Boka din plats!

31 augusti 2029 - 1 augusti 2099

Personlig coaching via telefon

Jag guidar och coachar dig i ditt skrivande. Vi samtalar om dramaturgin i din berättelse eftersom strukturen skapar sammanhang för läsaren och väcker lust att läsa vidare.

Vi resonerar om din huvudkaraktärs drivkraft och hur den kan kopplas ihop med det budskap du vill förmedla. Kunskapen kring premissen, alltså budskapet, är en effektiv väg mot framgångsrikt skrivande, men en omedveten kunskap för många. Den naturbegåvade författaren kan självklart skapa de mest fängslande historier utan att ha tillägnat sig kunskap om berättelsens regelverk, men för varje författare innebär förståelsen av berättelsens grammatik en väg mot utveckling.

Du kontaktar mig via mail eller telefon, innan du betalar in pengar eller sänder mig en text. Se kontaktuppgifter nedan.

Vem är jag som inbjuder till författarcoaching?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.  Foto: Marita Olsson

Alt 1 • 30-minuters coachingsamtal

Textrespons ingår ej. Du kontaktar mig först. Vi bokar tid för ett telefonsamtal. Du betalar 500 kr i förskott.

Alt 2 • 30-minuters respons på text

Coachingsamtal ingår ej. Du kontaktar mig först. Du betalar 500 kr och sänder mig därefter din text i ett mail. Utifrån dina önskemål ger jag utförlig respons. Jag läser och ger en ingående respons så långt jag hinner på 30 minuter. Det brukar handla om en text på 600700 ord. Jag mailar tillbaka text och respons. Vi samtalar inte i telefon efteråt men du kan återkomma med kortare frågor via mail.

Alt 3 • 30-minuters coachingsamtal • Alternativ A eller B

Alternativ A
Du sänder mig en text på max 500 ord som jag ger utförlig respons på utifrån dina önskemål. Jag mailar dig min respons till dig före vårt samtal.
Alternativ B
Du mailar mig en kortfattad synopsis, max 600 ord, ca en A4-sida, som jag läser igenom före vårt samtal.

Alt 4 • 60-minuters coachingsamtal

Så här förbereder du detta samtal:

• Du får 12 frågor att besvara, för att du ska få en förnyad infallsvinkel till din berättelses uppbyggnad och struktur. Du sänder dina svar till mig före vårt samtal.
• Du mailar mig en kortfattad sammanfattning – en synopsis, max 600 ord, ca en A4-sida, som jag läser igenom före vårt samtal. Du som deltagit i min grundkurs använder ”Berättarmallen” när du skriver din sammanfattning.
• Du sänder mig en text på max 500 ord som jag ger utförlig respons på utifrån dina önskemål. Jag mailar responsen till dig före vårt samtal.

Alt 5 • 45 minuter coachingsamtal

Inga förberedelser ingår

Alt 6 • 60 minuter skrivarkurs

Skrivarkurs online/Zoom för en person

Alt 7 • 60 minuter respons på text

Coachingsamtal ingår ej. Du kontaktar mig först. Du betalar 1000 kr och sänder mig därefter din text i ett mail. Utifrån dina önskemål ger jag utförlig respons. Jag läser och ger en ingående respons så långt jag hinner på 60 minuter. Det brukar handla om en text på ca 1200 ord. Jag mailar tillbaka text och respons. Vi samtalar inte i telefon efteråt men du kan återkomma med kortare frågor via mail.

Författarcoach: Veronica Grönte, skrivarkursledare under 25 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarutbildning. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Maila veronica@forfattarskola.se eller ring 073-90 12 12 5 för att diskutera ett lämpligt upplägg.

När vi haft kontakt betalar du nedan:

 • Veronica är en livlig samtalspartner. Hon skapar en trygg stämning som gör att man törs lägga fram sina idéer. På ett uppmuntrande och inkännande sätt lirkar hon fram de problem i skrivandet som man står inför och hon har ett starkt teoretiskt ramverk som ibland får en att häpna - jaha! Är det mittpunkten jag kämpar med?! Nu inser jag att min 'hjälpare’ inte är tillräckligt tredimensionell än! 

  Veronica har förflyttat perspektivet på mitt skrivande och fått mig att inse att det finns en hel del hjälp och skrivteori tillgänglig - om man bara vågar! 

  Joanna Ahlkvist, chefredaktör för tidskriften Moderna Läkare, Nyköping

 • Veronica är den person i Skrivarsverige som gett mig de mest konstruktiva och initierade responserna. Veronica har en förmåga att på ett mjukt sätt poängtera det grundläggande i en historia, att konstruktivt förmedla vad som kan göras bättre i en text, utan att nedvärdera eller ifrågasätta. Hon bidrar med idéer som utvecklar dramaturgin, som gör att jag kan jobba vidare med mitt skrivande, få tillbaka hoppet om att jag kan och att det är idé med att fortsätta. 

  Anders Strigén, revisor, Hyssna • Jag gick en skrivarkurs med Veronica för fyra år sedan och min bok började ta form. Under skrivprocessen har jag sedan fått värdefulla råd från lektörer som hjälpt mig med texten på olika sätt, men när boken var klar kunde jag ändå inte släppa tanken på att något fattades. Hur jag än ansträngde mig för att leta, hittade jag inte något konkret. Det blev bara en massa frågor hängande i luften. Veronicas coaching blev helt avgörande. Det som jag haft så svårt att se på egen hand, blev plötsligt självklart och synligt. 

  Astrid Hyllsjö, föreläsare, Lekeryd

   

   

 • Dramaturgi – vad är det?

  Den metod som jag utvecklat har dramaturgin som utgångspunkt. Dramaturgin är det mest effektiva verktyget när vi vill utveckla eller förbättra vår berättelse. Alla som skapar teater och film använder dramaturgin som hjälpmedel och många litterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande. Men, tyvärr är det väldigt få yrkesmän och kvinnor som vill avslöja på vilket sätt de dragit nytta av dramaturgins regelverk i sitt författande. Hemlighetsmakeriet är påtagligt. Min önskan är att dramaturgin ska få bli vars och ens egendom. Under mina kurser vill jag avslöja hur du kan utvecklas i ditt skrivandet med hjälp av dramaturgin.

 • Fiktivt eller självbiografiskt skrivande?

  Fördjupningskursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser. Under fördjupningskursen fortsätter vi där vi slutade på grundkursen och arbetar med struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Din förståelse för berättandets grammatik fördjupas och du får ännu lättare att sortera och strukturera ditt material – placera karaktärer och händelse kring den röda tråden – och göra din berättelse läsvärd och intressant.

Kursledare

Skrivarkursen leds av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur).
Sedan 1993 har jag arbetat med att förenkla och sammanfatta dramaturgin, förklara samband med hjälp av olika modeller, symboler och övningar.
Jag får ständigt höra att denna skrivarkurs är speciell, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan ger en helt ny kunskap, användbara verktyg och praktiskt material att ta med hem. När inspirationen försvinner, kan redskapen tas fram och då har skrivandet möjlighet att komma igång på nytt – och utvecklas.
Läs mera om bakgrunden här: Personligt Bakgrund

Anmälan Personlig coaching via telefon, 31 augusti 2029 - 1 augusti 2099

Pris:

Biljettyp Pris Platser
Alt 1 • 30 min coachingsamtal
Textrespons ingår ej.
500 kr
Alt 2 • 30 min textrespons
Coachingsamtal ingår ej.
500 kr
Alt 3 • 30 minuter coachingsamtal
Alternativ A och B finns.
1 250 kr
Alt 4 • 60 minuter coachingsamtal
Du får textrespons och genomgång av synopsis
1 995 kr
Alt 5 • 45 minuter coachingsamtal
Ingen tid för förberedelser ingår.
750 kr
Alt 6 • 60 minuter skrivarkurs
Skrivarkurs online för en person
1 500 kr
Alt 7 • 60 minuters textrespons
Coachingsamtal ingår ej.
1 000 kr

Deltagaruppgifter

Övriga uppgifter