Denna grundkurs i dramaturgi och gestaltning ges online i direktsändning

✏️

– En överraskning att det finns strukturella lösningar och sätt för att berätta en intressant historia. Före kursen trodde jag att det var en färdighet som inte kunde läras ut på ett strukurerat sätt. Veronica var väldigt trevlig och väldigt tydlig i vad hon sa. Hennes fokus låg på att skapa en förstående atmosfär. Jag är maximalt nöjd.
Theodor Thörnqvist, student, Göteborg

✏️

– Den starkaste upplevelsen under kursen var verktyget att beskriva en karaktär utifrån givna frågor. Enneagrammet och möjligheten att använda det vid mitt fortsatta skrivande, i beskrivingen av en huvudkaraktärs livslopp överraskade mig. Veronica är en entusiastisk, sympatisk, engagerande ledare. Jag är maximalt nöjd med kursen som helhet.
Åke Reimer, pensionär, Skanör

✏️

– Detta är en kurs där Veronica lär dig vikten av att en karaktär ska beskrivas på ett levande och rakt sätt, du lär dig en metod för det. Du lär dig också grunderna i att kunna strukturera en berättelse.

Veronica är väldigt kompetent, både tekniskt och ämnesmässigt. Onlinepedagogik är krävande och hon bemästrade den till fullo. Lägg därtill en stor pedagogisk kompetens.

Nyttan med responsen överraskade mig! Alla responser under kursen var utvecklande, är det alltid så eller hade jag turen att delta tillsammans med ovanligt givande personer? Jag som brukar vara så skeptisk….

För mig som hörselskadad, fungerade tekniken alldeles förträffligt. Det var en härlig upplevelse att slippa tänka på att behöva placera mig så att jag både hör läraren och de som mumlar… Live i en lokal får jag nästan alltid kompromissa, vilket gör att jag sällan tillgodogör mig hela undervisningen. Har väldigt svårt för videokonferenser, där flera delar kamera, men detta upplägg passade mig perfekt! Är såååå glad, hoppas på fler sådana kurser!
Anneli Bodin, pensionär, Deje

✏️

– Samtal om olika dramaturgiska hållpunkter har hjälpt mig föra en berättelse framåt och hitta en röd tråd.
Malin Hollmark, forskare inom medicinsk teknik, Solna

✏️

– Jag vill verkligen rekommendera den här kursen. Veronicas metodik öppnar upp och hon är en lysande pedagog – inte bara på det konventionella sättet, utan just genom att kunna skapa den trygga stämningen som gör att vi alla kommer loss. Jag har varit på andra skrivarkurser och de har varit bra, men de har inte fått mig att våga så mycket som jag har gjort här.
Margareta Ingelstam, fredsarbetare, Stockholm

✏️

– En otroligt bra kurs! Jag gick från klarhet till klarhet. Min verktygslåda växte och varje lektion gav mig mer och mer kött på benen. Det mest betydelsefulla var att få insikt om hur man bygger en historia med de dramaturgiska vändpunkterna. Att dramatiska berättelser fungerar som ett matematiskt system är en intressant och värdefull kunskap. Upptäckten att ”enneagrammet” finns som hjälp för att utforma karaktärers komplexa personligheter och drivkrafter gav mig också mycket. Respons parvis och i smågrupper fungerade mycket bra. Vi utgick från färdiga frågeställningar när vi samtalade om texterna och det kändes som om jag växte och utvecklades hela tiden.
Pia Andersson, designer och entreprenör, Huddinge 

✏️

– Du inspirerar mig så enormt! Jag blir så motiverad när jag nu efter att ha gått din grundkurs i dramaturgi och gestaltning läser din skrivhandledning Pennvässaren – du får mig att tänka – du ger mig nya infallsvinklar på det jag skriver och på det jag tänker skriva och jag blir så imponerad över helheten och det enorma stoffet som du erbjuder.

Det är inte självklart, tycker jag, att direkt SE det brillianta i det Veronica Grönte presterat med i sin metodik och de övningar som hon lagt upp för att bygga upp och skapa det koncept hon erbjuder. Jag blir bara mer och mer imponerad när jag börjar fundera över allt bakgrundsarbete och den solida helheten Veronica erbjuder sina läsare, lärare, elever, skrivarkursdeltagare.

Innehållet i Pennvässarens kapitel ”Analysera och recensera – Bokprat och filmsnack” – presenterar så mycket att upptäcka om texter och filmer. Genomgången av karaktärernas olika funktioner är mycket värdefull. Dramaturgins beståndsdelar blir tydliga och klara genom det sätt som Veronica förklarar de olika dramaturgiska begreppen. Det blir lätt att genom analysen i kapitlet ”Från Illiaden till Askungen” upptäcka berättelsens olika delar och funktioner på ett mer genomgripande plan.
Elisabeth Karlehav, beteendevetare / personal- och arbetslivsfrågor, Bålsta 

✏️

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – films dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – films dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronicas undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig: