Att måla

Att berätta är ungefär som att måla. En konstnär skapar en bild som sätter igång en reaktion hos betraktaren. Interaktionen förvandlar motivet. I samspelet mellan betraktaren och konstverket frigörs tankar och känslor. Konstnären behöver inte tala om vad betraktaren ska uppleva. Känslorna kommer ändå.

Bilder berör

Att berätta är ungefär som att filma. Vi kan likna berättandet och skrivandet vid en filmproduktion där regissören arrangerar miljöer och fångar scener där någonting händer. Inga förklaringar behövs för att publiken ska uppleva filmscenerna som är kusliga, äckliga, vackra eller romantiska. Den som ser filmen känner!

Skapa bilder med ord

Att berätta och skriva handlar till stor del om att presentera bilder för läsaren. Bildskapandet är särskilt värdefullt när vi vill beröra en större heterogen målgrupp med vår text.

Gestalta – måla upp scener utan att förklara

För att förstå skillnaden mellan ”objektiva” och ”subjektiva” formuleringar och upptäcka i vilka sammanhang de olika skrivsätten passar in, finns i Pennvässaren övningar som renodlar dessa båda texttyper.

Under mina skrivarkurser återanvänder jag övningarna från Pennvässaren. De tränar oss att iaktta och beskriva ögonblick eller bildsekvenser på ett neutralt sätt. Vi utesluter våra egna synpunkter och värderingar och ”målar av” det som händer, det vi ser och hör. Jag presenterar jämförande textexempel som hjälper oss förstå varför en text berör oss eller inte.

Gestaltning – övningar i Pennvässaren

s 114 – Beskriv/gestalta en figur  / övn 42
s 117 – Skriv av vad en figur gör / övn 43
s 119 – Göm orden / övn 44
s 124 – Gömda egenskaper / övn 45
s 153 – Zooma in vid hinder / övn 56
s 158 – Liten detalj väcker den stora frågan
s 159 – Skriv som nyhetsreportrarna fotograferar / övn 57

Upptäck min skrivhandledning Pennvässaren

Pennvässaren ges ut av Studentlitteratur och utkom 2002. Med PennvässarMetoden förklarar jag gestaltningens konst på ett mycket tydligt sätt. Boken har i första hand grundskolan och gymnasieskolan som målgrupp.

Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren här.
Beställ pennvässaren här.
Återvänd till skrivarkurserna här.