Drama är ett grekiskt ord som betyder handling. Dramaturgin är berättandets ”grammatik” som förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse.

Dramaturgisk utvecklingskurva

Under skrivarkurserna jag leder, utgår metodiken och skrivövningarna från min egen förpackning av den dramaturgiska kurvan, hinderbanan, den befolkade utvecklingskurvan. 

Antiken

Under Antiken undervisades i retorik och dramaturgi, i konsten att tala och berätta. Modeller och strukturer från dessa båda ”tvillingvetenskaper” hjälpte talaren och diktaren att kommunicera med sin publik. Regelverk hjälpte retorn att övertyga för att åstadkomma eller förändra något. Retorik var ett ämne i Europas skolor ända in på mitten av 1800-talet. I Sverige försvann det från schemat 1842. 

Skärmavbild 2016-03-06 kl. 20.51.53

Tragedier

Det var Aristoteles som på 300-talet f.Kr. skrev den första dramaturgin. I den försökte han förklara hur de stora grekiska tragedierna fungerade och vad som gjorde att de nådde sådan framgång. Han satte ord på improvisatörernas talang när han delade in dramat i början, mitt och slut. Han iakttog även hur skådespelarna arbetade med karaktärsutveckling.

Vissa delar av Aristoteles poetik finns bevarad och är översatt till svenska – Om diktkonsten/Alfabeta Anamma. 

Skärmavbild 2016-03-06 kl. 20.53.04

Klassisk dramaturgi 

Under antiken var det den grekiska mytologin och som stod modell för berättandet. När kristendomen bredde ut sig byttes referensramarna ut. Numera är det i västvärlden nya testamentets berättelse som fungerar som prototyp för den dramatiska berättelsen. Människan blir huvudkaraktären som vill nå sitt mål, sin längtan om en inre frid och ropar

”Hjälp mig”, Kristus blir hjälten eller hjälparen som vill stötta huvudkaraktären och ”det onda” blir allt det som vill hindra huvudkaraktären från att nå sitt mål. I Hollywood säger man om bibelns dramatiska berättelser: ”The greatest stories ever told”.

Dramaturgi – berättandets grammatik

”Dramaturgin är berättandets grammatik som förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse. För den naturbegåvade berättaren är dramaturgins logiska, dynamiska system en omedveten självklarhet på samma sätt som strukturen är i vårt modersmål, där formläran och meningsbyggnaden upplevs så naturlig att den blir besvärlig att förklara.

Dramaturgins grundläggande regler blir som en karta att orientera efter, där bilden av verkligheten lockar och skärper sinnena och leder oss in på ny, otrampad mark. Dramaturgin öppnar dörren till den berättarförmåga som redan finns inom varje människa, den talang som väntar på att släppas ut i det fria.

Hur kan vi få barn, ungdomar och vuxna att vilja berätta och skriva? Kanske genom att visa hur man gör!”

Ur min skrivhandledning Pennvässaren/Studentlitteratur sid 11