Du har nytta av grundkursen när du skriver fiktiva berättelser, men du har än större nytta av dramaturgin när du vill skriva biografier om dig själv eller andra.

Kunskapen om dramaturgin, berättandets grammatik, gör att du lättare kan resonera dig fram till vilket budskap du vill att din berättelse ska förmedla. Med detta budskap som utgångspunkt kan du börja sortera och strukturera ditt material och placera karaktärer och händelse kring den röda tråden. Många upplever att de under grundkursen fått en helt ny verktygslåda och åker hem fast beslutna att äntligen förverkliga sin skrivardröm.

– I mitt eget skrivprojekt har jag nu insett att det saknades en röd tråd, att jag inte hade klargjort ett tydligt mål. Det spretade alldeles för mycket och kanske för att det jag skriver är självbiografiskt låg en stor del av problemet i att jag ville berätta om ALLT. Kursen fick mig att förstå att jag kan dela upp berättelsen i flera olika projekt, för att på så sätt lättare behålla riktningen mot målet. Nu vet jag vad jag ska fokusera på och de episoder som ska tas med måste ha en koppling till det budskap jag vill förmedla.

Det var inte förrän jag kom hem efter kursen som jag insåg att jag faktiskt inte visste vad jag ville ha sagt med min berättelse. Inte förrän jag tog mig tid att verkligen skapa ett bokskelett. Nu har dimman skingrats och projektet känns nytt och spännande igen. En synnerligen inspirerande kurs som innehöll allt jag behövde veta för att komma vidare.

Tina Sundholm, sjuksköterska, Vällingby