✏️

– Att det var så lätt att komma igång att skriva med hjälp av bildkort överraskade. Det finns hopp även för mig! Fint att få berätta sin historia för en annan kursdeltagare som lyssnar med stort intresse och även roligt att själv få ta del av någon annans berättelse. Det kändes som att vi satt nära varandra trots att kursen var online. Det digitala verktyget Zoom som Veronica använde var en mycket positiv upplevelse. Det kändes nästan som en utbildning in real life. Jag ger kursen högsta betyg.
Marie-Louise Saltin, utbildare, handledare och bemanningskurator i egen regi, Alnö

✏️

– Skrivglädje online gav mig inspiration och väldigt mycket var nytt för mig. Jag överraskades av hur bildkorten kunde tala till mig och få mig att direkt skapa en historia. Responsen som vi arbetade med 2 och 2 i ett digitalt rum, var stimulerande och tänkvärd. Zoom är ett mycket bra sätt för att gå en kurs online och samtidigt få kontakt med människor i Coronatider. Jag tyckte om det och ger kursen högsta betyg.
Annika Carlberg-Sjöström, reseledare och trädgårdsdesigner, Långasjö

✏️

– Det är intressant att möta en annan människa och dennas text, liksom det är spännande att höra vad det man själv skrivit väcker hos en annan. Det var givande att se hur mycket man hinner göra tillsammans i en grupp som aldrig tidigare sett varandra och som bara har två timmar till sitt förfogande. En bra form som pröva till en kostnad som inte skrämmer bort någon. Dessutom spännande att testa korten som jag varit lite nyfiken på ganska länge. Jag ger kursen högsta betyg.
Åsa Akre, lärare i svenska och ”kreativt skrivande för självkännedom och självutveckling” på folkhögskola, Hemse

Följande utlåtande gavs av skrivpedagog Charlotte Pauli på Jakobsbergs folkhögskola, då min metodik fortfarande rymdes i studiehäftet SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar, som getts ut på mitt eget förlag.

– Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervisningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! […]

Jag har under höstterminen -98 använt mig av SKRIVA – filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egentligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska modeller.

I Veronica Gröntes undervisningsmaterial presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Det är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för undervisning i dramatik och epik.

Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever.
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögsskollärare, Jakobsbergs Folkhögskola, 25 januari 1999

Vill du veta mer?

Boka ett gratis introduktionssamtal med mig: