Boka din plats!
skrivarkurs, skrivkurs, författarskola, Veronica Grönte

24 februari 2019

Introduktion till Enneagrammet

Är du intresserad av att skapa trovärdiga och väl sammansatta karaktärer? Oavsett om du skriver berättelser eller inte, är du välkommen till en introduktionsdag om Enneagrammets nio olika personlighetstyper och livsstrategier. Denna dag fokuserar vi inte på skrivandet utan på att lära känna oss själva och förstå andra bättre. Men… kunskapen om Enneagrammet gör dig helt klart till en skickligare författare!

Enneagrammet?

Enneagrammets system är en uppsättning av nio olika personlighetstyper, där varje nummer på Enneagrammets cirkel anger en typ eller en livsstrategi. Det är vanligt att hitta lite av sig själv i alla nio typerna, även om en av dem borde sticka ut för att allra bäst beskriva den vi är – vår grundläggande personlighetstyp.

Bilden är lånad från Enneagramcenter.

Nio olika livsstrategier

Varje människa framträder från barndomen med en av de nio typerna/livsstrategierna och den dominerar personligheten. De flesta av de stora Enneagramförfattarna är överens om att vi är födda med en dominerande typ. Därefter bestämmer denna medfödda orientering i stor utsträckning hur vi anpassar oss till vår tidiga barndomsmiljö. När vi är fyra eller fem år, har vår medvetenhet utvecklats tillräckligt för att kunna skapa en egen känsla som individ och finna ett sätt att anpassa oss i världen på egen hand.

Grundläggande tankar om Enneagrammet

  • Människor ändras inte från en grundläggande personlighetstyp till en annan men utvecklas inom din egen strategi.
  • Beskrivningarna av personlighetstyperna är universella och gäller lika mycket för män och kvinnor, eftersom ingen typ i sig är maskulin eller feminin.
  • Inte allt i beskrivningen av din grundläggande typ kommer att gälla för dig hela tiden eftersom du ständigt varierar bland de hälsosamma, genomsnittliga och ohälsosamma egenskaper som utgör din personlighetstyp.
  • Enneagrammet använder siffror för att ange var och en av typerna, eftersom siffrorna är värdeneutrala. De innehåller hela inställningen av tankar, känslor och beteenden för varje typ utan att värdera det som något positivt eller negativt. Till skillnad från etiketterna som används inom psykiatrin, ger siffror en opartisk och kortfattad möjlighet att indikera bilden av en person utan att värdera.
  • Ingen typ är i sig bättre eller sämre än någon annan. Men eftersom alla personlighetstyper har unika fram- och baksidor anses vissa typer vara mer önskvärda än andra i en viss kultur eller grupp. Dock, när vi lär oss mer om alla typerna upptäcker vi att varje strategier har både kapaciteter och begränsningar. Idealet för individen är att bli sitt bästa jag.

Texterna ovan är fritt översatta från www.enneagraminstitute.com

Bekanta dig med Enneagrammet

Under en enda dag kan självklart inte hinna göra Enneagrammets dynamiska och mångfacetterade system rättvisa, men detta är starten. Klicka här för att bekanta dig med Enneagrammet. 

Om du vill kan du förbereda dig 

Innan vi ses är det en fördel om du har läst några avsnitt i boken Enneagrammet : om skapelse, brustenhet och helande
av Marie Bernéli, som är diakon i Malmö. Marie presenterar sin bok så här: 

”Att lära känna Enneagrammet är att göra en resa in i oss själva och upptäcka våra dolda drivkrafter och livsstrategier. Att lära känna oss själva kan också innebära att upptäcka Guds närvaro inom oss. Resan inåt går hand i hand med vägen till Gud, vilket också är den djupa innebörden i mystiken. Enneagrammet handlar ytterst om helande och i den processen möter vi den som helar.”

Vi kommer att dela in dagen i 9 olika avsnitt och se en 10-minutersfilm som komplement till varje personlighetstyp. Dessa kortfilmer kan du, om du hinner, titta på själv innan vi ses.

Program för dagen

11.30 Start med en kopp kaffe eller te
Presentation och samtal om Enneagrammets olika personlighetstyper

14.00 Lunch – catering som betalas av var och en
Fortsättning på samtalen.
Kort promenad.

16.30 Kaffe eller te
Kan vi känna igen oss själva i någon av strategierna?

18.30-19.00 Utvärdering och avslutning

Kursstart: söndag 24 februari kl. 11:30
Kursslut: söndag 24 februari kl. 19:00

Kursledare: Veronica Grönte, som lärde känna Enneagrammet år 2000 och är diplomerad Enneagram practitioner.
Plats
: Nässjö. Adress meddelas när du anmält dig.
Kostnad: Endast 100 kr + kostnad för fika och lunch.
Samtal före anmälan: Vi talas vid på telefon innan du anmäler dig.

Anmälan stängd. Introduktion till Enneagrammet, 24 februari 2019

Kursen har redan ägt rum.