Denna grundkurs i dramaturgi och gestaltning ges online i direktsändning

✏️

– Om du liksom jag tycker om att skriva men lätt fastnar i detaljer, får skrivkramp eller ger upp halvvägs så kan jag verkligen rekommendera Veronicas kurs.

Veronicas olika skrivmallar har gett en vila in i skrivandet där det nästan inte varit möjligt att fastna eller få skrivkramp. Jag skrev i två hela dagar med bibehållen lust och inspiration och fick en ny förståelse av hur jag kan bibehålla den röda tråden och läsarens intresse genom hela berättelsen.

Veronica skapade en tillåtande och lärande atmosfär där interaktionen med de andra kursdeltagarna fungerade. Responsen jag fick av deltagarna lyfte mina texter till en ny nivå. Att skapa en karaktär utifrån enneagrammet bidrog också till att den röda tråden blev lättare att följa.

Det som fångade mig mest ur ett berättelseperspektiv var övningen om huvudkaraktärens första skoldag där jag lärde känna min karaktär på ett djupare plan och hon framträdde mer tydligt för mig. Denna och de andra skrivmallarna lärde mig gestalta på ett enklare och mer kraftfullt sätt och jag skrev inte läsaren på näsan. Jättebra helt enkelt!

Allra mest intressant och användbart var arbetet med den dramaturgiska kurvan. Veronicas teckningar och kurvor som visualiserar det hon pratade om var värdefulla och skapade en bättre förståelse.
Andrea 

✏️

Tänk att jag kan! En trygg handledning fick jag genom ”skrivmallarna”. Kursen var fantastiskt intressant, lärorik och mycket utvecklande. Igenkänningsfaktorer från film, böcker, verklighet och andra livsåskådningar betydde mycket. Tänk att berättelsen finns där inne! Karaktärer och ord flödar, det gäller bara att få fast dem och guida dem rätt. Enneagrammet gjorde att jag fick ”syn” på andra delar i karaktären än jag tänkt på från början. Veronica är rolig, snäll, inspirerande och helt outtröttlig verkar det som! Hon verkade i alla fall ha lika kul som vi, jag tror detta är hennes passion. Zoom fungerade riktigt bra!
Marianne Andreasson. lärare, Lur

Vill du få mer information om hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett introduktionssamtal, så får du veta mera om mina kursers innehåll och upplägg och kan bättre förstå vilken som passar dig och dina behov bäst.

✏️

– En överraskning att det finns strukturella lösningar och sätt för att berätta en intressant historia. Före kursen trodde jag att det var en färdighet som inte kunde läras ut på ett strukurerat sätt. Veronica var väldigt trevlig och väldigt tydlig i vad hon sa. Hennes fokus låg på att skapa en förstående atmosfär. Jag är maximalt nöjd.
Theodor Thörnqvist, student, Göteborg

✏️

– Den starkaste upplevelsen under kursen var verktyget att beskriva en karaktär utifrån givna frågor. Enneagrammet och möjligheten att använda det vid mitt fortsatta skrivande, i beskrivingen av en huvudkaraktärs livslopp överraskade mig. Veronica är en entusiastisk, sympatisk, engagerande ledare. Jag är maximalt nöjd med kursen som helhet.
Åke Reimer, pensionär, Skanör

✏️

– Detta är en kurs där Veronica lär dig vikten av att en karaktär ska beskrivas på ett levande och rakt sätt, du lär dig en metod för det. Du lär dig också grunderna i att kunna strukturera en berättelse.

Veronica är väldigt kompetent, både tekniskt och ämnesmässigt. Onlinepedagogik är krävande och hon bemästrade den till fullo. Lägg därtill en stor pedagogisk kompetens.

Nyttan med responsen överraskade mig! Alla responser under kursen var utvecklande, är det alltid så eller hade jag turen att delta tillsammans med ovanligt givande personer? Jag som brukar vara så skeptisk….

För mig som hörselskadad, fungerade tekniken alldeles förträffligt. Det var en härlig upplevelse att slippa tänka på att behöva placera mig så att jag både hör läraren och de som mumlar… Live i en lokal får jag nästan alltid kompromissa, vilket gör att jag sällan tillgodogör mig hela undervisningen. Har väldigt svårt för videokonferenser, där flera delar kamera, men detta upplägg passade mig perfekt! Är såååå glad, hoppas på fler sådana kurser!
Anneli Bodin, pensionär, Deje

✏️

– Det viktigaste jag fick med mig från kursen är att jag fått en fast struktur för berättelsen som frigör kreativiteten, att få bygga en karaktär och utveckla den dramaturgiska kurvan. Givande att skapa en med hjälp av enneagrammet. Tack Veronica, kursen gav mig väldigt mycket! Att ha onlinekursen med Zoom fungerade mycket bra.
Charlotta Sandmark Hero, digital kommunikatör, Kvicksund

✏️

– Kursen jag gick online i helgen, var sjukt givande. Det blev många aha-upplevelse och jag fick med mig bra scener till min blivande roman. Den viktigaste kunskapen var jag behöver tänka på vändpunkterna i mitt manus och att leva mig in i varje sen som min karaktär är med i så att karaktären verkligen gestaltas på rätt sätt. Jag använde mig av enneagrammet när jag skapade min karaktär, en 2:a som är en ”hjälpare”. Enneagrammet gjorde att jag lättare kunna tänka sig in hur karaktären ska hantera olika situationer. Verkligen tack! Jag fick med mig så många fina verktyg. Zoomprogrammet fungerade bra.
Paulina Ny, Studerar till studie- och yrkesvägledare, Olofström

✏️

– Om du har en story i huvudet som du inte lyckas få ner på papper får du ett antal olika verktyg av Veronica, för att på riktigt kunna utveckla en spännande och sammanhängande berättelse.

Dramaturgischemat var det allra mest intressanta under kursen eftersom det gav mig ett fågelperspektiv där jag tvingades koka ned en berättelse till essensen och hindrades från att fastna i detaljer, oavsett hur intressanta de var just då.

Jag valde att skapa en karaktär utifrån enneagrammet och det gav en grund som tvingade mig tänka på hur den personen kan tänkas agera och se ut.

Veronicas skrivmallar har tvingat mig sätta min huvudkaraktär i situationer jag inte kunnat tänka på annars och jag har fått se honom utvecklas. Det mest intressanta under skrivarkursen var den dramaturgiska berättarmallen och hur man använder den.

Denna onlinekurs med Zoom fungerade mycket bra. Det var inte särskilt stor skillnad mot ett riktigt möte skulle jag säga.
Mårten Ståhl, projektledare inom byggbranschen, Göteborg

✏️

– Vilka välstrukturerade och effektiva dessa dagar har varit! Kunskaperna som har förmedlats har varit så relevanta. Veronicas kombination av föreläsning och deltagarnas egen aktivitet har varit så genomtänkt, Detta har bidragit till den positiva upplevelsen av helheten och lärandet. Kursdagarna har varit perfekta!

Att lära sig hur dialoger kan sättas in i en berättelse och istället för att ta över handlingen ge den en krydda och förstärka känslor och stämningar.

Att skriva gestaltande texter efter givna frågeställningar och att i en uppbyggd dramaturgisk berättarstruktur få stöd till det man vill förmedla är fantastiskt. Jag som författare får hjälp att synliggöra vad det är jag tycker är väsentligt i min berättelse. Det har funkat jättebra att mötas online med Zoom.
Marita Carlsson, Specialpedagog, Kvicksund

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig