Hur skapar du trovärdiga karaktärer?

Varje betydelsefull karaktär i din berättelse är viktig att lära känna. Den viktigaste rollfiguren är huvudkaraktären. Jag kommer att ha huvudkaraktären i fokus och väljer att skriva ”hon”.

Sidhänvisningarna går till min skrivhandledning Pennvässaren, en lärarhandledning med grundskolan och gymnasiet som målgrupp. Många skrivintresserade personer utanför skolan läser Pennvässaren och uppskattar den.

Trovärdiga karaktärer skapas med eftertanke

Eftersom huvudkaraktären är den mest betydelsefulla, börjar din bekantskap med genom att lära känna henne, exempelvis med följande punkter:

 • Namn, ålder och kön
 • Egenskaper och intressen
 • Rädslor och hemligheter
 • Viktiga livshändelser
 • Styrkor och svagheter inom karaktären…

I Pennvässaren nämns några karaktäristiska egenskaper för huvudkaraktären, s 99.

Vad är typiskt för huvudkaraktären?

Huvudkaraktären måste:

 • ha en egen vilja.
 • ha en särskild önskan eller dröm.
 • vara intressant på något sätt.
 • ha någon eller några egenskaper som är lite speciella.
 • ha både starka och svaga sidor – Lumumma / Takete.
 • ha både mjuka och hårda sidor – Lumumma / Takete.
 • vara rädd för något speciellt.
 • vara lätt att leva sig in i.
 • kännas verklig.

Undersök din huvudkaraktärs dominerande egenskap för att finna dess fram- och baksida, s 107.

 • Den som är alltför snäll kan bli mesig.
 • Den som är alltför ordentlig kan bli pedant.
 • Den som är alltför arbetsam kan bli stressad.
 • Den som är alltför spontan kan bli ostrukturerad.
 • Den som är alltför skämtsam kan bli ytlig.
 • Den som är alltför lojal kan bli feg osv…

Ge varje karaktär en unik röst och personlighet

Att skapa trovärdiga karaktärer innebär att ge varje karaktär i din berättelse en distinkt röst och personlighet. Låt ålder, yrke, social ställning osv skapa din huvudkaraktärs språk. När du låter varje karaktär i din berättelse vara unik, blir det mer intressant för läsaren. Dessutom blir det lättare för läsaren att förstå vem som säger vad. Sättet att tala och tänka avslöjar.

Sök din huvudkaraktärs behov, drivkraft och mål

Fråga din karaktär vad hon längtar efter. Vad är hennes behov? Hon har ett medvetet mål och dessutom ett omedvetet, som kanske bara du som författare känner till? Undersök även vilka hennes drivkrafter är.

Under mina skrivarkurser introducerar jag enneagrammet som ett verktyg för att skapa trovärdiga karaktärer. Jag levandegör de olika enneagramkaraktärerna genom korta dramatiseringar. Den som önskar kan med hjälp av min sammanfattning av de 9 olika karaktärerna, skapa en tredimensionell karaktär i ett anpassat karaktärsschema och upptävka vad som sker. (Sammanfattningen är betydligt mer innehållsrik än punkterna nedan.)

Enneagramkaraktärernas drivkrafter

Kortfattade beskrivningar

 1. Fullkomlighet • Jag strävar efter fullkomlighet. Min frustration och vrede handlar om att allt inte är perfekt och detta leder mig till handling.
 2. Hjälpsamhet • Jag strävar efter att hjälpa och eftersom jag förstår vad andra behöver, leder det mig till handlingar där jag hjälper andra. Omedvetet hjälper jag andra för att slippa möta mig själv.
 3. Effektivitet • Jag strävar efter att vara duktig och framgångsrik och arbetar energiskt för att framstå som lyckad i andras ögon.
 4. Äkthet • Jag strävar efter äkthet och arbetar för att finna sanningen och äktheten inom mig själv och i livet. Jag söker det naturliga och ursprungliga och strävar krampaktigt för att nå det.
 5. Kunnighet • Jag strävar efter kunnighet och samlar kunskap inom olika områden, för att motverka känslan av tomhet och otrygghet.
 6. Säkerhet • Jag strävar efter säkerhet och övervinner min rädsla genom att hela tiden förutse faror, identifiera hot och hålla mig till reglerna. Tydliga regler och slutna system skapar en känsla av säkerhet.
 7. Idealism • Jag strävar efter det idealiska tillståndet. Jag vill att livet ska vara trevligt. För att försöka förhindra allt som stör denna bild, lyfter jag hela tiden fram det positiva och planerar för framtiden.
 8. Rättvisa • Jag strävar efter rättvisa och återskapar balans och jämvikt genom att agera
  kraftfullt, ibland med hämnd. Det onda måste hämnas innan fred kan uppstå. Jag går i kamp mot alla orättvisor.
 9. Inaktivitet • Jag strävar efter harmoni, vill bevara friden och håller mig därför gärna overksam i bakgrunden och undviker varje typ av konflikt.

Dina karaktärer blir särskilt trovärdiga när du vet varför de beter sig som de gör. Med hjälp av enneagrammets drivkrafter kan du ana vilka motiv som ligger bakom en handling. Detta gör din karaktär angelägen för läsaren att lära känna.

Enneagramkaraktärernas önskan och rädsla

Kortfattade beskrivningar

 1. Grundläggande önskan – Önskan om integritet.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att vara dålig en dålig människa.
 2. Grundläggande önskan – Önskan om kärlek.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att inte vara värd att bli älskad.
 3. Grundläggande önskan – Önskan om ett eget värde.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att vara värdelös eller utan eget värde.
 4. Grundläggande önskan – Önskan om att få vara sig själv.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att inte vara någon, att sakna en egen identitet.
 5. Grundläggande önskan – Önskan om att vara kompetent.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att vara inkompetent och oduglig.
 6. Grundläggande önskan – Önskan om säkerhet.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att vara utan stöd, ledning och riktlinjer.
 7. Grundläggande önskan – Önskan om lycka.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att fara illa eller fångas av smärta.
 8. Grundläggande önskan – Önskan om att kunna skydda sig själv.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att kontrolleras, utnyttjas eller skadas av andra.
 9. Grundläggande önskan – Önskan om frid.
  Grundläggande rädsla – Rädsla för att vara utan sammanhang, att fragmenteras.

Låt din huvudkaraktär förändras över tiden

Även om din berättelse utspelar sig under en kort tid, kanske bara en enda dag, är förändringen i din huvudkaraktärs syn på sig själv och livet en viktig ingrediens. Händelser och motgångar i din berättelse behöver påverka din huvudkaraktärs beslut och reflektioner på ett trovärdigt sätt.

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. 

Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5. Meddela ditt namn, din mailadress och ditt ärende, så hör jag av mig inom 24 timmar.