Resultat av självbiografisk grundkurs?

Kanske har du under lång tid funderat på att skriva en självbiografi? Här vill jag berätta om vad min självbiografiska grundkurs kan ge dig och vilket resultatet blir.

Online eller på plats – kurs för kvinnor

Kursen ges både online och på plats och gruppen består av kvinnor.

Ja, vilket blir resultatet?

Under denna självbiografiska grundkurs arbetar vi utifrån min kunskap och visuella skrivmetodik. Mina designade övningar med tillhörande respons ökar din medvetenhet och tar ditt skrivande till nästa nivå.

Under grundkursen får du en ökad känsla för hur du skapar en röd tråd och hur du fängslar din läsare. Bland annat bygger du en sammanfattning av din historia i en effektiv skrivmal som bygger på de dramaturgiska hållpunkterna.

Vi möts i en slags anonymitet

För att prestationskraven ska minska, eller helst försvinna, har jag valt att låta deltagare under mina olika skrivarkurser vara anonyma och presentera sig endast med sitt förnamn. Så här skrev en tidigare kursdeltagare om anonymiteten:

– En enastående upplevelse att utforska mitt skrivande utan att behöva berätta vem jag är och utan att behöva förhålla mig till de andras privatliv eller CV. Två dagar där jag bara var mitt förnamn och mina karaktärer. Det här borde alla få vara med om!
Susanne Granat Ahlstrand, skolutvecklare, Nynäshamn

Resultat av kursen i självbiografiskt skrivande

Denna sammanfattning förtydligas nedan.

  • När kursen är slut har du med dig ett berättelseskelett, en grundläggande planering av din bok.
  • Du har en genomtänkt röd tråd från början till slut.
  • Du har skrivit en inledning till din bok.
  • Du har en grundläggande kunskap i dramaturgi. Se nedan.
  • Du har fått en inblick i enneagrammets personlighetsgalleri. Se nedan.
  • Du har lärt dig att levandegöra personer och miljöer på ett sätt som berör läsaren.
  • Du har fått bästa starten på ditt skrivprojekt – med allra bästa verktygen.
  • Du har fått nya skrivarvänner.
  • När intresse finns, fortsätter vi att mötas online för att läsa och ge respons på texter.

Självbiografisk skrivarkurs – innehåll

Tidslinje

Som förberedelse inför kursen gör du en tidslinjen över ditt liv. Från denna kommer du senare att hämta avsnitt att skriva om. Kanske kan du även lägga till det du hoppas ska hända i framtiden? Under kursen får du verktyg som hjälper dig att välja ut vilka av händelserna som passar in i det budskap du vill förmedla. Vill du få inspiration för att skapa en tidslinje, klicka här!

Utvecklingstrappa

Du planerar din berättelse i en utvecklingstrappa och berättar om den för en annan kursdeltagare. När vi möts online i Zoom-programmet, samtalar du med en kursdeltagare i ett digitalt grupprum. Det fungerar väldigt bra.

Karaktärsbygge i karaktärsschema

Under kursen skapar du en huvudkaraktär som motsvarar dig själv. Karaktären beskriver du i ett karaktärsschema. Du kan, om du vill, använda dig av enneagrammet som hjälp i karaktärsbygget. När du arbetar vidare på hemmaplan, har du karaktärsschemat med dig och kan använda det för att komma nära de övriga personer som finns med i din berättelse. Här blir också enneagrammet ett värdefullt verktyg.

Texter om huvudkaraktären med hjälp av ”skrivmallar”

Utifrån tydlig vägledning i ”skrivmallar” författar du korta texter som levandegör huvudkaraktären. Dessa modelltexter har alla ett specifikt syfte och tillsammans med responsen, får du olika sorters aha-upplevelser och insikter om hur du kan beröra din läsare och variera din berättelse. Eftersom varje skrivövning har ett specifikt fokus ökar du din medvetenhet genom att sätta ord på den dolda kunskap och talang du redan har.

Enneagrammet

Vill du lära känna dig själv och de övriga rollfigurerna i din självbiografi ännu bättre? Jag tror att du svarar ja på den frågan. Inför kursen bekantar du dig med enneagrammet som hjälper dig att lära känna dig själv ännu bättre och skapa väl sammansatta personligheter i din berättelse och samtidigt öka din förståelse för dem. Enneagrammet ger dig även insikter om hur olika huvudkaraktärer utvecklas genom berättelsen.

Klicka här för att se en tecknad film om enneagrammet. Här läser du sammanfattningar av enneagrammets personlighetstyper.

Före kursen behöver du se några korta filmer och läsa ett antal sidor om Enneagrammet som jag mailar dig. Jag kommer att sända dig ett frågebatteri om ennegrammet som ger dig en möjlighet att hitta den enneagramtyp som du själv använder sig av.

Vill du läsa mer om enneagrammet inför kursen, rekommenderar jag Marie Bernélis bok som introduktion: ”Enneagrammet: om skapelse, brustenhet och helande”.

Berättarstruktur och ”knep”

Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten under kursen. Genom mina egna dramaturgiska modeller och grafer och med hjälp av en kortfilm får du en ökad förståelse för hur den röda tråden skapas och hålls vid liv. Dramaturgins hållpunkter hjälper dig att bygga en berättelse med spänning och rytm. Se film där jag berättar om grundkursen.

Budskap

Du får hjälp att sortera ditt material genom att fundera på vilket budskap din berättelse har och denna frågeställning processar vi under kursen.

Respons 2 & 2

Till de olika texterna finns anpassade responsfrågor. Respons på texter ges 2 och 2 med utgångspunkt från frågeställningar som gör det möjligt för dig att tolka en kurskamrats text och sätta specifika ord på din upplevelse. Även om du är ovan vid att ge respons lyckas du bra. Responsen handlar om att upptäcka vad som fungerar i texten och vad som döljer sig mellan raderna. Inga tillrättavisanden eller förslag på förändringar ges. Vi arbetar ju med kladdar!

Jag delar hela tiden in gruppen i nya par.

Respekt för varandra

Som responsgivare frågar du aldrig författaren om hennes eller hans privatliv. Endast texten står i fokus. Berättelsen ses som en fiktiv historia, trots att den har sin grund i varje deltagares eget liv. Varje författares integritet är under skrivarkursen mycket viktig och vi påminner varandra om detta varje dag.

Vi skriver för hand

Eftersom texterna blir mycket korta under våra gemensamma arbetspass, skriver du med papper och penna när vi möts i verkligheten. Även under kursen online i direktsändning passar pennan bäst. Flera uppgifter handlar om att svara på frågor eller att fylla i ett schema. Under kursen online, får du kurskompendiet via mail och skriver ut det själv.

Röster från tidigare kursdeltagare

Klicka här och läs om hur tidigare deltagare upplevt denna självbiografiska grundkurs online i direktsändning och vad de fått med sig.
Klicka här för att läsa om hur deltagare som gått kursen i mitt hem i Nässjö har fått med sig.

Anmäl ditt intresse till nästa självbiografiska skrivarkurs

Klicka här för att anmäla ditt intresse till nästa självbiografiska skrivarkurs. Jag hör av mig och vi talas sedan vid på telefon innan du anmäler dig och betalar kursavgiften.

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina övriga skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5. Meddela ditt namn, din mailadress och ditt ärende, så hör jag av mig.