Några röster om vad Ekolsunds slottsmiljö betyder för skrivarkursen

🌷

Tänk att få uppleva denna miljö och få sova på ett slott. Att vi fick hålla till med vårt skrivande i vackra salar, betydde mycket.
Michaela Garellick, administrativt ansvarig, Uppsala

🌷

En sagolik miljö som ger inspiration. Att värdinnan Raija är så inbjudande och generös, gör att jag känner mig lite speciell och utvald.
Malin Hollmark, projektledare och sakkunnig, Stockholm

🌷

Miljön är inspirerande och skänker ro för själen. Naturen, de vackra omgivningarna och det fantastiska värdskapet som Raija bjuder på är så välkomnande!
Anne Reitz, distriktsläkare, Göteborg

🌷

Att kursen var förlagd på Ekolsunds slott gav mig otroligt mycket. Har alltid drömt om detta slott och har njutit varje minut.
Gun-Britt Näslund, nybliven pensionerad från bilbranschen, Bålsta

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig: