Marknadsför din bok på bästa sätt!

Håll koll på presumtiva läsare

Medan du skriver din bok, kom ihåg att även planera för din kommande marknadsföring. Skapa en lista över alla personer som skulle kunna vara intresserade av att läsa din bok, både dem du redan känner och dem du stöter på under vägen. Se till att spara kontaktuppgifter! När du närmar dig publiceringen, har du en färdig kontaktlista att använda.

Gå med i författargrupper på Facebook

I författargrupper på Facebook kan du delta aktivt för att hjälpa och stötta andra blivande författare. Låt gruppmedlemmarna lära känna dig genom att du presenterar vad du arbetar med och vad du har lärt dig under skrivandets gång. I dessa grupper finns stor kunskap om hur du ytterligare kan marknadsföra din bok. Ställ frågor parallellt med att du bidrar med din egen kunskap och erfarenhet.

Skriv om din skrivprocess på sociala medier

Bli inte avskräckt om du bara får några få likes på Facebook eller Twitter när du delar dina skrivarerfarenheter på sociala medier. Fortsätt skriva om din bok, särskilt innan den är färdig. Prata om dina utmaningar, dina upptäckter och dina ”aha”-upplevelser. Berätta om när du upptäckt att dina karaktärer vill göra något annat än du själv planerat, när en handling utvecklas som du inte hade med i din plan från början. Berätta om när du börjat arbeta med en redaktör, ja – dela med dig av hela vandringen för att komma i mål med din publicerade bok.

Skapa en egen hemsida eller en blogg för din bok

Om du vill att din bok skap få spridning måste du och din bok hittas på webben. Den som är intresserad av dig och din bok måste kunna gå in på internet och se att du är en riktig person. En hemsida eller en blogg för dig och dig bok är avgörande. Här kan du dela med dig av din skrivprocess från starten.

Koncentrera dig på din målgrupp

Rikta din marknadsföring mot din målgrupp och avgränsa den. Har du skrivit en bok om en historisk händelse, kan du kontakta aktuella hembygdsföreningar. Erbjud varje förening att köpa 50 böcker till ett förmånligt pris. På så sätt får du hjälp med spridningen.

Kanske har du skrivit en bok för att ge kvinnor kraft att ta sig ur komplicerade relationer? Då kan kvinnojouren och andra organisationer som stöttar kvinnor vara din målgrupp och du kan erbjuda dem ett bestämt antal böcker till ett bra pris. Poängen är att ta reda på vem som faktiskt kommer att läsa din bok.

Publicera utlåtanden om din kommande bok

Erbjud din bok kostnadsfritt till intresserade inom din målgrupp. Be om ett utlåtande som du kan publicera.

Locka fram ditt mod!

Var frimodigt och tröttna inte! Presentera boken genom Facebook-inlägg, Linkedin eller Instagram och ta kontakt med din lokala bokhandel.

Håll ut!

Marknadsföring och försäljning av en bok är ett arbete på sikt. Stirra dig inte blind på publiceringsdatumet. Det är bara början på din resa för att få din bok att nå ut och bli en känd författare.