Röster från deltagare som gett Författartimmen högsta betyg

✏️

– De teorier du gick igenom angående uppbyggnad fann jag mycket intressant och upplysande just nu. Aristoteles mm. Det viktigaste med Författartimmen är att jag har fått ny kunskap men också blivit bekräftad i det som redan är, det jag redan gjort när jag skriver min bok.
Pia Östberg, sångerska, inspiratör och föreläsare, Västerås

✏️

– Jag deltog i en Kostnadsfri Författartimme som skulle ha ägt rum i Eslöv men blev ett online-event pga pandemin. Jag har länge drömt om att skriva böcker men inte kommit till skott tidigare, inte minst pga alltför stor självkritik, tvivel att detta skulle gå att genomföra.

Veronica ledde med glädje och inspiration vår lilla skara under en timme och det var överraskande bra! Alla de många tvivel som jag byggt upp under åren blev häpnadsväckande snabbt pulvriserade eftersom jag under Veronicas ledning snabbt och enkelt fick klart för mig den kanske viktigaste insatsen i skrivprocessen, samt att jag redan har koll på det övriga. Det var som ett stort stenlass försvann från mina axlar, och nya perspektiv öppnades. En härlig känsla.

Sedan dess har jag gjort research och läst böcker, så huvudet börjar bli fullt av idéer nu. Kul! Jag hoppas kunna återkomma till Veronica, gå någon skrivkurs för henne längre fram. Kan rekommendera hennes förlösande coachning för alla som när författardrömmar.
Magnus Persson, Kristianstad

✏️

– Tips om hur man kan gestalta personer genom att beskriva deras agerande var allra mest intressant för mig.
Karin

✏️

– Glad att det finns personer som du som så generöst delar med dig av din kunskap och erfarenhet, det är en befrielse. Du skapar dessutom en avspänd stämning och agerar inkluderande. Smart att låta deltagare på dina kurser vara ”anonyma”. Det som gav mig allra mest var samtalet om
• Det öppna slutet och vikten av att plantera info här och där samt hur en alternativ lösning kan se ut
• Premissen- det underliggande budskapet
• Balansen mellan dialog, miljö och karaktärens handlande
• Att skapa trovärdiga karaktärer som berör
• De teorier du gick igenom angående uppbyggnad och liknande fann jag mycket intressant och upplysande just nu. Aristoteles mm
• Skönt att höra att det inte finns några regler gällande tempus.
Härligt att få möta andra med samma tankar och intresse.
Jonas

✏️

– Jag är väldigt inspirerad. Har fått idéer om hur jag kan organisera min berättelse, hur jag kan börja och sen jobba vidare steg för steg.
Elina Andriyevska, Lessebo

✏️

– Jag är fantastiskt inspirerad efter det du delat med oss, Veronica. Jag har hamnat helt rätt och nu VET jag att jag kommer igång med mitt skrivande på riktigt.. Pusselbitar faller på plats.
Sigridur Thordardottir, Växjö

✏️

– Gav otroligt mycket på bara en timme. Facilitatorn delade generöst med sig av tips och idéer.
Marie W

✏️

–  Det kliar i hjärnan! Jag har fått väldigt mycket inspiration. Det som Veronica delat med sig av under Författartimmen har gjort att motståndet har minskat. Nu VÅGAR jag börja skriva!
Kristina Eriksson, Växjö

✏️

– Enneagrammet, som beskriver våra medfödda temperament, hade jag inte hört talas om tidigare. Detta tror jag kommer att bidra till ökad självförståelse under mitt självbiografiska skrivande.”
Britta Jonsson, Höganäs

✏️

– Min berättelses budskap har jag inte tänkt så mycket på tidigare. Reflektioner kring detta kommer att hjälpa mig i mitt fortsatta skrivande.
Inger Offesson Persson, Helsingborg

✏️

– Inspirerande att möta så många människor i sin hemstad som delar skrivpassionen med mig. Jag har nu fått en klarare bild av hur man berättelse ska byggas upp.
Gunilla Hellgren, Växjö

✏️

– Intressant med den synliga röda tråden och den magiska osynliga röda tråden! Jag ser hinderbanan framför mig och jag ”tar” den!
Vibeke Hyltèn-Cavallius, Växjö

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig: