Bli klar med ditt manus!

Vad gör de som lyckas med sin utgivning?

Vad är det som gör att vissa människor lyckas förverkliga sin författardröm, blir klara med manuset inom rimlig tid medan andra tappar styrfart och låter idéer och hopp falna? Även om du har lätt att formulera dig och tillgång till alla skrivarknep som finns, kan det ändå hända att ditt projekt rinner ut i sanden.

Ge dig själv egen skrivtid

I denna artikel ger jag dig några snabba tips som kanske kan inspirera dig att ta tag i ditt skrivande på nytt, för att förhoppningsvis kunna fullfölja det. Ett av de viktigaste råden är så klart att du behöver unna dig själv egen skrivtid. Du behöver även komma överens med din familj om att en viss tid under veckan eller kanske varannan vecka är vikt åt dig. Ha gärna en speciell skrivplats. Om det inte fungerar att sitta och skriva hemma, kanske biblioteket eller ett café blir en bra möjlighet för dig. Låt dina vänner få veta att du avsätter tid till skrivande under en period, så att de förstår varför du ibland behöver tacka nej till träffar tillsammans med dem.

Egen skrivtid med maten serverad

Innan jag fortsätter med mina tips, vill jag puffa för mina fördjupande skrivardagar. Under dessa får du möjlighet att avsätta rejält med tid för ditt eget skrivande. Självklart blir det så att när du vet att de andra i gruppen sitter och skriver medan du själv håller på med ditt manus, får du inspiration. Under våra måltider, som du inte behöver laga själv, pratar vi skrivande. Du får även möjlighet till en halvtimmes personlig coachning tillsammans med mig och varje kväll får du feedback på en kort text av hela gruppen. Låter detta lockande för dig, läs gärna mer om de kurserna ”fördjupande skrivardagar”. Innan du anmäler dig, talas vi vid på telefon. Maila veronica@forfattarskola.se, så hör jag av mig.

Unna dig 5 skrivardagar i sommar

Vid sjön Ören i början av sommaren
Vid sjön Ören i slutet av sommaren
I nordvästra Skåne i början av september

Gräv där du står

Välj ett ämne som du har ett stort intresse för. Om du är nybörjare, skriv om sammanhang du känner till, så att du inte behöver ägna för mycket tid åt research. Många kan vittna om att arbetet med efterforskning kan bli så övermäktigt att boken förblir oskriven.

Skapa en överblick av historien

Skapa en struktur över hela din berättelse, där du låter huvudkaraktären ha ett mål att vandra mot. Min egen ”hinderbana” och den ”befolkade utvecklingskurvan” som vi processar under mina grundkursenar i dramaturgi och gestaltning, är till stor hjälp för att utveckla framåtrörelse i berättelsen med en fungerande röd tråd. Inom dig själv har du gåvan att berätta så att andra vill lyssna, men när du blir medveten om hur din talang består av, kan du utveckla den!

Berätta om att du skriver

Finn en regelbundenhet i ditt skrivande. Försök att skapa ett lagom ambitiöst månadsschema för ditt projekt. Kanske har du möjlighet att skriva ett par timmar varje förmiddag eller kväll? Kanske vill du hellre ägna hela lördagen varannan vecka åt ditt skrivprojekt, då familj och vänner känner till och accepterar att du inte är tillgänglig? Ja, låt dina närmaste få veta om till dina skrivarvanor

Finn en trivsam skrivplats

Hitta en plats där du känner dig bekväm och där din skrivarlust kan infinna sig och stanna kvar. Kanske är din plats vid köksbordet, på ditt favoritcafé eller i en hörna på biblioteket?

Fokusera på en avgränsad målgrupp

Vem skriver du till? Kanske är det en person som är i ungefär samma ålder som du, har liknande levnadsförhållanden och kan förstå dig. Var inte rädd för att begränsa ditt fokus. Du når större framgång genom att rikta dig till en snäv målgrupp än att försöka anpassa boken till en bred publik i hopp om att den ska bli tillgänglig för alla.

Rätta inte din text medan du är i ditt flöde

Korrigera inte din text medan du skriver den. Tillåt dig att stanna kvar i flödet. Risken är annars stor att du stör dig själv och att dina funderingar på vad som är ”rätt” och ”fel” hindrar dig från att komma vidare i din berättelse. Detsamma gäller när du börjar fundera på om en faktauppgift eller ett årtal stämmer. Stör inte dig själv genom att lämna ditt skrivflöde för denna undersökning! En tydlig färggrann markering i texten gör du senare kan gå tillbaka och korrigera allt under ett arbetspass som du avsatt just till detta.

Använd en professionell lektör

Låt en eller flera professionella lektörer läsa och ge feedback på din berättelse innan du skickar in den till förlag. Själv har jag tyvärr inte tid att ta mig an hela manus. Däremot hjälper jag gärna till i inledningsskedet för att diskutera ditt kortfattade utkast av hela din berättelse. Då tittar vi på huvudkaraktärens trovärdighet och mål, berättelsens budskap och jag läser även en kort text från ditt manus. Utifrån den läsningen kan vi bland annat samtala om hur ditt sätt att skriva har förmåga att engagera läsaren.

Systematisera korrekturläsningen

När du korrekturläser din text, läs igenom ditt manus med fokus på en sak i taget. Få inspiration genom att läsa Hanna Lundquists artikel 10 fel värre än särskrivning Jenny Asp har tipsar om 10 vanliga språkliga missar. Läs gärna Jenny Forsbergs intressanta språkbrev.

Hitta skrivhjälp hos Språkrådet som besvarar språkfrågor till exempel om skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck. Svar på många frågor finns i Frågelådan eller på svenska.se. Får du inte svar där, kan du kontakta oss direkt.

Språkfrågor om svenska, till exempel om skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck. Svar på många frågor finns i Frågelådan eller på svenska.se ! Får du inte svar där, kan du kontakta Språkrådet direkt.

Telefon: 0200-29 55 55
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10–12
E-post: svenska@isof.se

Skicka ditt manus till flera förlag samtidigt

Besök biblioteket för att se vilka förlag som ger ut böcker i din genre. Om du väljer ett hybridförlag, hör dig för med andra författare om deras erfarenheter. Innan du skickar in ditt manus, spara en kopia och sänd det i rekommenderat kuvert till dig själv.  Läs mer om detta på Författarförbundets hemsida.

Vad är speciellt med mina skrivarkurser?

Varmt välkommen till en av mina skrivarkurser för att få hjälp att strukturera och skriva på ett sätt som fängslar läsaren. För några år sedan deltog en kvinna på min grundkurs i dramaturgi och gestaltning. Hon hade just blivit färdig med din roman. När hon åkte hem var hon riktigt glad och sa att hon skulle skriva om hela sin roman, för nu visste hon hur hon skulle göra. Klicka här för att läsa mer om denna framgångssaga! Önskar du vägledning med personlig coachning utan att delta i skrivarkurs, kontakt mig: veronica@forfattarskola.se

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 25 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Maila mig, så kan vi bestämma en tid för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. Mail: veronica@forfattarskola.se

Unna dig 5 fördjupande skrivardagar i sommar

Vid sjön Ören i början av sommaren
Vid sjön Ören i slutet av sommaren
I nordvästra Skåne i början av september