Dramaturgi

I PennvässarMetoden är dramaturgin utgångspunkten. Under mer än 25 år har jag försökt lära mig förstå dramaturgins väsen och har konstruerat en metodik där mina kursdeltagare arbetar steg för steg för att skapa karaktärer, berättelser och gestaltningar. Läs mera om grundkursen.

Befolkad utvecklingskurva

Min befolkade dramatiska kurva visar huvudaraktärens utveckling från början till slut.

Effektiva skrivmallar

I PennvässarMatoden använder vi effektiva och praktiska verktyg. För att lättare kunna omfatta dramaturgin system, finns skrivmallar att använda redan från planeringsstadiet. För att skapa karaktärer använder vi karaktärsscheman. När vi gestaltar tar vi hjälp av frågestrukturer och när vi bygger ett berättelseskelett kommer hinderscheman och berättarmallar till nytta.

Fokuserade textsamtal

I PennvässarMetoden har textsamtalet stor betydelse. Till varje texttyp finns anpassade frågeställningar. Under grundkursen ger deltagarna respons på varandras texter, 2 & 2. Under fördjupningsskurserna ger vi respons i grupp. Frågeställningarna låter författaren upptäcka på vilket sätt texten berör läsaren. PennvässarMetodens responsfrågor lyfter både text och författare.

Interaktiva bildkort

I PennvässarMetiden använder vi bildkort. OH-genrens interaktiva bildkort blir en språngbräda för fantasin och en utgångspunkt när vi bygger karaktärer. Bildkorten är skapade av erkända konstnärer och används över hela världen.

Enneagrammet

I PennvässarMetoden använder vi oss med enneagrammet. För att skapa väl sammansatta och trovärdiga karaktärer är enneagrammets personlighetscirkel en guldgruva för författare. Under grundkursen ges en kort presentation av enneagrammets karaktärer.

Vad blir resultatet av denna skrivarkurs?

✏️ Du har en grovskiss över hela din berättelse med dig hem från kursen.

✏️ Vägledning av min berättarmall som gör att du trollbinder dina läsare.

✏️ En genomtänkt röd tråd från början till slut.

✏️ Grundläggande kunskap i dramaturgi.

✏️ En inblick i enneagrammets personlighetsgalleri.

✏️ Metod för att levandegöra personer och miljöer på ett sätt som berör och håller kvar läsaren.

✏️ Metod för att fängsla dina läsare med hjälp av mina enkla skrivmallar.

✏️ Ökad medvetenhet genom vägledande respons utifrån anpassade frågeställningar.

✏️ Du har fått bästa starten på ditt skrivprojekt, med de mest effektiva verktygen.

✏️ Det är troligt att du funnit din bokidé om du önskar en sådan.

✏️ Du får nya skrivarvänner.

Trygghet i gruppen

PennvässarMetoden stärker deltagarens tro på sin förmåga. I metodiken finns ett förhållningssätt som bidrar till den trygghet och kravlöshet som uppstår i gruppen.

1997

Ursprunget till PennvässarMetoden kom ut på mitt eget förlag Divendo 1997. Samma år hade jag mina första fortbildningskurser för lärare.