Berättelsen, strukturen och budskapet

Att berätta är ett medfött sätt att kommunicera i vårt dagliga liv. När vi berättar en historia presenterar vi sammanhang som gör att andra kan tolka våra upplevelser. Läsaren kan relatera till våra unika erfarenheter och empati skapas.

Jag vill gärna ge dig några tips som kan hjälpa till att stärka din berättelse och engagera din läsare. Pennvässarmetoden som jag utgår ifrån under mina skrivarkurser, finns presenterad i min skrivhandledning Pennvässaren.

Strukturen och huvudkaraktärens utveckling

När du väl har en grov uppfattning om strukturen kan du börja planera händelserna, t.ex. vad som händer och när händer det? Om du arbetar med en tre-akters struktur, som utvecklingskurvan ovan visar, kommer du att vilja visa huvudkonflikten och vad som står på spel i början, använda mitten för att komplicera historien och utveckla spänningar och bygga upp ett klimax innan du löser huvudkonflikten och knyter ihop de lösa trådändarna.

Huvudkaraktärens drivkraft och mål

Ett råd som kan underlätta för dig att sortera ditt material är att du med hjälp av ditt budskap väljer ett tydligt mål för din huvudkaraktär som är kopplad till hennes eller hans mest markanta karaktärsdag. När du bestämt berättelsens budskap och kopplar den till huvudkaraktärens drivkraft får du en glimt av slutet på din berättelse och kan skriva ner de viktigaste händelserna som punkter mellan starten och målet. När du arbetar på detta sätt kan du lita på att dina läsare kommer att följa handlingen i din berättelse med stort intresse.

Kapitelplanering

Med en god förståelse för ryggraden i din berättelse kan du börja planera vad som händer i varje kapitel och bryta ner händelseförloppet scen för scen. Du behöver bestämma från vems syn scenerna berättas och hur mycket som avslöjas i de olika avsnitten. Vad är oklart? Vad kommer att få läsaren att läsa vidare? En kapitelplan hjälper dig att se till att det händer tillräckligt mycket för din huvudkaraktär och att lagom mycket utveckling inom denne rollinnehavare sker i varje kapitel.

Ditt eget liv är grunden i berättelsen

Oavsett om du berättar en verklig eller fiktiv historia har du alltid ditt eget liv och dina egna erfarenheter som inspiration. Minns viktiga upplevelser i ditt liv som påverkat dig. Dessa episoder ska du använda dig av i ditt skrivande och kan låta dina fiktiva karaktärer få liknande upplevelser. Vi människor känner igen oss i varandras frustrationer och glädjeämnen och blir engagerade och berörda.

Berättelsens budskap

När du skapar din berättelse bör du ha en tydlig uppfattning om vad du vill förmedla. Välj ett tydligt budskap. En stark historia utvecklas tillsammans med det centrala budskapet.

Om din berättelse har en stark moralisk komponent, vill du självklart vägleda lyssnare eller läsare till det budskapet. Om du berättar en engagerande historia, försök att öka den dramatiska spänningen ända fram till höjdpunkten och slutet av din berättelse. 

Oavsett vilken typ av historia du berättar, är det viktigt att vara mycket tydlig med det centrala budskapet och konflikten som du bygger din historia kring. Som berättare kan du inte fly undan konflikter. Stora berättare skapar berättelser som alla har hinder och svårigheter utspridda på huvudpersoners väg mot sitt mål. 

Huvudkaraktärens kamp

För att läsaren ska känna sig nöjd med ett lyckligt slut måste huvudpersonerna kämpa för att komma framåt och utvecklas på vägen. Ja, det är nödvändigt att du bygger upp en stark konflikt och allvarliga problem för din huvudkaraktär.

Om du använder dig av en tydlig struktur underlättar du ditt berättande. Det finns olika sätt att strukturera en berättelse, men de tre nödvändiga ingredienserna som en berättelse måste ha är en början, en mitt och ett slut. Många berättelser börjar med en chockartad eller engagerande händelse, men en historia kan även starta stilla för att snart låta huvudkaraktären stöta på ett mycket stort problem som startar framåtrörelsen.

Hur ska det gå?

Handlingen behöver locka fram lusten att läsa vidare och den viktiga ”Hur-ska-det-gå-frågan” måste upprepas inom läsaren och fungera som en bladvändare. Kunskap i dramaturgi gör att du blir medveten om och kan sätta ord på din naturliga berättartalang och du kan lättare hjälpa dig själv att utveckla din berättelse mot en kraftfull och framgångsrik bok.

Filmens uppbyggnad kan vägleda dig i ditt berättelsebygge. Eftersom filmens dramaturgi är så tydlig, har jag låtit den vara utgångspunkten under mina skrivarkurser och i min skrivhandledning Pennvässaren. Vi ser en kortfilm och analyserar den som förberedelse till att du skapar en sammanfattning av din berättelse i min dramaturgiska skrivmall.

Budskapet är en komprimerad beskrivning av:

  1. huvudkaraktärens mest dominanta karaktärsdrag – berättelsens början = X
  2. de handlingar som karaktärsdraget leder till – berättelsens mitt = Y
  3. handlingarnas konsekvenser – berättelsens slut = Z

Huvudkaraktären bevisar att budskapet är sant

Författaren väljer själv en premiss och låter huvudkaraktären bära fram detta budskap under berättelsens gång. Det dominanta karaktärsdrag som budskapet rymmer finns inom huvudkaraktärens personlighet.

Det dominanta karaktärsdragets fram- och baksida

Varje egenskap och drivkraft har en fram- och baksida. Konflikten mellan dessa båda krafter skapar spänning och framåtrörelse och bidrar dessutom till det djup i berättelsen som berör läsaren. Mats Ödéen har i sin bok Dramatiskt berättande skrivit om budskapet/premissen, men där presenterar han endast den positiva delen av det dominanta karaktärsdraget.

Exempel på hur ett budskap kan formuleras:

           

Hur skapar du en framgångsrik historia?

För att skapa en framgångsrik historia, behöver du begränsa omfattningen av din berättelse. Skala bort och stryk med hjälp av medvetenheten om ditt budskap. Ifall du arbetar med en självbiografisk berättelse kan det vara svårt att själv välja ut de händelser som är viktigast. Det är lätt hänt att inkludera för många detaljer och låta texten översvämmas av erfarenheter som inte blir allmängiltiga. Detta kan hända även den mest erfarna skribent eftersom den självbiografiska berättelsen kommer så nära författaren. En ökad medvetenhet av detta får du när du matchar struktur med budskap och detta får du jobba vidare med under min självbiografiska skrivarkurs.

Vill du få hjälp att börja skriva – eller vill du utvecklas vidare?

Om du önskar vägledning med tydliga och effektiva verktyg, välkommen till en av mina grundkurser där du lär dig hur du skapar en röd tråd i din bok och hur du fängslar dina läsare så att de vill läsa hela din bok. Vill du bli av med skrivkramp om den dyker upp? Ja, du ska du anmäla dig till en av mina grundkurser. Pennvässarmetoden är visuell och bidrar till att det blir lätt för dig att ta in kunskapen och göra den till din egen. Klicka här för att se vilka skrivarkurser som är på gång.

✏️ Dessa deltagare har gett grundkursen högsta betyg

– En överraskning att det finns strukturella lösningar och sätt för att berätta en intressant historia. Före kursen trodde jag att det var en färdighet som inte kunde läras ut på ett strukurerat sätt. Veronica var väldigt trevlig och väldigt tydlig i vad hon sa. Hennes fokus låg på att skapa en förstående atmosfär. Jag är maximalt nöjd.
Theodor Thörnqvist, student, Göteborg

– Det viktigaste jag fick med mig från kursen är att jag fått en fast struktur för berättelsen som frigör kreativiteten, att få bygga en karaktär och utveckla den dramaturgiska kurvan. Givande att skapa en med hjälp av enneagrammet. Tack Veronica, kursen gav mig väldigt mycket! Att ha onlinekursen med Zoom fungerade mycket bra.
Charlotta Sandmark Hero, digital kommunikatör, Kvicksund

– Tänk att jag kan! En trygg handledning fick jag genom ”skrivmallarna”. Kursen var fantastiskt intressant, lärorik och mycket utvecklande. Igenkänningsfaktorer från film, böcker, verklighet och andra livsåskådningar betydde mycket. Tänk att berättelsen finns där inne! Karaktärer och ord flödar, det gäller bara att få fast dem och guida dem rätt. Enneagrammet gjorde att jag fick ”syn” på andra delar i karaktären än jag tänkt på från början. Veronica är rolig, snäll, inspirerande och helt outtröttlig verkar det som! Hon verkade i alla fall ha lika kul som vi, jag tror detta är hennes passion. Zoomprogrammet som vi använde för att träffas i realtid under kursen, fungerade riktigt bra!
Marianne Andreasson. lärare, Lur

✏️ Fler referenser från den ”allmänna” grundkursen

Klicka här för att läsa fler referenser från grundkursen online.
Klicka här för att få röster från deltagare under grundkursen på Smögen.

✏️ Referenser från den självbiografiska grundkursen

Klicka här för att läsa referenser från den självbiografiska grundkursen online via Zoom.
Klicka här för att få veta hur kursdeltagarna upplevde kursen som gavs i mitt hem i Nässjö.

Metod

Pennvässarmetoden
– hur du hittar den röda tråden och fängslar läsaren genom hela din bok

Vill du lära dig hur du skapar en röd tråd i din bok?
Vill du fängsla dina läsare så att de läser hela din bok?
Vill du bli av med skrivkramp om den dyker upp?
Med min kunskap och visuella metodik ger jag dig bästa starten på ditt skrivprojekt.
Välkommen till min väl beprövade grundkurs, där du lär dig att hitta din plan för din bok och tar den från A till Ö.

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002. Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren. Se film om grundkursen – intervju från bokmässan. Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. 

Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, skicka ett mail veronica@forfattarskola.se, så hör jag av mig.