Vad blir resultatet?

Under min grundkurs i dramaturgi och gestaltning med enneagrammet, arbetar utifrån min skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Mina kortfattade föreläsningar är visuella. Flera sinnen aktiveras för att du ska förstå sambanden och kunna göra kunskapen till din egen.

Grundkurs i dramaturgi och gestaltning

Följande moment arbetar du med under skrivarkursen och du kan fortsätta att arbeta med varje del även efter kursen, eftersom materialet finns hos dig.

✏️ Karaktärsbygge i 3D-karaktärsschema

Du lär dig hur du skapar en trovärdig karaktär, kanske med inspiration från Enneagrammet och/eller från bildkort. Klicka här för att se filmen och hur bildkort kan ge inspiration till en karaktärs liv.

✏️ Enneagram som ger karaktärerna trovärdighet

Du får med dig en glimt av Enneagrammet, det suveräna verktyget för att skapa trovärdiga karaktärer. Flertalet av kursdeltagarna brukar välja en karaktär från Enneagrammet, för att passa på att pröva dess funktion.

✏️ Skrivmallar för att strukturera berättelsen och fängsla läsaren

Du får under kursen en tydlig vägledning i hur du skriver korta gestaltande text som levandegör karaktären och berör läsaren. De  ”mallar” som jag designat, får du även med dig hem och kan fortsätta träna på för att utvecklas i att skapa bilder med ord för att läsaren ska få möjlighet att själv tolka och bli fängslad av texten.

✏️ Berättarstruktur & röd tråd för att grovplanera din historia

Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten under kursen. Genom mina egna modeller och grafer och med hjälp av en minifilm får du en god förståelse för hur den röda tråden skapas och hur berättelsens hållpunkter kan hjälpa dig bygga spänning, framåtrörelse och rytm. Då får skriva ett berättelseskelett i min berättarmall. Mallen får du även med dig hem, för att fortsätta öva och utvecklas.

✏️ Vägledande respons utifrån anpassade frågeställningar

Du tar emot respons från andra kursdeltagare och du får ge respons på texter. Till de olika texterna finns anpassade frågeställningar. Respons på texter ges 2 och 2 genom att svara på frågorna. Även om du är ovan vid att ge respons lyckas du bra. Responsen handlar om att upptäcka vad som fungerar i texten och vad som döljer sig mellan raderna. Inga tillrättavisanden eller förslag på förändringar. Vi arbetar ju med kladdar! Jag delar hela tiden in gruppen i nya par. Med dig hem har du insikten om hur betydelsefullt det är att samtala om en text tillsammans med andra.

✏️ Lekfullt kortskrivande för inspiration och glädje

Med bild- och symbolkort lockas din inneboende talang fram medan vi flödesskriver. Dina texter överraskar dig. Kanske väljer du att även inspireras av bildkorten, när du skapar en fiktiv karaktär? Med dig hem har du inspiration till att fortsätta skriva kort och lekfullt. Det blir oljan i ditt skrivmaskineri.

Vi möts i en slags anonymitet

För att prestationskraven ska minska, eller helst försvinna, har jag valt att låta alla deltagare vara anonyma och presentera sig endast med sitt förnamn. Så här skrev en tidigare kursdeltagare om anonymiteten:

– En enastående upplevelse att utforska mitt skrivande utan att behöva berätta vem jag är och utan att behöva förhålla mig till de andras privatliv eller CV. Två dagar där jag bara var mitt förnamn och mina karaktärer. Det här borde alla få vara med om!
Susanne Granat Ahlstrand, skolutvecklare, Nynäshamn

Röster från tidigare kursdeltagare

Klicka här och läs om hur tidigare deltagare upplevt min grundkurs online och vad de fått med sig.
Klickar här för att läsa röster från deltagare som deltagit i min grundkurs i verkliga livet.
Klicka här och läs om hur deltagare fått med sig från sommar-grundkursen på Smögen.

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5. Meddela ditt namn, din mailadress och ditt ärende, så hör jag av mig inom 24 timmar.