il
Bilden av Enneagramsymbolen är lånad från Enneagramcenter.se

 

Få en röd tråd i din berättelse

För att få en röd tråd i din berättelse behöver du identifiera din huvudkaraktärs motivation, önskan, behov och bakgrundshistoria.

Smärtsam drivkraft för huvudkaraktären

Eftersom Enneagrammet ger oss en möjlighet att finna smärtsamma drivkrafter hos våra karaktärer, är det angeläget att ta reda på den bakgrundshistoria som motiverar din huvudkaraktärs mål i din utvecklingsberättelse. Denna smärtsamma drivkraft är ett mörkt rum i din karaktärs personlighet och här finns den lögn som huvudkaraktären från början tror är en viktig sanning att hålla fast vid. Men, det är detta mörka rum hon måste ta sig ut ur om hon ska växa för att bli hel i slutet av sin utvecklingskurva.

Grundläggande lögn bidrar till att skapa röd tråd

Varje Enneagramstrategi har sin egen lögn att kämpa med.

Ett: Misstag är oacceptabla.

Två: Jag är inte värd att älskas.

Tre: Jag är vad jag gör.

Fyra: Ingen förstår mig/det är något fel på mig.

Fem: Jag är inte kompetent att hantera livets krav.

Sex: Världen är inte en säker plats.

Sju: Jag kan inte räkna med att människor finns där för mig.

Åtta: Bara de starka överlever.

Nio: Jag har ingen större betydelse.

När du låter din huvudkaraktär använda sig i en av dessa lögner i berättelsens början kan du finna starkt hållbara motiv och mål som leder huvudkaraktären hela vägen för att utvecklas under din utvecklingsberättelse – med en bibehållen röd tråd.

Testa en Enneagramkaraktär under grundkursen!

Under mina grundkurser i dramaturgi och gestaltning introducerar jag Enneagrammet och du kan, om du vill, skapa din huvudkaraktär med hjälp av Enneagrammets byggstenar och processa detta under de olika skrivövningarna där det är fokus på din huvudkaraktär.
Klicka här för att komma till skrivarkurserna.