Enneagrammet och karaktärerna

Enneagrammet – en summarisk förklaring

Ordet enneagram kommer från grekiskan och refererar till en cirkelfigur med nio (ennea) punkter eller tecken (gramma). Symbolen för enneagrammet är mycket gammal. Den består av tre delar som alla har sina rötter i talmystiken. Cirkeln är en symbol för helhet/fullhet/Gud. Den i cirkeln placerade triangeln representeras av tretalet och hexagonen i cirkeln är uppbyggd kring sjutalet. Runt omkring cirkeln finns nio punkter – en vid varje spets – som hänsyftar till de personlighetstyper som enneagrammet beskriver. 

Beskrivningen av de nio enneagramtyperna har växt fram och hämtat inspiration både från andlig/filosofisk tradition och modern psykologi. Personlighetstyperna i enneagrammet är att likna vid nio olika strategier för att hantera livet. Dessa strategier påverkar i hög grad vår självuppfattning och vårt beteende och är ett komplext system som delvis är omedvetet för oss. Att vi så djupt identifierar oss med en strategi gör ofta att vi som vuxna begränsar våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron.

Enneagrammet används för att se och känna igen sina egna mönster och därmed öppna för möjligheten till mognad och förändring. Det ger också en unik inblick i och förståelse för andra människors sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet används flitigt av privatpersoner, organisationer och företag över hela världen. Undervisning om enneagrammet sker på många universitet i USA (bl.a. Stanford), i Spanien och Chile. Enneagrammet är godkänt av det Psykosometriska Institutet i England och är vetenskapligt validerat.

Enneagrammet används mer och mer för att skapa fiktiva karaktärer inom film och litteratur. När Meryl Streep får en roll sig tilldelad, tar hon alltid reda på karaktärens Enneagramtyp och lär känna rollfiguren med hjälp av sin kunskap om enneagrammet.

Öppen källkod: Ingen äger enneagrammodellen vilket innebär att det finns mycket tillgänglig kunskap via litteratur, hemsidor, kurser, föreläsningar etc.

Enneagrammets karaktärer • styrkor och svagheter

Enneagrammet ger dig en förståelse av varje karaktärs inneboende styrkor och svagheter. Dessa motpoler skapar huvudkaraktärens inre konflikt och ger berättelsen dess framåtrörelse. Här följer en mycket kortfattat förklaring till de 9 karaktärernas styrkor och svagheter. 

 1. Förbättraren: Ansvarsfull och idealistisk/dömande och perfektionistisk
 2. Hjälparen: Snäll och generös/påträngande och behövande
 3. Presteraren: Produktiv och anpassningsbar/alltför beroende av sin image och utan kontakt med sina känslor
 4. Individualisten: Kreativ och idealistisk/självupptagen och orealistisk
 5. Specialisten: Insiktsfull och självständig/känslomässigt avskuren och cynisk
 6. Ifrågasättaren: Lojal och engagerad/försiktig och rädd
 7. Entusiasten: Optimistisk och rolig/impulsiv och odisciplinerad
 8. Utmanaren: Djärv och beslutsam/dominerande och stridslysten
 9. Fredsmäklaren: Lugn och pålitlig/passivt-aggressiv och omotiverad

När du börjar studera enneagrammet inser du att systemet är mycket komplext. Det finns  så mycket mer att lära, men även dessa enkla utgångspunkter, förmedlar en aning om de olika karaktärernas motpoler som är utgångspunkten till deras utveckling.

Enneagrammet och mina skrivarkurser 

Under mina skrivarkurser introducerar jag de nio enneagramkaraktärerna för att den som önskar ska kunna skapa en karaktär med hjälp av enneagrammet i ett anpassat karaktärsschema.

Mål, motivation och övertygelse

Enneagrammet ger dig som författare möjlighet att upptäcka dina karaktärers mål, motivation och övertygelser som har med bakomliggande händelser och erfarenheter att göra. Det är  karaktärernas ryggsäckar som ”spökar”. Övertygelserna fungerar som grundläggande lögner som, när de blir överdrivna, kan liknas vid vanföreställningar. Vägen till utveckling för rollfigurerna handlar om att komma till rätta med dessa.

Ettans övertygelser

 • Misstag är oacceptabla.
 • Det är min plikt att rätta till det som är fel.
 • Man måste leta efter fel, annars kan det inte blir bättre.
 • Jag har rätt att döma andra då de inte gör som de borde.
 • Jag får inte vila förrän allt som jag måste göra är gjort.
 • Om jag inte är perfekt har jag inte förtjänat kärlek.
 • Min inre kritiker vet bättre än mina känslor vad som är riktigt och rätt att göra.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Tvåans övertygelser

 • Jag är inte värd att älskas.
 • Det är min plikt att veta vad andra behöver.
 • Det är viktigt att andra tycker om mig.
 • Om jag tillåter mig att göra det har jag själv har lust med, blir jag inte älskad.
 • Det är inte OK att ha egna behov.
 • Om jag får erkännande är jag älskad.
 • Jag är oumbärlig för andra.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Treans övertygelser

 • Jag är vad jag gör.
 • Det man gör måste gå att mäta för att räknas.
 • Tiden är till för att användas.
 • Man måste ha mål att arbeta mot.
 • Om jag inget gör, existerar jag inte.
 • Det är viktigt att jag får bekräftelse för det jag gör.
 • Det finns bara vinnare och förlorare, ingen andra- eller tredjeplats.
 • Endast förstaplatsen gäller.
 • Känslor kan ofta vara i vägen för framgången.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Fyrans övertygelser

 • Ingen förstår mig och det är något fel på mig.
 • Jag är annorlunda.
 • Jag lever bara helt och fullt när jag har kontakt med mina intensiva känslor.
 • Mina känslor leder mig rätt.
 • Det jag saknar finns någon annanstans och jag måste leta efter det.
 • Det mörka är mer på riktigt än det ljusa.
 • Ingen ser mina goda sidor, bara mina fel.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Femmans övertygelser

 • Jag är inte kompetent att hantera livets krav.
 • Man måste veta mycket innan man kan uttala sig eller agera.
 • Kunskap som ingen annan har gör mig trygg.
 • Andra människor invaderar mig med sina behov.
 • Jag vet vad jag känner bara när jag är ensam.
 • Jag klarar mig själv.
 • Det är viktigt med ett eget utrymme.
 • Människor kan vara ett trevligt tidsfördriv.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning. 

Sexans övertygelser

 • Världen är en osäker plats.
 • Det är viktigt att vara lojal och att göra sin plikt.
 • Det är naivt att tro att saker och ting bara blir bättre av sig själva.
 • Om jag tänker på allt som skulle kunna hända är jag förberedd.
 • Det är viktigt att förstå vad saker och ting handlar om.
 • Jag måste veta vilka kan jag lita på.
 • Världen är ett farligt ställe. Allt kan hända.
 • Människor säger en sak men menar oftast något annat.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Sjuans övertygelser

 • Jag kan inte räkna med att folk finns där för mig.
 • Att leva i framtiden gör mig lycklig.
 • Jag behöver upplevelser som gör mig lycklig.
 • Jag måste undvika att ha tråkigt.
 • Det finns alltid fler möjligheter.
 • Livet är underbart!
 • Jag måste få bestämma över mitt eget liv.
 • Om man är positiv så löser sig saker snabbt.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Åttans övertygelser

 • Världen är en orättvis plats. Jag kämpar för rättvisa.
 • Min magkänsla leder mig rätt.
 • Om jag får bestämma, brukar det bli bra.
 • Någon måste ta ansvar. Gör ingen annan det, måste jag göra det själv. 
 • Svaga klarar sig inte, men det gör de starka.
 • Jag klarar mig själv.
 • Beroende gör mig maktlös.
 • Den som inte är med mig är emot mig.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Nians övertygelser

 • Jag spelar ingen större roll.
 • Om andra mår bra, mår jag bra.
 • Det är inte Ok att hävda sig själv.
 • Saker och ting händer bara – jag bestämmer inte själv.
 • Det är bättre att tiga än att riskera en konflikt.
 • Ingen kan tvinga mig till något jag inte vill.
 • Det mesta har en tendens att bara bli för mycket.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Ursprunget till texten på denna sida är hämtat från boken ”The wisdom of the Enneagram” av Don Richard Riso & Russ Hudson och från boken Enneagrammet – om skapelse, brustenhet och helande av Marie Berne ́li. Övertygelserna är sammanställda av Elisabeth Wiktorén, Enneagramskolan Göteborg. Cirkeln är lånad av Tina Tornell och Ann Timm – www.enneagramcenter.se

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som passar dina behov bäst. 

Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5. Meddela ditt namn, din mailadress och ditt ärende, så hör jag av mig inom 24 timmar.