Haiku

livet kräver plats
bryter fram ur stenig mark
växtkraft finner väg
Maj Mod, Göteborg

Haikun har sitt ursprung i Japan

Svensk haiku efterliknar originalet så mycket det går.

En svensk haiku ser ut på följande vis:

Första raden har 5 stavelser.
Andra raden har 7 stavelser.
Tredje raden har 5 stavelser.

Uppdelning i stavelser:

li-vet krä-ver plats (5)
bry-ter fram ur ste-nig mark (7)
växt-kraft fin-ner väg (5)

Dessutom följande regler:

  1. Haikun ska gärna innehålla ett ord som på något sätt anger årstid.
  2. Dikten innehåller gärna en överraskning i slutet.
  3. Den ska inte vara känslosam eller sentimental utan ha fokus på stillhet eller ett milt vemod.
  4. Naturbeskrivningen ingår ofta i haikun, eftersom naturen bjuder på stillhet.
  5. En haiku ska inte innehålla personliga pronomen, som till exempel jag, du eller han.
  6. Beskrivande ord som värderande adjektiv och adverb undviks.
  7. En haiku innehåller ofta rörelsen från litet till stort eller tvärtom.
  8. Upprepningar är absolut förbjudna.

Exempel på Haikudikter

utsikt från fönster
hagel, åska och störtregn
oktoberrväder
Maj Mod, Göteborg

Morgonen är ljum
Solen skymtar bakom skog
Sommarlovet nu
Anonym

Sanden ligger still
Vågorna har dragit bort
Minnena finns kvar
Anonym

They kicked the football
suddenly confusion—the ball
flies over the wall
Thomas Tranströmer

Översatt från Swedish book for boys in prison av Robert Bly