Röster från tidigare deltagare.

✏️

– Mina texter fick ett nytt värde för mig. Den bekräftande responsen inspirerade mig att skriva mer. Jag fick klart för mig vilken form jag ska använda för att eventuellt göra en bok. Responsfrågorna var till stor hjälp att få struktur på samtalet samt hjälpte till att inte glömma något. Samtalen betydde mycket. Vi fann gemensamma intressen och erfarenheter hos varandra. Stort tack för denna upplevelse och boost.
Mette Thilen, Pensionerad språklärare och specialpedagog med specialutbildning kommunikation, Lund

✏️

– Det var inspirerande och responsfrågorna var bra. Roligt var att mina båda samarbetspartners lyckades fånga upp just precis det som jag ville få fram i mina texter. Det blev alltså både bekräftande och inspirerande. Frågorna som Veronica förberett att ge feedback utifrån var mycket bra. De räddade oss från allmänt tyckande.
Ruth Franzén, ”mångårig skrivare”, Helsingfors 

✏️

– Samtalet med de personer som gav respons på mina texter och även responsen som jag själv fick ge till den kändes mycket värdefullt. Jag lärde mig mycket nytt och fick fördjupad kunskap om hur jag kan beskriva en scen. Väldigt spännande. • • • Se och prata med andra som är intresserade av att skriva var så roligt och gav mig inspiration att fortsätta mitt eget skrivande. Det känns okej att inte vara bra eller bäst. Bra att Veronica är så noga med vad samtalet ska handla om, att hon sätter upp ”staket” för samtalet. Känns väldigt tryggt eftersom skrivandet är så personligt och även skört. Veronica ger rätt förutsättningar för att våga visa sitt skrivande och även visa sig själv.
Kristina Sohlberg, diakon i Svenska kyrkan, Härnösand 

Vill du få mer information om hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett introduktionssamtal, så får du veta mera om mina kursers innehåll och upplägg och kan bättre förstå vilken som passar dig och dina behov bäst.

✏️

– Jag tar med mig inspiration och skrivarglädje Värdefullt att få respons från två olika människor och värdefullt att tillsammans samtala om hur responsen landat hos var och en.
Susanne Mähler, handledare & utbildare, Stockholm

✏️

– Fördjupning av egna texter var mycket intressant. Stort engagemang visade mina responsgivare som bekräftade saker i mina texter som jag kan lyfta ännu mer. Intressant att även få respons av en man. Det är bra med givna responsfrågor. Då är man mera förberedd och det ger en bra styrning. Tack för allt du fixar detta, Veronica. Så värdefullt särskilt just i dessa märkliga Coronatider.
Inger Swing, lärare, Saltsjö Boo

Vill du veta mera?

Klicka här och boka tid för ett introduktionssamtal, så ringer jag upp dig!

✏️

Jag blev bekräftad i saker jag trott/hoppats på och fick helt nya insikter. God stämning, konkreta exempel tack vare responsfrågorna, inte massa löst tyckande eller värderingar.
Linda

✏️

Jag tycker att det var ett ömsesidigt utbyte av reflektioner och jag uppskattade det. Jag uppskattade även ramen som responsfrågorna utgjorde. 2 timmar var en lagom lång träff.
Nils

✏️

Veronica, du har en otroligt bra ledning och styrning i hur responsen ges och vilken respons som ska ges. Det gör att responsen blir otroligt värdefull och ger en insikter. Du har bra tios på hur man ska skriva. Det märks att du är engagerad och brinner för att lära ut! Med det sagt så har jag fått insikter i hur texten landat, vad som fungerar och vad jag behöver ändra eller förstärka.
Marlene

✏️

Responsfrågorna var viktiga, bra att förhålla sig till och de fungerade jättebra. Frågorna gjorde oxå att samtalet flöt på bra och sidospårsfällan undveks. Jag fick en mycket givande respons på min text med tips om att jag kan beskriva en scen på ett annat sätt än jag själv gjort. Det var en aha-upplevelse för mig som jag måste fundera mycket på. Känns väldigt roligt.
Sofia 

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig