Grundkurs i att skriva en barnbok om djur med enkla och effektiva verktyg – online

✏️

– Kursen var tydlig och pedagogisk, skrivmallarna mycket användbara. Karaktärsschemat var mycket pedagogisk, det hjälpte mig att sänka min ambitionsnivå.  Berättar-10:an var väldigt effektivt för att bygga en enkel berättelse om ett djur och dess miljö på ett dramatiskt sätt. Jag ger kursen högsta betyg.
Åsa Rydhard, talare, tränare och coach, Bohus-björkö

✏️

–  Kursen gav mig jättemycket! Bra och fungerande skrivmallar som gjorde att det var lätt att få struktur på berättelsen. Fascinerande att se hur det växte fram en liten berättelse bara genom att endast besvara ett antal frågor. Fördelarna med att skriva en berättelse om fakta om djur och natur är att berättelsen blir lärorik och lustfylld på samma gång. Jag  tror att verktygen och mallarna funkar bra för andra berättelser också. Responssamtalen, att ge och få respons två och två, gav mig väldigt mycket. Jag ger kursen högsta betyg.
Cajsa Martinsson, Vallentuna

✏️

– Tack för en bra kurs. Skrivarverktygen och skrivmallarna gav mig väldigt mycket. De var helt nya för mig. Att höra någon annans tankar om den text man skrivit att få lyssna och ge respons var givande. Vi hann mycket på två lördagar. Jag ger kursen högsta betyg.
Susanna Månsby

Vill du få mer information om hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett introduktionssamtal, så får du veta mera om mina kursers innehåll och upplägg och kan bättre förstå vilken som passar dig och dina behov bäst.

✏️

– Bra verktyg! Hinderschemat gör berättelsen spännande och responsen vidgade mitt sätt att se på texten. Jag ger kursen högsta betyg.
Karina Jernström

✏️

– Tack för en kanonbra kurs! Väldigt givande. Lärde mig massor! Inspirerande och utvecklande! Bra och givande att ge varann respons efter färdiga frågeställningar 2 & 2. Veronica är kunnig och bra. Jag ger kursen högsta betyg.
Isabell Sandström

 

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig