Skrivarkursen i Visby kommer, om det behövs, att arrangeras på ett Corona-säkert sätt.

✏️

– Enneagrammet underlättar för mig att skapa en karaktär, eftersom jag vet hur personen är och förhåller sig. Det kändes kravlöst. Vi skrev texter som trots att de var korta ledde till utvecklande samtal, tack vare de färdiga frågeställningarna. Det blev en AHA-upplevelser att skriva en text UTAN att förklara något… och ändå gick budskapet fram. Veronica skapar lekfullhet, glädje, struktur och tydlighet. Jag ger kursen högsta betyg.
Anna Svedberg, Rehabassistent, Järfälla

✏️

– Jag är positivt överraskad av kursen. Den har gett mig mer än jag trodde. Tänk att den lilla kortfilmen hade en dramaturgi som stämde helt och hållet med regelverket! Nu ska jag hem och kolla filmer och trailers! Jag har blivit nyfiken på min huvudkaraktär. Kanske måste det bli en fortsättning? Jag ger kursen högsta betyg.
Ritva Bring, korrekturlyssnare, Trångsviken

✏️

– Helgen har tillbringats inkognito i en grupp av 16 andra inkognito på skrivarkurs med Veronica Grönte och hennes underbart pedagogiskt förmedlade dramaturgiska kunskaper. En enastående upplevelse att utforska mitt skrivande utan att behöva berätta vem jag är och utan att behöva förhålla mig till de andras privatliv eller cv. Två dagar där jag bara var mitt förnamn och mina fiktiva litterära karaktärer. Det här borde alla göra! Jag kommer att bli en säkrare skrivare, både i jobbet och privat. Analysen av kortfilmen ger mig insikten om att alla planerar. Ingenting blir till av sig självt. Veronica är så tydlig i sitt ledarskap.
Susanne Ahlstrand, rektor, Oxelösund

Vill du få mer information om hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett introduktionssamtal, så får du veta mera om mina kursers innehåll och upplägg och kan bättre förstå vilken som passar dig och dina behov bäst.

✏️

– Väldigt bra med Veronicas mall som vi fick använda för att skriva en gestaltande text. Vi använde även en mall som Veronica har tagit fram för att skapa en berättelse enligt de dramaturgiska hållpunkterna. Det var mycket bra. Veronica Grönte är inspirerande och pedagogisk. Jag ger kursen högsta betyg.
Catharina

✏️

– Genomgående bra kvalitet på både kvalitet och praktiska övningar. Jag kommer snart att ta steget över tröskeln, har en mycket klarare bild av hur det ska gå till. JÄTTEBRA med den dramaturgiska arbetsmodellen för att skapa ett berättelseskelett, en synopsis. Det var inte lika svårt som jag trodde. Bra att även få återkoppling på den. Jag kommer att både se film och läsa böcker med andra ögon framöver. Blev nyfiken på Enneagrammet som verktyg för att skapa trovärdiga karaktärer. Veronicas ledarskap innebar en bra planerad tid. Hon är en god presentatör. Det var skönt att vi fick lägga bort både identitet och mobiler. Jag ger kursen högsta betyg.
Austra Krēsliņa, Handeslattaché, Stockholm

✏️

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig