BETALNINGSALTERNATIV & AVBOKNINGSREGLER
Innehållsförteckning

1. Regler för anmälan och avbokning
2. GDPR
3. Företagsinformation

 

1. REGLER FÖR ANMÄLAN OCH AVBOKNING

BEKRÄFTELSE KONTROLLERAS

Du får bekräftelse på din beställning/ditt köp via mail och kontrollerar att alla uppgifter på beställningen är korrekta. Felaktigheter meddelas inom 8 dagar till veronica@forfattarskola.se

BINDANDE ANMÄLAN

Din anmälan är bindande men inte personlig. Om du blir förhindrad att delta kan du själv finna en ersättare. Ersättare vid kurser med övernattning behöver först ha ett samtal med kursledaren. Det skulle kunna hända att jag avråder personen från att delta och i så fall återbetalas inte in kursavgift.

OM DU BLIR SJUK

Om du blir sjuk och kan visa läkarintyg, får du hela kursavgiften tillbaka förutom en administrationskostnad på 150 kr när kursen kostar upp till 3000 kr. När kursavgiften är högre än 3000 kr blir administrationskostnaden 250 kr. Ifall du blir sjuk nära kursstarten och mat redan är beställd eller inhandlad, blir det ett avdrag även för matkostnaden.

BETALNING MOT FAKTURA

Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 150 kr inkl moms. Vi tillämpar betalningsvillkoret 14 dagar netto från fakturadatum för privatkunder och 30 dagar för stat, kommun och landsting. För privatpersoner ska dock kursavgiften vara betalad före kursstarten. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. 

Privatpersoner betalar alltid fakturan före kursstart.

KURSER MED ÖVERNATTNING

Innan du anmäler dig till kurs med övernattning i Nässjö, i nordvästra Skåne eller vid sjön Ören, talas vi vid på telefon. Din anmälan är giltig först efter detta samtal. Har du betalat kursen före vårt samtal och det visar sig att du inte vill delta eller att jag råder dig att avstå, återbetalas avgiften, men du får betala en administrationsavgift på 500-700 kr beroende på vilken kurs det gäller.

ÅNGERRÄTT

Anmälan till kurserna är bindande. Du som konsument/privatperson har möjlighet att ångra dig inom 14 dagar från den dag du betalade. Om du skulle ångra dig mailar du till veronica@forfattarskola.se och anger tydligt att du ångrar dig. Har du betalat kursen via ditt företag, har du ingen ångerrätt.

INSTÄLLD KURS

Om kursen ställs in på grund av kursledarens sjukdom, för få deltagare eller andra omständigheter som inte kunnat förutses (force majeure), betalas hela kursavgiften tillbaka. Det ges dock ingen ersättning för andra utlägg, som tex förlorad arbetsinkomst vid tjänstledighet, för beställda resor eller hotellrum som inte kan utnyttjas.

POLICY

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet under 7 år för att fullfölja avtalet gentemot dig.

NO SHOW-AVGIFT

Vid kostnadsfria kurser eller när en kurs har ett mycket lågt pris, praktiseras en ”no show-avgift” och detta redovisas i kurspresentationen. Det innebär att om du inte kan komma och inte funnit en ersättare får du betala en ”no show-avgift”. Du får en faktura på 500 kr eller mer beroende på vilket kurs det gäller. Kontrollera dessa villkor för den kurs du vill anmäla dig till.

ÅLDERSGRÄNS

Deltagare som har fyllt 15 år kan delta i skrivarkurserna. Den som är yngre än 15 år kan i vissa fall delta tillsammans med vuxen om vi kommit överens om detta före anmälan.

2. PERSONUPPGIFTER – GDPR

Ändamål
Veronica Gröntes Författarskola AB som driver författarskola.se / pennvassaren.se & bildkort.nu hanterar dina kontaktuppgifter för att sprida kunskap och inspiration om texters uppbyggnad och gestaltning samt informera om skrivarkurser för allmänheten och om skrivarverkstäder och fortbildning för grundskolan.

Inspirationsbrev – författarskola & pennvässaren
Jag har fått din mejladress och ditt namn när du valde att prenumera på mitt inspirationsbrev eller tog del av någon av mina kurser, workshops, fortbildningar, tävlingar eller andra kostnadsfria erbjudanden.

Kurser och inspirationsdagar
Du som har anmält dig till en kurs eller inspirationsdag har inför den lämnat lämnat namn, telefonnummer, e-post, ålder samt fysisk adress. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss i 7 år, på grund av bokföringslagen.

Webbshop
När du beställt bildkort från bildkort.nu har jag fått uppgifter om dig, för att kunna sända dig varorna. Dessa uppgifter lagras i 7 år, på grund av bokföringslagen.

Hur används dina uppgifter?
Jag använder enbart dina uppgifter för att skicka varor, vinster från tävlingar, sända inspirationsbrev och för att lagra dem i min kontaktlista.

Dina val och rättigheter?
Du kan när som helst avregistrera dig från mina inspirationsbrev genom att klicka på länken ”Avsluta din prenumeration”.

Du kan kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina uppgifter som behandlas av Veronica Gröntes Författarskola AB. Begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas med post till: Veronica Gröntes Författarskola AB, Granviksgatan 2 b, 571 40 Nässjö

3. FÖRETAGSINFORMATION

Veronica Gröntes Författarskola AB
F-skatt finns
Kontakt: 073-90 12 12 5
E-post: veronica@forfattarskola.se