Boka din plats!

30 oktober - 3 november 2019

Grundkurs i självbiografiskt skrivande – förmedla hopp

Vill du skriva en självbiografi och berätta om hur ditt liv vände och utvecklades? Vill du förmedla hopp? Är du kvinna? Då kan denna skrivarkurs vara något för dig. Oavsett om du redan är en bit på väg i ditt skrivande eller om du inte alls kommit igång, har du stor nytta av denna skrivarkurs: Berätta om hur ditt liv vände – förmedla hopp

Denna skrivarkurs blev fullbokad mer än två månader före start. Ny chans i februari!

Samma kurs i självbiografiskt skrivande ges den 12-16 februari. Anmäl ditt intresse redan idag!

Vilket blir resultatet av kursen?

  • När kursen är slut har du med dig ett berättelseskelett, en grundläggande planering av din bok.
  • Du har en genomtänkt röd tråd från början till slut.
  • Du har en grundläggande kunskap i dramaturgi.
  • Du har fått en inblick i enneagrammets personlighetsgalleri.
  • Du har lärt dig levandegöra personer och miljöer på ett sätt som berör läsaren.
  • Du har fått bästa starten på ditt skrivprojekt – med allra bästa verktygen.
  • Du har fått nya vänner.

Vem är jag som leder skrivarkursen?

Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med. Innehållet i min grundkurs ingår även i denna självbiografiska grundkurs.

OBS! Se om kursen passar för dig innan du anmäler dig!

Innan du anmäler dig och betalar för kursen, fyller du i detta formulär: Se om kursen passar för dig » Därefter talas vi vid på telefon. Om du anmäler dig innan vi pratat med varandra och det visar sig att du inte vill gå kursen eller att jag avråder dig från att delta, får du tillbaka kursavgiften förutom 1000 kr i expeditionsavgift.

Se om kursen passar för dig »

Max 8 deltagare

Den lilla gruppen ger oss möjlighet att dela våra texter med varandra och samtala om dem. Vi betraktar alla texter som fiktiva, vilket innebär att all respons som ges på texten handlar om texten och inte om författaren. Du kan känna dig trygg.

Röster från tidigare deltagare 

Med kursens hjälp kan jag skapa ett ramverk för min bok, fylla den med intressant innehåll i rätt ordning och med spännande utveckling. Min förväntning var just ramverket och det är guld värt. Jag hade höga förväntningar på dig Veronica och dessa har INTE grusats det minsta, tvärtemot imponerar du och din kurs med din otroliga pedagogik, tydlighet och värme.
Teresia K Scher, grundare av MyHeartHouse, Värnamo

Skrivarkursen ”Förmedla hopp” har varit värdefull på flera sätt men framför allt har den gett mig en verktygslåda proppfull med goda råd och bra tips för att framför allt kunna skapa struktur av min historia. Före kursen hade jag svårt att formulera, samla ihop och skriva ned mina tankar och känslor. Allt var i en enda röra. 

Betydelsen av att formulera en premiss, ett budskap förstår jag nu! Ja, vad är motivet och drivkraften hos HK? Premissen är ett jättebra redskap att bygga röda tråden kring när man skriver. Jag har nu funnit min författarröst. På riktigt. Jag har gett ut min bok. Försoning. Tack Veronica!
Jessica Gunnarsson, administratör, Stockholm

Jag har lärt mig mycket. Detta är min tredje skrivkurs och jag tror inte att jag kommer att finna något bättre upplägg än detta. De första tre lektionerna betydde ALLT för mitt skrivande.

Kursen har betytt väldigt mycket för mitt skrivande. Det som varit viktigast för mig och mitt fortsatta skrivande är framför allt utvecklingstrappan, karaktärsschemat, övningen att gestalta min karaktär utifrån 11 frågeställningar och sist men inte minst OH-korten, som fick mig att våga öppna upp mina känslor ordentligt. Att kombinera ord- och bildkort var mycket bra för mitt skrivande.
Ellinor Wikman, specialpedagog, Göteborg

Under kursen tycker jag att karaktärsskapandet och dramaturgin har varit allra mest värdefullt. Det beror på att jag har fått hjälp att förstå hantverket i skrivandet på ett nytt sätt. Nu vet jag hur jag kan lära känna karaktärerna och förstår hur jag kan utveckla min berättelse. Det betyder mycket för mig att jag har kommit igång att skriva ”på riktigt”. Enneagrammet har gett mig ett värdefullt perspektiv, en hjälp att se på mig själv utifrån.

Responssamtalen med de andra kursdeltagarna, att både få och ge respons, har varit oerhört givande. Dessa har överstigit min förväntningar. Parindelningen har fungerat bra. Positivt att byta respondent vid varje övning. Reglerna för att skydda varandras integritet som vi fick läsa inför responssamtalen var viktiga och funktionella.
Lotta Briné, avdelningsföreståndare på SIS, Hornborga

Innan kursen startade visste jag inte om jag kunde skriva alls eller om min historia var värd att berätta. Kursen har gett mig verktyg och självförtroende. Jag är positivt överraskad. Jag har fått en tro på att jag kan bli författare. 

Har du en historia du vill skriva men ingen aning om hur du ska lägga upp den? Då ska du gå Veronicas kurs där du får lära dig om karaktärsskapande, gestaltning, dramaturgi och den röda tråden. Efter kursen har du ett berättelseskelett och en början på din historia.
Patricia Erlandson, digital strateg, Bruksvallarna

Deltagare som gått den ”vanliga” grundkursen berättar 

Vill du lyssna till deltagare som gått grundkursen och andra kursvarianter, klicka här!

Vår kurslokal i Nässjö

skrivarkurs, skrivkurs, författarskola, Veronica Grönte

Några frågor som jag ibland får:

– Ska jag ta med egna texter till skrivarkursen?

Nej, du ska inte ta med eget material till skrivarkursen. Vi börjar från början och skriver nya texter efter givna förutsättningar. Om du har en bok på gång kan du självklart ta med ditt material, men du kommer inte att utgå från det.. Den respons du får på dina nyskrivna texter ger dig insikter som hjälper dig vidare.

– Hur arbetar vi under skrivarkursen?

Under kursen arbetar vi utifrån min skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Mina designade övningar och responsfrågor ökar din medvetenhet och tar ditt skrivande till nästa nivå. Detta ingår bland annat i kursen: 

Utvecklingstrappa

Du planerar din berättelse i en utvecklingstrappa och får berätta om den för en annan kursdeltagare.

Karaktärsbygge

Du skapar en karaktär med inspiration från bildkorten. Se film om bildkorten. Ifall du väljer dig själv som huvudkaraktär i berättelsen, skapar du denna på samma sätt som om den vore en fiktiv rollfigur. Karaktären byggs i ett karaktärsschema. Vi använder oss av enneagrammet som hjälp i karaktärsbygget.

Texter om huvudkaraktären

Utifrån tydlig vägledning skriver du korta texter som levandegör huvudkaraktären. Dessa modelltexter tillsammans med responsen du får, ger dig olika sorters aha-upplevelser och konkreta förslag på hur du kan bygga upp och variera din berättelse.

Berättarstruktur och ”knep”

Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten under kursen. Genom mina egna modeller och grafer och med hjälp av en kortfilm får du en ökad förståelse för hur den röda tråden skapas och hålls vid liv. Dramaturgins hållpunkter hjälper dig bygga en berättelse med spänning och rytm. Se film där jag berättar om grundkursen.

Respons 2 & 2

Till de olika texterna finns anpassade responsfrågor. Respons på texter ges 2 och 2 genom att utgå från frågeställningarna. Även om du är ovan vid att ge respons lyckas du bra. Responsen handlar om att upptäcka vad som fungerar i texten och vad som döljer sig mellan raderna. Inga tillrättavisanden eller förslag på förändringar ges. Vi arbetar ju med kladdar! Jag delar hela tiden in gruppen i nya par. 

Respekt för varandra

Som responsgivare frågar du aldrig författaren om hennes eller hans privatliv. Texten står hela tiden i fokus. Författaren betraktas som vilken författare som helst och berättelsen ses som en fiktiv historia. Varje författares integritet är under skrivarkursen mycket viktig och vi påminner varandra om detta varje dag. Kursen är en skrivarkurs som ger stora bonuseffekter.

Vi skriver för hand

Eftersom texterna blir mycket korta under våra gemensamma arbetspass, skriver alla med papper och penna. Det blir enklast och mest trivsamt, därför gör vi så. När du arbetar på egen hand med ditt skrivprojekt, väljer du själv om du vill använda penna eller dator.

– Vilka deltar under skrivarkursen?

Deltagare i olika åldrar anmäler sig till mina skrivarkurser. Till just denna kurs anmäler sig endast den kvinna som vill skriva om när livet vände och utvecklades, för att förmedla hopp. Om du är mitt inne i den kris, behöver du avvakta med att delta i denna kurs.

– Vågar jag verkligen anmäla mig?

Under mina skrivarkurser kan du som deltagare känna dig trygg. Hela upplägget går ut på att prestationskraven ska försvinna. Vi möts i en slags anonymitet. Under presentationen berättar du därför tex inte vilket ditt yrke är, hur många barn och barnbarn du har eller var du bor. Vi använder oss av en alternativ presentation som skapar en avspänd ingång.

Atmosfären i gruppen blir kravlös, tillåtande och fri tack vare anonymiteten. Det är spännande att lära känna varandra endast genom texterna och textsamtalen.

Under textsamtalen betraktar responsgivaren texten som fiktiv och går inte in och har synpunkter på författarens situation eller på hur karaktärerna i berättelsen beter sig. Texten står i fokus och under skrivarkursen är vi inte terapeuter åt varandra.

Några uppgifter att göra i förväg

Tidslinje – obligatorisk uppgift

Till skrivarkursen har du med dig en tidslinje där betydelsefulla händelser i ditt liv finns med. Starta tidslinjen med din födelse och fortsätt fram till idag. Kanske kan du även lägga till det du hoppas ska hända? Under kursen får du verktyg som hjälper dig att välja ut vilka av händelserna som passar in i den berättelse som du vill skriva. Vill du få inspiration för att skapa en tidslinje, klicka här!

Enneagrammet – frivillig uppgift

Vill du lära känna dig själv och de övriga rollfigurerna i din självbiografi lite bättre? Under kursen kommer du att få bekanta dig med enneagrammet som hjälper dig att bygga väl sammansatta karaktärer och öka din förståelse för dem. enneagrammet ger dig även insikter om huvudkaraktären utveckling genom berättelsen. Klicka här för att se en tecknad film om enneagrammet. Här läser du sammanfattningar av enneagrammets personlighetstyper.

Titta gärna på dessa 9 kortfilmer innan du kommer till kursen. Om du vill läsa mer om enneagrammet, rekommenderar jag Marie Bernélis bok som introduktion: ”Enneagrammet: om skapelse, brustenhet och helande”.

Flytande svenska

För att du ska kunna delta i skrivarkursen behöver du kunna tala och skriva flytande svenska. Har du frågor om detta, kontakta mig.

Studieförbundet Vuxenskolan

Skrivarkursen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Tid och plats

Onsdag, 30 oktober
16.00 – 16.30 Ankomst tidigast kl 16
17.00 – 17.45 Middag
18.00 – 21.00 Skrivarkurs
21.00 – Kvällsmacka för den som önskar

Torsdag, 31 oktober — Lördag, 2 november
08.00 – 08.45 Frukost för dem som övernattar i huset
09.00 – 18.00 Skrivarkurs med tid för reflektion. Avbrott för fikapaus, lunch och kort promenad.
18.00 – 18.45 Kvällsmat
19.00 – 21.00 Skrivarkurs med tid för reflektion
21.00 – Kvällsmacka för den som önskar

Söndag, 3 november
08.00 – 08.45 Frukost för dem som övernattar i huset
09.00 – 13.00 Skrivarkurs med avbrott för fikapaus och lunch
14.00 – 15.00 Utvärdering och avslutning

Vi hjälps åt i köket
Två och två turas hela tiden om att duka och ställa disk i diskmaskinen. Ingen matlagning.

Kostnad för luncher och kvällsmat
Kostnad för alla måltider utom frukost, 975 kr. Betalas med swish.

Dieter och allergier
Tillfälliga dieter eller alltför komplicerade allergier kan tyvärr inte tillgodoses.

Övernattning kan erbjudas 
Övernattning i huset kan erbjudas för varje deltagare till vandrarhemspris där lakan, handduk och enkel frukost ingår.
Övernattningen betalas med swish en vecka före kursstart.
Hotell Högland, Bed and Breakfast samt AirBnb finns som alternativa boenden i Nässjö.

Kursavgift

Boka-tidigt-pris. : 5 900 kr (inkl. moms) vid bokning senast den 30 september, spara 1000 kr! • OBS! Fyll i formuläret "Se om kursen passar mig" innan du anmäler dig! Kostnad för mat och logi tillkommer.
Ordinarie pris. : 6 900 kr (inkl. moms) OBS! Fyll i formuläret "Se om kursen passar mig" innan du anmäler dig! Kostnad för mat och logi tillkommer.

Kostnad för mat och logi 

Kostnad för mat 975 kr.
Kostnad för logi tillkommer. 

OBS! Se om kursen passar för dig innan du anmäler dig!

Innan du anmäler dig och betalar för kursen, fyller du i ett kort formulär för att se om kursen passar dig. Därefter talas vi vid på telefon. Om du anmäler dig innan vi pratat med varandra och det visar sig att du inte vill gå kursen eller att jag avråder dig från att delta, får du tillbaka kursavgiften förutom 1000 kr i expeditionsavgift.

Se om kursen passar för dig »

 

 

Anmälan stängd. Grundkurs i självbiografiskt skrivande – förmedla hopp, 30 oktober - 3 november 2019

Kursen har redan ägt rum.