Enneagrammet och karaktärerna

Enneagrammet och karaktärerna

Ordet enneagram kommer från grekiskan och refererar till en cirkelfigur med nio (ennea) punkter eller tecken (gramma). Symbolen för enneagrammet är mycket gammal. Den består av tre delar som alla har sina rötter i talmystiken. Cirkeln är en symbol för helhet/fullhet/Gud. Den i cirkeln placerade triangeln representeras av tretalet och hexagonen i cirkeln är uppbyggd kring sjutalet. Runt omkring cirkeln finns nio punkter – en vid varje spets – som hänsyftar till de personlighetstyper som enneagrammet beskriver.

Enneagrammets karaktärer • styrkor och svagheter

Enneagrammet ger dig en förståelse av varje karaktärs inneboende styrkor och svagheter. Dessa motpoler skapar huvudkaraktärens inre konflikt och ger berättelsen dess framåtrörelse. Här följer en mycket kortfattat förklaring till de 9 karaktärernas styrkor och svagheter.

 1. Förbättraren: Ansvarsfull och idealistisk/dömande och perfektionistisk
 2. Hjälparen: Snäll och generös/påträngande och behövande
 3. Presteraren: Produktiv och anpassningsbar/alltför beroende av sin image och utan kontakt med sina känslor
 4. Individualisten: Kreativ och idealistisk/självupptagen och orealistisk
 5. Specialisten: Insiktsfull och självständig/känslomässigt avskuren och cynisk
 6. Ifrågasättaren: Lojal och engagerad/försiktig och rädd
 7. Entusiasten: Optimistisk och rolig/impulsiv och odisciplinerad
 8. Utmanaren: Djärv och beslutsam/dominerande och stridslysten
 9. Fredsmäklaren: Lugn och pålitlig/passivt-aggressiv och omotiverad

När du börjar studera enneagrammet inser du att systemet är mycket komplext. Det finns  så mycket mer att lära, men även dessa enkla utgångspunkter, förmedlar en aning om de olika karaktärernas motpoler som är utgångspunkten till deras utveckling.

Mål, motivation och övertygelse

Enneagrammet ger dig som författare möjlighet att upptäcka dina karaktärers mål, motivation och övertygelser som har med bakomliggande händelser och erfarenheter att göra. Det är  karaktärernas ryggsäckar som ”spökar”. Övertygelserna fungerar som grundläggande lögner som, när de blir överdrivna, kan liknas vid vanföreställningar. Vägen till utveckling för rollfigurerna handlar om att komma till rätta med dessa.

Ett

 • Misstag är oacceptabla.
 • Det är min plikt att rätta till det som är fel.
 • Man måste leta efter fel, annars kan det inte blir bättre.
 • Jag har rätt att döma andra då de inte gör som de borde.
 • Jag får inte vila förrän allt är gjort.
 • Om jag inte är perfekt har jag inte förtjänat kärlek.
 • Min inre kritiker vet bättre än mina känslor vad som är riktigt och rätt att göra.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Två

 • Jag är inte älskvärd.
 • Det är min plikt att veta vad andra behöver.
 • Det är viktigt att andra tycker om mig.
 • Om jag tillåter mig att göra det har jag lust till, blir jag inte älskad.
 • Det är inte OK att ha egna behov.
 • Om jag får erkännande är jag älskad.
 • Jag är oumbärlig för andra.
  När en övertygelse blir starkt överdriven, fungerar den nästan som en vanföreställning.

Klicka här för att läsa om alla nio karaktärernas övertygelser.

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som passar dina behov bäst. 

Om du önskar ett samtal innan det finns en tid att boka, sms:a mig på telefon 073-90 12 12 5. Meddela ditt namn, din mailadress och ditt ärende, så hör jag av mig inom 24 timmar.