Boka din plats!

2 december 2020

60 minuter med Pennvässaren för lärare i grundskolan • kostnadsfritt

• • • • OBS! Anmäl dig här! • • • •  

60 minuter med Pennvässaren • Välkommen till en kostnadsfri workshop online med enövning från min skrivhandledning Pennvässaren! Denna timme är till för dig som är lärare i grundskolan, i första hand för dig som undervisar i åk 2-5. Vi möts online i direktsändning och prövar en strukturerad skrivövning tillsammans med de interaktiva bildkorten. Du får materialet som vi arbetar med sänt till dig via mail, att använda i din klass redan nästa dag.

60 minuter med Pennvässaren • online i direktsändning

Vi möts i Zoom. Det är enkelt att komma in till det digitala skrivrummet. Jag skickar en länk och det enda du behöver göra är att klicka på den, följa instruktionerna och du är framme! Var och en kopplar upp sig på sin egen dator även om ni är flera som deltar från samma skola.

Röster från förra träffen 23 november

Lärana svarar på denna fråga: Vad är det viktigaste du tar med dig från denna träff?

– Det har stor betydelse att först uppleva det jag ska undervisa om/i. Det som hände i mig, var att jag förstod hur viktigt det är att vara tydligt förberedd och ha en tanke bakom det jag gör. Det gav också inspiration till skrivandet. Få den neutrala feedbacken var roligt. Jag blev sedd 😉 Tack!
Veronica Strömbäck, åk 1-3, Svedala kommun

– Gillade konceptet med att man skrev och sedan responsade i par. Fick även inspiration om hur jag skulle kunna använda detta i engelskundervisningen då skriva brukar vara väldigt svårt för många.
Marie Bodmar, lärare i åk 6-9, Tjörns kommun

– Vikten av och känslan av att få positiv respons på något skrivet. Viktigt för mig, så ännu viktigare för mina elever. Tack för inspiration och engagemang!
Julia Andersson, lärare i åk 2, Huddinge kommun

– Roligt att få träffa kollegor runt i landet och dela sina erfarenheter med. Roligt med en kort skrivuppgift. Viktigt med positiv återkoppling.
Linda Nalsenius, lärare i åk 5, Nacka kommun

Övning 2 december • Lumumma & Takete

Wolfgang Köhler

Begreppen Lumumma och Takete är skapade av den balt-tyske gestaltterapeuten och forskaren Wolfgang Köhler. Han hade inte skrivandet i tankarna under sitt arbete med symbolerna utan var i stället intresserad av hur olika språkgrupper uppfattar dessa formerna i kombination med namnen och vad vi har gemensamt.

Variation av intensitet

Under träffen gör vi en övning utifrån Lumumma och Takete. Arbetet med dessa symboler hjälper oss att upptäcka hur vi kan variera texters intensitet. Vi kan skapa harmoni och stress eller värme och kyla. När vi bygger en fiktiv karaktär, kan vi använda Lumumma- och Takete-egenskaper för att rollfiguren ska bli trovärdig. I Pennvässaren finns flera förslag på enkla dramatiseringar och skrivövningar utifrån dessa figurer.

Bonuseffekt

Bonuseffekten av arbetet med Lumumma och Takete blir att vi kan börja samtala om livet, om det som sker under rasten och i klassrummet och använda Lumumma- och Taketeperspektiven. Det kan bli lite lättare och inte lika utpekande att tala om konflikter och dess lösningar när vi benämner det som hänt med dessa Lumumma- och Taketebegrepp.

Vad händer under 60 minuter med Pennvässaren?

Jag introducerar dig i metodiken i Pennvässaren, min skrivhandledning som finns att beställa på Studentlitteratur. Ha gärna Pennvässaren tillgänglig under träffen, men du kan självklart delta även om du inte har ett eget exemplar av boken.

Respons 2 & 2 i eget digitalt rum

Du får pröva en skrivövning från Pennvässaren. Jag delar in gruppen i digitala smårum där ni 2 & 2 ger varandra respons på de korta texter som ni skrivit. Responssamtalet blir både enkelt och givande, eftersom jag har formulerat frågeställningar som ni utgår ifrån. Med intresse och värme tolkar ni varandras formuleringar. Ingen negativ kritik uttalas! Texterna är snabbskrivna kladdar och därför är det endast intressant att lyfta fram det som fungerar!

Skrivarverkstad som Skapande skola-projekt

Jag berättar kortfattat om anledningen till att jag arbetar med min skrivarverkstad som Skapande skola-projekt och hur pengar kan sökas från Kulturrådet. Eftersom jag leder skrivarkurser som ger dig både effektiva skrivverktyg för din egen del och en ökad medvetenhet i din lärarprofession, puffar jag för dessa och visar några snabba bilder från de vackra miljöerna där kurserna hålls. Klicka här för att läsa hur deltagare upplevt grundkursen i dramaturgi och gestaltning med enneagrammet.

Inspiration från bildkort

Till skrivövningen kopplas bildkort för att inspirera och underlätta att komma igång.

Bildkort: Resilio © Ely Raman & OH-verlag. Klicka här för att läsa mer om bildkorten.

Vad hinner vi på 60 minuter?

 1. Du är på plats allra senast kl 14.55. Då ser vi till att alla syns i bild och att tekniken funkar.
 2. Dörren till skrivarrummet stängs kl 15.00.
 3. Du kopplar upp dig på din egen dator, för att gruppindelningen ska fungera och bli meningsfull.
 4. Du har papper, penna och telefon till hands.
 5. Jag presenterar en övning med bildkort som ger dig en inblick av vad en pusselbit i Pennvässarens metodik innebär.
 6. Du skriver en kort text utifrån en tydlig instruktion.
 7. 2 & 2 läser ni texterna för varandra och ger en enkel respons utifrån färdiga frågeställningar.
 8. Jag berättar kort om mitt Skapande skola-projekt.
 9. Vi avslutar kl 16.00.
 10. Frågor och eftersnack för dig som önskar fram till kl 16.15.
 11. När du mailat mig din utvärdering, får du övningen/materialet via mail, för att använda tillsammans med dina elever.

❤️ WinWin-koncept ❤️

Det skulle vara roligt om vi kan göra denna timme till ett WinWin-koncept. Därför blir jag väldigt glad om du, ifall du tar med dig något viktigt från träffen, vill berätta om det på sociala medier. Jag bjuder på mitt material och du skickar vidare! Kan vi göra så? Jag tackar på förhand! ❤️

• • • • OBS! Anmäl dig här! • • • • 

Vem är jag som leder skrivarkursen?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.  Foto: Marita Olsson

Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med. Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.

Begränsat antal platser • Max 40 deltagare

Kursstart: onsdag 2 december kl. 15:00
Kursslut: onsdag 2 december kl. 16:00

OBS! Anmäl dig inte här utan under kursbeskrivningen.: 0 kr (inkl. moms) Anmälan görs inte här utan längst ner på kurssidan. Anmälan är bindande.

Plats: Vid närmaste dator. Var och kopplar upp sig vid en egen dator.
Kursledare: Veronica Grönte
Klicka här för att läsa referenser från tidigare kursdeltagare.

Bild: Habitat-kort © Christian Gronau & OH-verlag. Klicka här för att läsa mer om bildkorten.

ANMÄLAN TILL 2 DECEMBER

Anmälan stängd. 60 minuter med Pennvässaren för lärare i grundskolan • kostnadsfritt, 2 december 2020

Kursen har redan ägt rum.