Alla åtta deltagarna var maximalt nöjda med den självbiografiska grundkursen.

 

– Jag har hunnit med så mycket och jag är så tacksam för all respons och ha fått höra de andras livshistorier. Det har varit viktigt att våga berätta om det jobbiga och bli omfamnad av förståelse och kärlek. Fantastiskt att få uppleva utvecklingen och gemenskapen i gruppen.

Värdefullt att arbeta med utvecklingstrappen för att känna efter vad som var väsentligt och vad som kan skapa intresse för läsaren. När jag jobbade med den dramaturgiska berättarmodellen var det intressant att jag fick inse vissa saker som jag inte ville se. Även intressant att upptäcka att den röda tråden kanske inte är den man trodde från början.

Ennegrammet betyder mycket för att förstå sig själv och andra. Kunskapen är avgörande för att kunna beskriva karaktärer på ett trovärdigt sätt. Det är betydelsefullt att jag har hittat mig själv i enneagrammet.

Veronica är helt underbar som ledare. Hon har en förmåga att få alla att känna sig välkomna och viktiga. Rättvis med tiden, lyhörd och lekfull. Schemat har fungerat bra, med lagom långa pauser och skrivtid. Kursen – ett helt liv och ändå för kort.
Jane Karlsson, hotellreceptionist, Göteborg

 

– En otroligt givande och lärorik kurs! Veronica har en fantastisk förmåga att vara flexibel i mötet med olika människors behov och egenskaper. Hon är bra på att skapa ett kärleksfullt space! Är så tacksam att jag fått vara här och dela dessa dagar med alla fantastiska människor och med Veronica. En stämning av acceptans och kärlek rådde hela tiden i gruppen.

Enneagrammet som vi bekantade oss med är mycket viktigt i det självbio-grafiska skrivandet, för att förstå egenskaperna hos de olika karaktärerna och vilka svårigheter och utvecklings-möjligheter varje enskild karaktär kan ha.

Mycket viktigt att ha med sig kunskapen om dramaturgin, berättelsens struktur, i det fortsatta skrivandet. Bra att få syn på hur ens berättelse kan bli ett skelett som följer dramaturgins röda tråd. Genom responsen jag fått på mitt berättelseskelett/min synopsis, har jag förstått att huvudkaraktärens drivkraft och mål framkommit i berättelsen.

Bildkorten var till mycket stor hjälp för att hitta inspiration och få igång kreativiteten.

Kurslokalen i Nässjö var helt underbar, boendet perfekt och maten god och fräsch vid varje måltid. Jag rekommenderar både skrivarkursen och verktygen!
Liselott Jonsson, rektor och VD i förskola, Stockholm

Vill du få mer information om hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett introduktionssamtal, så får du veta mera om mina kursers innehåll och upplägg och kan bättre förstå vilken som passar dig och dina behov bäst.

 

– Tack för en underbar tid! Jag har lärt mig mycket om mig själv, om mina drivkrafter och min längtan. Har fått ett större mod. Jag har insett hur min skapande kraft och min fantasi ger mig livskraft. Ett fantastiskt systerskap har byggts upp under kursen. Alla har varit ömsinta och förstående.
Min stora glädje med skrivarkursen är att jag hittade min personliga siffra i enneagrammet. Genom den kunde jag sätta ord på min största längtan och drivkraft och ur detta började jag ana vilket budskap min berättelse ska få.

Veronicas ledarskap är fint, hon har stor kunnighet, ger nya infallsvinkar, mycket inspiration och hon har humor. Jag vill rekommendera denna skrivarkurs till mina konstnärsvänner.
Gunnel Oldenmark, konstnär och pensionär, Härnösand

 

– Kursen har hållit ett högt tempo. Vi har fått mycket gjort. Jag har uppskattat att Veronica med varsam och bestämd hand fått oss att hålla oss till –uppgifterna, fokuserat och på så sätt uppnått syftet med kursen.

Enneagrammet har gett mig en större självkännedom och även en större förståelse för mina medmänniskor. Med hjälp av Enneagrammet blir min huvudkaraktär verkligen en 3D-karaktär.

Utvecklingstrappan och dramaturgin har gett mig struktur och röd tråd! Yay! Jag har fått en teknik för att begränsa texten och fängsla läsaren.

De gemensamma högläsningsstunderna som vi haft har gett stor glädje, ökat energinivån och involverat oss med varandra. Fint att se hur alla i gruppen utvecklas och kan visa sitt mod och sin styrka. Det är stort att ha funnit medsystrar. Jag är nöjd. Jag är berörd. Jag är stolt.
Marta Rousselet, Stockholm

 

– Det har funnits så mycket kärlek i vår grupp och tiden har gått fort.

Jag har fått många verktyg, har lärt mig mycket och nyfikenheten har blivit ännu större. Jag blev intresserad av enneagram- met och kommer att läsa på mer. Bildkorten gav mig ny mark att utforska. De kan ha öppnat en dörr som inte inte kände till.

Stunderna med högläsning har varit en stor, stor gåva. Är nu ännu mer tacksam för mitt liv än jag någonsin har varit. Jag behöver varken hitta på hinder eller klimax. Allt är serverat. Det är bara att plocka.
Stämningen i gruppen har varit mycket fin. Hänsyn. Acceptans. Empati. Kärlek. Tycker mycket om upplägget med anonymiteten.

Veronicas ledarskap har varit tydligt, tillåtande och omfamnande.

Jag är glad att jag fått inspirera och bli en liten glitterblänk direkt från själen. Det finns mersmak i hjärtat. Jag känner mig duktig och snäll och en stor tacksamhet fyller mitt hjärta.

Gillar att schemat och tiderna följts. Tempot har passat mig. Bra boende och måltiderna har fungerat smidigt. Tack!
Ildikó Kasza, Motala

 

– Wow! Jag har känt så mycket harmoni och gemenskap.

Föreläsningarna om dramaturgin gjorde allt tydligare och gav mig ett nytt perspektiv, jag fick ett annat sätt att se på mitt skrivande. Responsen på mitt berättelseskelett hade stor betydelse, den fick mig verkligen att känna att detta är något som jag ska fullfölja. Gestaltningsövningen blev en överraskande ögonöppnare.

Genom enneagrammet har jag lärt känna mig själv på djupet. Börjar förstå varför jag har handlat på olika sätt genom livet, och börjar se min egen röda tråd.

Stunderna med högläsning i gruppen har förmedlat kärlek, värme, bekräftelse och hopp. Jag vet att kursen blev rätt plats och rätt tidpunkt för mig. Fantastiskt att få möta så starka och underbara kvinnor, att se kärleken bland oss alla.

Veronica är en ledare, en lärare och den med mest kunskap om dramaturgin, men hon har upplevts som en vän som vill väl. Jag har känt mig sedd och fått en starkare tro på mig själv. Tack för att du gett mig denna chans, Veronica.
Susanna Delborn, timvikarie och en skrivande person, Uppsala

 

– Känner en stor glädje över all kärlek, respekt, samhörighet och tillit i gruppen. Gemenskapen har gett mig en trygghet att våga. Den har berört.
Jag har fått många nya verktyg med mig. Betyder också mycket att någon lyssnar och ger respons, kommer att sakna detta. Förstår nu lite bättre varför dramaturgin och den röda tråden är så viktig.

Enneagrammet är viktigt för att förstå sig själv och sin omgivning.

Veronica fungerar som en god ledare som får alla att känna sig uppskattade. Förklarar och lär ut i lagom portioner och i ett bra tempo, är disciplinerad vad gäller tider. Uppskattas!

Lämnar Nässjö med en känsla av frihet! Alla som har ett intresse för skrivande borde gå den här kursen.
Mona Malmlöf, pensionär, Kvidinge

 

– Jag har klivit över alla mina spärrar och njuter av tryggheten i min skrivande process. Kursen och gruppen har gett mig mod, vilja, acceptans och förståelse. Tacksam att äntligen kunna sätta min historia i 3:e person och vara fri.

Underbart att med hjälp av dramaturgin och berättarmallen bryta ner historien och se min egen berättelse med vändpunkter och mittpunkt mm. En stor överraskning är att jag kan ta en scen från berättelseskelettet, bygga ut den och upptäcka att jag kan hålla mig till den röda tråden och till mitt budskap.

Att jag har hittat min huvudkaraktärs enneagramtyp, gör det så mycket enklare att hålla mig till den röda tråden. Utan enneagrammet, ingen bok.

Veronica är kunnig, proffsig, stöttande och lyssnande. Hennes värdskap är bara så underbart. Balsam för kropp och knopp! Och vilken god mat!
Annika Hentilä, restauranglärare och kock, Gyttorp

 

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig