Läs mer om bildkorten i OH-serien och beställ dem här.

Bildkort för lek och allvar

Bildkorten är kreativa arbetsredskap med hög konstnärlig kvalité, avsedda att öppna vägar till källsprången för fantasi, intuition, kreativitet och läkande uttryck. Konstnären Ely Raman, skapade den första leken i OH-genren.

Kursernas målgrupp

Kurserna är till för dig som arbetar med personliga samtal i ditt yrke och önskar nya verktyg. Är du dessutom intresserad av skrivande, får du idéer som kan utveckla dina karaktärer och berättelser.

OH-korten

Klicka här för att läsa mer om nya kurser.

– En bild säger mer än tusen ord, och OH-korten kan användas på mer än tusen sätt …
Själv har jag använt mig av korten i över 20 år. Tillsammans med lärarstudenter som med hjälp av korten fick berätta hur det kändes att påbörja sin bana som lärare. ”Wow, på ett så här personligt sätt har vi aldrig fått lära känna varandra tidigare!” Jag har låtit mina lärarkollegor med utgångspunkt från korten ta sig an en genomgripande betygsreform. ”Bilderna uttrycker vad jag känner, man kommer verkligen åt hela problematiken från ett oväntat perspektiv!”

Jag har använt korten i berättarkurser, enskilda samtal med klienter, för egen del för att sätta fart på kreativiteten, och tillsammans med en kär vän för att lära känna varandra bättre.

Korten öppnar upp för kommunikation på ett kreativt, varsamt och oväntat sätt. Kommunikation både inåt och utåt, med sig själv och andra.
Iréne Ödmark Hall, gymnasielärare, symbolpedagog och EFT-terapeut, Stockholm

✏️

– OH-korten var helt nya för mig. Jag deltog i kursen för att jag ville få inspiration och upptäcka ett nytt verktyg att använda i terapi och i grupper. Kursen motsvarade mitt syfte helt och fullt.

Korten rymmer en värld av möjligheter! Jag arbetar mycket upplevelsebaserat och OH-korten blir en värdefull del av det – att komma bortom orden. Jag kommer att använda OH-korten tillsammans med enskilda och par i terapi samt med grupper i olika sammanhang.

Övningen ”klassisk OH” är väldigt bra. Spännande att jobba stegvis. Har provat på hemmaplan till att börja med och det har resulterat i värdefulla samtal. Glad att jag hittat kursen och korten! Jag ger kursen högsta betyg!
Susanne Forslund, organisationskonsult, handledare och samtalsterapeut, Karlstad

✏️

– Jag anmälde mig till kursen för att lära mig mer om hur jag kan använda OH-korten i grupp och i enskild själavård. ”Klassisk OH” är en mycket stark övning som visar på styrkan att kombinera ord och bild, hur innebörden kan ändras.

Jag är inspirerad och vill lära ännu mer. Inser att jag själv behöva landa och lära känna korten och de olika övningarna innan jag brukar dem själv i grupper eller enskilda samtal. Ska se om det kan bli tillfälle att ”öva” med kollegor. Vill gör det live, när vi kan träffas och använda en och samma OH-kortlek, helt smittsäkert.

Bra att inleda kursen med att skapa karaktär för att visa på det alternativet, inte bara för oss under kurstillfället, utan när vi själva presenterar den möjligheten för dem vi möter i samband med att korten används.

Veronica är kunnig och prestigelös! Glad och stödjande och hon har en fantastisk förmåga att bjuda på själv, vilket skapar lugn i gruppen. 

Tack för ännu ett gyllene tillfälle att få ta del av ditt kursutbud!
Birgitta Westlin, präst, Göteborg

Vill du veta mera om mina kurser?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5.

✏️

– OH-korten har jag använt under många år och de tillhör en av mina favoriter. Vid en av träffarna med en ledare som jag coachar startade jag med korten där hon fick välja tre kort som vart och ett representerade hennes svar på följande tre frågor:

 • Hur har du det i livet just nu?
 • Hur har du det på arbetet just nu?
 • Hur har du det med dig själv just nu?

  Klicka här för att läsa hela referensen.
  Agneta Ritums, organisationskonsult, ledarutvecklare och coach, Sundbyberg

  ✏️

  – Jag har haft korten i 10 år och tidigare använt dem i grupparbete som uppvärmningsövningar inför bildterapeutiskt arbete. Kursen påminde mig om den kraft som symboler besitter och hur förtätad, viktig information som kommer fram även i relativt enkla, korta övningar.

  Att skapa en karaktär var en intressant vinkling. Jag har inte jobbat så innan. Jag fick agera något av det jag vill ha mer av själv. Jag tänker också att det går att använda karaktärsschemat och OH-korten på liknande sätt i pedagogiskt arbete avseende terapi, där man kan låta deltagarna skapa ett fall, göra en fallbeskrivning som man sedan jobbar vidare med och tränar sig i kliniskt arbete i rollspel o dyl.

  Jag skulle gärna använda OH-korten i kollegial handledning tillsammans med kollegor som också är utbildade i kreativt gestaltande terapier. Jag skulle också kunna tänka mig att använda dem för ökad självkännedom och som stöd när beslut ska fattas.

  ”Klassisk OH” gick djupare än de övriga övningarna. Teman som jag själv jobbar med blev synliga och förtydligade. Jag ger kursen högsta betyg. Veronica är en fin, varm, avspänd ledare. En förebild. Varmt Tack för en lärorik, inspirerande kursdag!
  Åsa Viklund, socionom & konstterapeut, Göteborg

  ✏️

  – Tidigare har OH-korten funnits med mig i mitt arbete. Nu deltog jag i kursen för att komma igång med mitt symbolarbete igen, få fler tips på hur jag kan arbeta med korten. Jag ger kursen högsta betyg. Nu är jag väldigt inspirerad att börja använda korten igen. Det är så värdefullt att inse att ord och bild skapar olika innehåll för olika personer och att detta är mycket viktigt att förstå och ta med sig in i vardagen.

  Jag skulle gärna använda mig av OH-korten även i skrivandet, för att hitta nya vinklingar, nya ord och även att finna ord för känslor som man har inom sig men inte riktigt kommer åt. Korten kan ge förslag på nya händelser som kanske behöver komma in i berättelsen. Det finns oerhört många sätt man kan använda sig av korten.

  Veronica som ledde kursen är lyssnande, humoristisk och kompetent och hade planerat den suveränt med gruppindelningar och liknande. Tack för att jag fick möjlighet att delta.
  Malou Thorman, beteendevetare och symbolterapeut, Göteborg

  ✏️

  – Det finns så många varianter att använda OH-korten på och kursen gav mig flera nya verktyg. Jag fick den inspiration som jag hoppats på till mitt jobb som terapeut och även för min egen utveckling.

  Jag kommer att använda OH-korten på mina workshops och i mina samtal med klienter, inte minst tillsammans med barn och ungdomar.

  Blev även inspirerad att skriva eftersom vi skapade en karaktär under kursen och jag ser att korten stimulerar fantasin. Det har alltid funnits en spärr i mig när det handlar om att skriva, men nu ska jag göra ett försök.
  Yvonne Roobol, symbolterapeut, Falkenberg 

  Ny kurs med OH-korten

  Klicka här för att läsa mer om ny kurs med OH-korten 30-31 augusti 2021.

  RESILIO-korten

  Klicka här för att läsa mer om nya kurser.

  ✏️

  – Jag deltog i RESILIO-kursen för att få input kring hur jag kan jobba med mina patienter i beroendebehandling. Fick många nya och bra idéer. Jag upptäckte att de avbildade situationerna kan tolkas på MÅNGA olika sätt. Det är lätt att hitta trygghet och lugn i ett kort som vid första anblick endast signalerar fara, bara jag fördjupar mig i kortet.

  Spännande och mycket värdefullt att tolka min familj utifrån djurens egenskaper och att ge uttryck åt vardagskonflikter utifrån en symbolisk bild. Jag kommer att använda korten i min gruppbehandling för att ta fram exempelvis olika egenskaper, svårigheter, styrkor, och låta patienterna berätta för gruppen. Jag kommer använda korten i min terapi med personer som har olika sociala hinder, exempelvis social fobi.

  Veronica är en mjuk och lyhörd ledare.
  Ytte Linder, alkohol- och drogterapeut på Nämndemansgården, Malmö

  ✏️

  – Resilio-korten är spännande eftersom man utgår ifrån det som är välfungerande i personen och söker efter den egna kraften och styrkan när situationen kan vara besvärlig. Det gillar jag. Kul att lära sig använda dessa kort som jag definitivt kommer använda i coaching och handledning av chefer.

  En spännande övning att beskriva ett djurkort för att senare koppla ihop detta med ett situationskort. Att först helt neutralt beskriva djurets styrkor och positiva egenskaper för att i nästa steg applicera dessa på sig själv eller på sin karaktär är ju helt briljant! Ett lekfullt sätt att hitta sin egen styrka. Att sedan dra ett slumpmässigt situationskort, beskriva sammanhanget och hur det stressar mig OCH dessutom berätta hur djurets kvalitet = min kvalitet kan hjälpa i situationen, skapar kraft och en väg ut. Jag tänker att denna övning absolut kan användas i coaching/handledning av mina klienter.

  Att skapa en karaktär var värdefullt eftersom jag genom denna och i tolkningen av korten fick syn på nya aspekter av min klient som jag kan använda i mitt fortsatta arbete med henne.

  Kursen motsvarade mitt syfte mer än väl. Vi fick själva pröva korten i olika övningar och just detta att få pröva själv är otroligt värdefullt för lärandet. Jag ger kursen högsta betyg. Veronica är en superbra ledare, som alltid! Hon förmedlar ett lugn och inger både trygghet och förtroende. Strukturerat och professionellt. Stort varmt TACK Veronica!
  Agneta Ritums, organisationskonsult, ledarutvecklare och coach, Sundbyberg

  ✏️

  – Alla övningar är bra och jag uppskattar de vackra korten väldigt mycket. Jag blev intresserad av kursen för att se om jag skulle kunna använda RESILIO-korten som ett komplement i mitt arbete som terapeut och handledare. Jag kommer ibland använda dem en förstärkare i samtal eller som ett sätt att starta en session på.

  Djurkorten var fina att använda som förstärkning. Det gav fler perspektiv, fördjupade och gav stöd åt situationen. Jag tänker att de har ett stort värde pga av det. Mycket bra! Det går att hitta kvaliteter i varje djur som kan lindra stress tänker jag. Bra övning att reflektera över mina kvaliteter. Att medvetandegöra hur jag kan styra mig själv i en stressig situation. Finna mina styrkor och mina ”motpoler” i mig själv. Olika möjligheter som jag själv kan välja när jag blivit medveten om dessa. Kan då hjälpa att bara tänka på detta djur sedan. Går att använda i många sammanhang, både privat och terapeutiskt.

  Veronica är lyhörd och stöttande i att inget var rätt heller fel, fin och lugn och förklarar bra.
  Karin Ramhöj, Dipl. Gestaltterapeut och handledare, Uppsala 

  Vill du veta mera?

  Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5.