Enneagrammet och karaktärerna

Enneagrammet och karaktärerna Ordet enneagram kommer från grekiskan och refererar till en cirkelfigur med nio (ennea) punkter eller tecken (gramma). Symbolen för enneagrammet är mycket gammal. Den består av tre delar som alla har sina rötter i talmystiken. Cirkeln är … Fortsättning

Hur skapar du trovärdiga karaktärer?

Hur skapar du trovärdiga karaktärer? Varje betydelsefull karaktär i din berättelse är viktig att lära känna. Den viktigaste rollfiguren är huvudkaraktären. Jag kommer att ha huvudkaraktären i fokus och väljer att skriva ”hon”. Sidhänvisningarna går till min skrivhandledning Pennvässaren, en … Fortsättning

Skriv din släkts historia

Skriv din släkts historia Vill du släktforska och skriva en berättelse om en betydelsefull släkting? Vill du blanda fakta med fiktion och få en korrekt skildrad tid och plats i historien? Faction Du kan använda dig av genren faction där … Fortsättning

Bli klar med ditt manus!

Bli klar med ditt manus! Vad gör de som lyckas med sin utgivning? Vad är det som gör att vissa människor lyckas förverkliga sin författardröm, blir klara med manuset inom rimlig tid medan andra tappar styrfart och låter idéer och … Fortsättning

Grundkurs i dramaturgi och gestaltning

Vad blir resultatet? Under min grundkurs i dramaturgi och gestaltning med enneagrammet, arbetar utifrån min skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Mina kortfattade föreläsningar är visuella. Flera sinnen aktiveras för att du ska förstå sambanden och kunna göra kunskapen till … Fortsättning

Självbiografiskt grundkurs

Självbiografisk grundkurs Vad blir resultatet? Under denna självbiografiska grundkurs arbetar vi utifrån min kunskap och visuella skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Mina designade övningar och tillhörande responsfrågor ökar din medvetenhet och tar ditt självbiografiska skrivande till nästa nivå. Under … Fortsättning

Vill du skriva en barnbok om djur?

Vill du skriva en barnbok om djur? Som ledare för skrivarkurser har jag genom åren mött många blivande författare med drömmar om att skriva en barnbok. Här vill jag lyfta fram några av de viktigaste komponenterna för att en barnbok … Fortsättning

Är alla berättelser redan skrivna?

Är alla berättelser redan skrivna? Är du en av dem som tänker att alla berättelser redan är skrivna och därför har svårt att finna din motivation för att skapa din story? Var lugn! Visserligen har nog alla typer av mänskliga … Fortsättning

Berättelsen, strukturen och budskapet

Berättelsen, strukturen och budskapet Att berätta är ett medfött sätt att kommunicera i vårt dagliga liv. När vi berättar en historia presenterar vi sammanhang som gör att andra kan tolka våra upplevelser. Detta gör att de kan relatera till våra … Fortsättning