Är alla berättelser redan skrivna?

Är du en av dem som tänker att alla berättelser redan är skrivna och därför har svårt att finna din motivation för att skapa din story? Var lugn! Visserligen har nog alla typer av mänskliga konflikter och dilemman bearbetats av författare, men varje berättelse är trots detta faktum unik. Här får du tips på 36 dilemman som kan ge dig inspiration att skriva din historia ur din egen synvinkel! Du kan även klicka dig vidare under ”Mer att läsa” för att få tillgång till mängder av underrubriker till dessa situationer.

Människans dilemman är desamma genom tiderna

Författare har länge känt till att det inte finns några nya intriger att skriva om, att alla tänkbara situationer och konflikter redan har använts i litteraturen och att alla moderna dilemman endast är variationer på de ursprungliga.

Aristoteles • Gozzi • Polti

Många är de som sökt finna dessa grundläggande intriger för att kunna sätta namn på dem. Aristoteles sammanfattade dem i tio rubriker. Teaterpersonligheten Carlo Gozzi utökade dem under 1700-talet till trettiosex. Den italienske dramatikern Georges Polti återupptäckte Gozzis situationer. Polti gav 1916 ut en bok där han ger exempel på över tusen dramer och skönlitterära verk, som verifierar situationernas giltighet. Han beskriver även nyanser och varianter av varje situation. Boken har översatts till engelska: the thirtysix dramatic situations. 

36 dramatiska situationer

De trettiosex dramatiska situationerna är, skriver Georges Polti, knutna till de känslor livet bjuder. Han menar att dessa trettiosex känslor rymmer historiens kärna, och att det är de dilemman som uppkommer ur dessa som under alla tider påverkat våra mänskliga relationer och därmed historiens utveckling. ”Trettiosex situationer, trettiosex känslor och inga fler” skriver han. Kan det verkligen stämma? frågar vi oss.

Nej, alla berättelser är inte skrivna!

Använd situationerna som idébank

Polti menar att varje konflikt i ett drama kan härledas till en bakomliggande motsättning som har med en av de trettiosex dramatiska situationerna att göra. Att med situationerna som utgångspunkt analysera skönlitteratur och film kan vara intressant för de äldre eleverna. Listan kan också bli en idébank. Kopieringsunderlag 56.

1. Bön om befrielse

2. Befrielse

3. Brott och hämnd

4. Blodshämnd

5. Förföljelse

6. Hemsökelse

7. Offer för olycka eller illdåd

8. Revolt

9. Djärvt företag

10. Bortrövande

11. Gåta

12. Att nå sitt mål

13. Familjehat

14. Rivalitet inom familjen

15. Äktenskapsbrott med mord

16. Mentalsjukdom

17. Ödesdiger obetänksamhet

18. Omedvetna kärleksbrott

19. Mord på okänd släkting

20. Att offra sig för ett ideal

21. Att offra sig för en närstående

22. Allt offras för en lidelse

23. Nödvändigheten att offra en älskad

24. Rivalitet mellan en överlägsen och en underlägsen

25. Äktenskapsbrott

26. Brottslig kärlek

27. Upptäckt av en älskads vanära

28. Förhinder av kärlek

29. Att älska en fiende

30. Ärelystnad

31. Konflikt med Gud

32. Oberättigad svartsjuka

33. Misstag (felbedömning)

34. Ånger

35. Återfinnande av en förlorad

36. Förlust av en älskad

Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.

Mer att läsa om den 36 situationerna

Bekanta dig med Georges Poltis underrubriker till varje dramatisk situation! Lennart Guldbrandsson har översatt dem. 

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5. Meddela ditt namn, din mailadress och ditt ärende, så hör jag av mig inom 24 timmar.