Grundkurs i dramaturgi och gestaltning i mitt hem i Nässjö.
Rösterna kommer från deltagare som gett skrivarkursen högsta betyg.

✏️

– Det har varit en annorlunda skrivarkurs som gett mig mycket mer än jag förväntat mig. Det förenklar att ha verktyg/mallar som gör att jag lätt kan skapa en struktur – ett flödesschema. Jag har fått nya kunskaper på alla områden vi berört. Dessutom har det skett tankeförändringar och upplevelser i mitt huvud. • Enneagrammet gav mig insikt och stor nyfikenhet. Det kan blomstra språket och färglägga annars tråkiga personer/karaktärer. • Veronica är kunnig, klok, rolig och generös. Jag har trivts i huset och i kurslokalen. Har njutit hela tiden.
Solveig Cappelen, Kristianstad

✏️

– Känner mig lycklig. Min blyghet har släppt. Att vi skrev korta texter hela tiden var bra eftersom det ger så mycket utrymme för fantasin. Under responssamtalen har jag blivit stärkt och kommit ett steg vidare.  Skrivövningen med de 11 meningarna hjälp mig att hålla mig till ämnet. Jag vill lära mig mer om Enneagrammet. Rummet som jag sov i fungerade mycket bra. God mat. Kunde inte ha varit bättre!
Rosie Henning, skådespelare, Immeln

✏️

– Jag har fått ovärderliga verktyg för att kunna utveckla mitt skrivande. Hade inga kunskaper om hur en berättelse byggs upp när jag kom, men nu när jag åker hem har jag bagaget fullt. När jag fick respons på min text med de 11 meningarna tänkte jag: ”Ja, men jag kan ju!” Veronica är otroligt strukturerad och hon har sett oss alla. Kurslokal, mat och boende i Veronicas hus har fungerat mycket bra. Mina förväntningar på denna skrivarkurs blev uppfyllda med råge!
Ann-Marie Nyström, Varberg

✏️

– Veronica är en mycket duktig pedagog för och är mån om att alla ska trivas. Kunskapen om att bygga berättelser blev tydligt när allt jämfördes med teater och film, ja att se allt som bilder. Skrivmallarna gjorde övningarna enklare och jag blev förvånad över allas lyckade resultat. Det var bra ljud i lokalen och stolarna var bekväma. Jag har sovit och ätit gott. Veronica, du har verkligen pysslat om oss. Stort stort tack!
Laila Ronkainen, ekonomichef, Järfälla

✏️

– Kursen har ett mycket bra upplägg där föreläsningar varvas med eget arbete i lagom dos. Jag har fått hjälp att på olika sätt strukturera mitt skrivande. Föreläsningarna har varit levande och Veronica är bra på att fånga gruppens intresse. Samtalen med kursdeltagarna har varit vänliga och positiva. Enneagrammet gav mig en helt ny insikt om hur jag kan skapa karaktärer. När det  gäller att ”gestalta” har jag blivit medveten om vad, hur och varför. Trivsam och ljus lokal i Veronicas hus. Jättebra att bo nära och tillsammans. Rekommenderar kursen!
Eva Andersson, grafisk formgivare, Vejbystrand

Vill du veta mer om hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal, så får du veta mera om mina kursers innehåll och upplägg och kan bildar du dig en uppfattning om vilken kurs som passar dig och dina behov bäst. Maila mig: veronica@forfattarskola.se, så hör jag av mig.

✏️

– Jag har börjat förstå hur komplext det är att skriva, men att grunden nu finns.Föreläsningarna om dramaturgi gjorde det mycket lättare att förstå hur handlingen ska drivas framåt. • Enneagrammet var mycket intressant. Fascinerande att få lite insikter om olika människotyper och vad som driver dem. Vill fördjupa mig i den kunskapen. • Veronicas ledarskap var lättsamt, pedagogiskt och konkret. Det var enkelt att förstå skriftens mystik genom hennes framställning. Jättegod mat, skön säng och lugn och ro.
Ingrid Andersson, sjuksköterska, Vittskövle

✏️

– Mycket påfylld och har vågat mer än på första skrivarkursen jag deltog i. Dramaturgin har gett mig fördjupad kunskap om hur jag ska hålla ihop berättelsen. Den gestaltande skrivövningen där vi skrev 11 meningar gav mig massor. Viktigt att våga testa och att få prata om sitt eget projekt. • Veronicas ledarskap är tryggt, positivt och stabilt. Boendet i huset har varit toppen! Mysigt och bekvämt.
Mia Helge, terapeut, handledare och chef, Fellingsbro

✏️

– Skrivarkursen överträffade mina förväntningar i inspiration, information och teknik. Så himla bra! Undervisningen om dramaturgin gjorde att delar som jag tidigare hört talas om föll på plats och jag förstår nu sammanhangen, till exempel vändpunkternas innebörd. • Veronica delar med sig genom varierade presentationer, inlevelse och engagemang. Att vara hemma i Veronicas hem gjorde att det blev familjärt och intimt, man kände sig avslappnad.
Cecilia Andersson, projektledare och ekonom, Eksjö

✏️

– Syftet med kursen har uppnåtts med råge, då jag känner att jag har fått verktyg för att jobba med skrivandet.. Övningen där vi skulle svara på elva frågor skapade ett djup i förhållningssättet gentemot min berättelse. Beskrivningen av Enneagrammet tillförde att jag kunde ge huvudkaraktären mycket kött på benen. Veronica är en väldigt bra kursledare. Hon är tydlig, kunnig och inspirerande som ledare och som människa. Det fungerade så bra att båda ha kurs och att bo i huset. Bra rum att sova i, god frukost och gott om plats att jobba på. 
Anna Brimse, Hisings Backa

✏️

– Nu när kursen slutar känns det fantastiskt. Jag är full av tro på mig själv just nu. Jag har vågat dela texter och prata om mina karaktärer och har känt mig helt trygg. Jag kommer att skriva framöver.  Kunskapen vi fick om dramaturgin var mycket viktig. Att förstå ”systemet” och kunna använda det för att förbättra storyn är mycket värdefullt. • Veronica är tydlig, pedagogisk och empatisk – känner att hon vill vårt skrivande väl.
Cecilia Ödman, arbete med lärande och kompetensförsörjning, Bankeryd

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig