Boka din plats!

30-31 augusti 2021

Träna dig i att använda OH-korten

Vill du lära dig mera om hur du kan använda OH-korten? Kursen är till för dig som arbetar med personliga samtal i ditt yrke och önskar nya verktyg. Är du dessutom intresserad av skrivande, får du idéer som kan utveckla dina karaktärer och berättelser. Varmt välkommen till denna workshop med premiärpris.

Online i direktsändning

Vi möts online i direktsändning med hjälp av det förträffliga programmet Zoom. I de digitala grupprummen möts ni 2 och 2 för att pröva olika samtalsövningar med OH-korten. Premiärpris för båda dagarna endast 495 kr.

Hur kan OH-korten användas?

OH-korten är översatta till över 20 språk och används över hela världen.

I förpackningen finns två kortlekar om vardera 88 kort: den ena med akvareller som hänvisar till delar av våra vardagsliv, den andra med ord som utgör en verbal bakgrund till målningarna. När samtliga bilder kombineras med samtliga ord ger kortlekarna 7744 kombinationsmöjligheter.

Olika användningsområden

Genom kombinationen av ord och bild riktar sig OH-korten till hela människan. OH-korten förenar bekanta bilder och ord på ständigt nya sätt och stimulerar därmed vår kreativitet. OH-korten kan användas som ett spelliknande verktyg i en rad situationer: på egen hand, i familjen, i coachning, i sällskapslivet eller på arbetsplatsen. Korten har många användningsområden: som underlag för berättande och fabulerande, som stimuli för kreativitet och fantasi. De kan förstärka kommunikation, uppmuntra till uttrycksfullhet, befrämja varseblivning och fördjupa självinsikten.

Träning i att lyssna

OH-korten ökar vår förmåga till lyssnande och gensvar, att verkligen höra på varandra utan att bedöma och tävla. OH-korten är ett sätt för oss att utbyta känslor, idéer och aningar i ett sammanhang som skyddar integritet och sårbarhet.

Målgrupp

Kursen är till för dig som har ett människovårdande yrke och arbetar med personliga samtal och önskar nya verktyg. Om du dessutom är intresserad av skrivande, får du ett verktyg för att utveckla dina karaktärer och berättelser.

Röster och erfarenheter av OH-korten

 • Lyssna till erfarenheter från Agneta Ritums, civilekonom & masterexamen i psykologi och beteendevetenskap från Gestaltakademin
 • Lyssna till en mamma som med hjälp av OH-korten fick sitt barn att våga berätta om vad som hänt på förskolan.
 • En sjuksköterska hade stor nytta av korten när hon arbetade med ungdomar på en psykiatrisk klinik.
 • En kvinna berättar om hur säkerhet och förtroende kan växa fram med hjälp av OH-korten.
 • Ely Raman, bildkortens skapare delar sina erfarenheter om vad OH-korten har betytt för honom i relation med andra människor.
 • En kvinna beskriver hur OH-korten lett till att säkerhet och förtroende vuxit fram.
 • En mamma berättar hur hennes 3-årige son hittade ord för sina känslor genom OH-korten.
 • Jag har så roligt på mornarna med OH-korten. Ställer klockan på 2 minuter och skriver till ett bildkort. Därefter 2 minuter till ett av orden  Sedan en omgång till med 2 nya kort, en bild och ett ord, som tar den första texten vidare. Det händer hur mycket som helst på 8 minuter. Tack och tack igen för inspirationen att använda korten! – Maria Ståhl, Växjö, YogaTalk

Vi möts i respekt för varandra

När vi använder OH-korten respekterar vi varandras personligheter och varandras integritet.

Privat eller personlig?

Du använder OH-korten på ett så personligt sätt du önskar, när du delar dina tankar med en lyssnare i ett digitalt grupprum. Du kan även välja att tolka korten genom en karaktär som du skapar i början av kursen.

Lär mera om OH-korten

Klicka här för att komma till OH-kortens hemsida.
Klicka här för att läsa om OH-kortens olika användningsområden.

Beställ korten inför kursen

Om du inte redan har OH-korten beställer du dem och de kostar 440 kr.  Klicka här för att läsa mer om OH-korten och beställa dem.

Anmäl dig senast måndag 23 augusti

För att du ska vara säker på att få OH-korten innan kursen startar behöver du anmäla dig senast måndag 23 augusti.

Planering för kursen

Måndag 30 augusti
09-30 – 12.00 Kurs med 10 minuters paus i mitten

Tisdag 31 augusti
09-30 – 11.50 Kurs med 10 minuters paus i mitten
11.50 – 11.40 Presentation av mina olika skrivarkurser
11.40 – 12.00 Avrundning och delning av dagens erfarenheter
Utvärdering efter kursen är obligatorisk eftersom det är ”premiärpris”.

Kursavgift

Premiärpris. Anmälan är bindande.: 495 kr (inkl. moms) OBS! Anmälan senast 23 augusti för att OH-korten ska hinna leveras.
Ordinarie pris: 0 kr (inkl. moms) Du som redan har OH-korten kan anmäla dig fram till 29 augusti

Vem är jag som leder kursen?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.  Foto: Marita Olsson

Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med. Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.

Bildkorten används över hela världen

Oh-korten är översatta till över 20 språk och används över hela världen.

Begränsat antal deltagare

Kursstart: måndag 30 augusti kl. 09:30
Kursslut: tisdag 31 augusti kl. 12:00

Plats: Vid närmaste dator.
Kostnad: Premiärpris 495 kr + OH-korten (440 kr) om du inte redan har dem. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

 • Veronica är en livlig samtalspartner. Hon skapar en trygg stämning som gör att man törs lägga fram sina idéer. På ett uppmuntrande och inkännande sätt lirkar hon fram de problem i skrivandet som man står inför och hon har ett starkt teoretiskt ramverk som ibland får en att häpna - jaha! Är det mittpunkten jag kämpar med?! Nu inser jag att min 'hjälpare’ inte är tillräckligt tredimensionell än! 

  Veronica har förflyttat perspektivet på mitt skrivande och fått mig att inse att det finns en hel del hjälp och skrivteori tillgänglig - om man bara vågar! 

  Joanna Ahlkvist, chefredaktör för tidskriften Moderna Läkare, Nyköping

 • Veronica är den person i Skrivarsverige som gett mig de mest konstruktiva och initierade responserna. Veronica har en förmåga att på ett mjukt sätt poängtera det grundläggande i en historia, att konstruktivt förmedla vad som kan göras bättre i en text, utan att nedvärdera eller ifrågasätta. Hon bidrar med idéer som utvecklar dramaturgin, som gör att jag kan jobba vidare med mitt skrivande, få tillbaka hoppet om att jag kan och att det är idé med att fortsätta. 

  Anders Strigén, revisor, Hyssna • Jag gick en skrivarkurs med Veronica för fyra år sedan och min bok började ta form. Under skrivprocessen har jag sedan fått värdefulla råd från lektörer som hjälpt mig med texten på olika sätt, men när boken var klar kunde jag ändå inte släppa tanken på att något fattades. Hur jag än ansträngde mig för att leta, hittade jag inte något konkret. Det blev bara en massa frågor hängande i luften. Veronicas coaching blev helt avgörande. Det som jag haft så svårt att se på egen hand, blev plötsligt självklart och synligt. 

  Astrid Hyllsjö, föreläsare, Lekeryd

   

   

 • Dramaturgi – vad är det?

  Den metod som jag utvecklat har dramaturgin som utgångspunkt. Dramaturgin är det mest effektiva verktyget när vi vill utveckla eller förbättra vår berättelse. Alla som skapar teater och film använder dramaturgin som hjälpmedel och många litterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande. Men, tyvärr är det väldigt få yrkesmän och kvinnor som vill avslöja på vilket sätt de dragit nytta av dramaturgins regelverk i sitt författande. Hemlighetsmakeriet är påtagligt. Min önskan är att dramaturgin ska få bli vars och ens egendom. Under mina kurser vill jag avslöja hur du kan utvecklas i ditt skrivandet med hjälp av dramaturgin.

 • Fiktivt eller självbiografiskt skrivande?

  Fördjupningskursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser. Under fördjupningskursen fortsätter vi där vi slutade på grundkursen och arbetar med struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Din förståelse för berättandets grammatik fördjupas och du får ännu lättare att sortera och strukturera ditt material – placera karaktärer och händelse kring den röda tråden – och göra din berättelse läsvärd och intressant.

Kursledare

Skrivarkursen leds av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur).
Sedan 1993 har jag arbetat med att förenkla och sammanfatta dramaturgin, förklara samband med hjälp av olika modeller, symboler och övningar.
Jag får ständigt höra att denna skrivarkurs är speciell, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan ger en helt ny kunskap, användbara verktyg och praktiskt material att ta med hem. När inspirationen försvinner, kan redskapen tas fram och då har skrivandet möjlighet att komma igång på nytt – och utvecklas.
Läs mera om bakgrunden här: Personligt Bakgrund

Anmälan Träna dig i att använda OH-korten, 30-31 augusti 2021

Pris:

Biljettyp Pris Platser
Premiärpris. Anmälan är bindande.
OBS! Anmälan senast 23 augusti för att OH-korten ska hinna leveras.
495 kr

Deltagaruppgifter

Övriga uppgifter


MaketeMetodens Inspirationsbrev:

Veronica skickar ut ett inspirationsbrev med tips, idéer och info om nya kurser då och då. Vill du också få det?