Skriv berättelsen om din släkt

Vill du släktforska och skriva en berättelse om en förfader eller förmoder som haft betydelse för dig och din familj? Vill du  få en korrekt skildrad tid och plats i historien och dessutom blanda fakta med fiktion för att ge din berättelse liv?

Faction

Du kan använda dig av genren faction där du blandar fakta med fiktion. Här finns länkar till släktforskningsarkivet i Östersund. Här ser du alla filmerna om släktforskning från arkivet i Östersund. Konsten att tyda handskrift del 1. Konsten att tyda handskrift del 2. Att skriva en bok om din släkts historia är en spännande uppgift! 

Organisera ditt material

Försök att organisera dig och ditt material. Bristen på fokus och riktning kan leda till misslyckande. Ingen kommer att vara intresserad av ditt arbete om det är förvirrande att läsa eller oorganiserat. Tänk på följande:

Hitta ett syfte med boken

Varför vill du skriva denna berättelse? När du vet vilket syfte du har med ditt skrivande, får du kraft och energi att fullfölja ditt arbete. 

Bestäm din målgrupp

Vem ska läsa din bok? Att förstå din mottagare är lika viktigt som bokens syfte. Om du har för avsikt att endast din familj och släktingar ska läsa boken, borde det räcka med ett avslappnat språk. Ifall din målgrupp är bredare och du tänker ge ut boken till försäljning, krävs självklart mera.

Skapa en planering

När du vet syfte är och målgrupp är nästa steg att ta fram en konkret planering för din bok. Denna disposition fungerar som ramverket för din bok. Den innehåller en lista över alla saker du hoppas kunna få med, inklusive personer att nämna och historier att berätta. 

Fundera på omfattningen

En kapitelindelning ger dig en tydligare bild av hur din bok så småningom kommer att ta form. Förutom att ge dig en överblick över de ämnen du kommer att ta upp, hjälper den dig även att komma till nästa steg i att skriva boken.

Med dispositionen på plats kan du börja fundera på och kanske omvärdera omfattningen av ditt arbete. Fundera på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt att inkludera. Begränsa dig! Det är omöjligt att täcka in allt!

Klicka här för att söka efter ytterligare hjälp på Youtube för att börja släktforska.
Klicka här för att få inspiration till att släktforska med dna.

Hur kan min skrivarkurs hjälpa dig vidare?

Under min grundkurs i dramaturgi och gestaltning med enneagrammet, arbetar vi utifrån min skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Mina korta föreläsningar är visuella. Flera sinnen aktiveras för att du ska förstå de berättartekniska sambanden och kunna göra kunskapen till din egen.

Grundkurs i dramaturgi och gestaltning med enneagrammet

Följande moment arbetar du med under skrivarkursen och du kan fortsätta att arbeta med varje del även efter kursen, eftersom materialet finns hos dig.

✏️ Karaktärsbygge i 3D-karaktärsschema

Du lär dig hur du skapar en trovärdig karaktär, kanske med inspiration från Enneagrammet och/eller från bildkort. Klicka här för att se filmen och hur bildkort kan ge inspiration till en karaktärs liv.

✏️ Enneagram som ger karaktärerna trovärdighet

Du får med dig en glimt av Enneagrammet, det suveräna verktyget för att skapa trovärdiga karaktärer. Flertalet av kursdeltagarna brukar välja en karaktär från Enneagrammet, för att passa på att pröva dess funktion.

✏️ Skrivmallar för att strukturera berättelsen och fängsla läsaren

Du får under kursen en tydlig vägledning i hur du skriver korta gestaltande text som levandegör karaktären och berör läsaren. De  ”mallar” som jag designat, får du även med dig hem och kan fortsätta träna på för att utvecklas i att skapa bilder med ord för att läsaren ska få möjlighet att själv tolka och bli fängslad av texten.

✏️ Berättarstruktur & röd tråd för att grovplanera din historia

Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten under kursen. Genom mina egna modeller och grafer och med hjälp av en minifilm får du en god förståelse för hur den röda tråden skapas och hur berättelsens hållpunkter kan hjälpa dig bygga spänning, framåtrörelse och rytm. Då får skriva ett berättelseskelett i min berättarmall. Mallen får du även med dig hem, för att fortsätta öva och utvecklas.

✏️ Vägledande respons utifrån anpassade frågeställningar

Du tar emot respons från andra kursdeltagare och du får ge respons på texter. Till de olika texterna finns anpassade frågeställningar. Respons på texter ges 2 och 2 genom att svara på frågorna. Även om du är ovan vid att ge respons lyckas du bra. Responsen handlar om att upptäcka vad som fungerar i texten och vad som döljer sig mellan raderna. Inga tillrättavisanden eller förslag på förändringar. Vi arbetar ju med kladdar! Jag delar hela tiden in gruppen i nya par. Med dig hem har du insikten om hur betydelsefullt det är att samtala om en text tillsammans med andra.

✏️ Lekfullt kortskrivande för inspiration och glädje

Under skrivarkursen får du vid några tillfällen låta bild- och symbolkort bli en språngbräda för din fantasi. Korten lockar fram din inneboende talang medan vi flödesskriver under några minuter. Dina texter överraskar dig. Kanske väljer du att även inspireras av bildkorten, när du skapar en fiktiv karaktär? Kortlekarna finns att beställa här och med hjälp av dem kan du hålla din skrivarlust vid liv, även när skrivarkursen är avslutad. Ditt eget flödesskrivande med inspiration från bildkorten blir oljan i ditt skrivmaskineri.

Vi möts i en slags anonymitet

För att prestationskraven ska minska, eller helst försvinna, har jag valt att låta alla deltagare vara anonyma och presentera sig endast med sitt förnamn. Så här skrev en tidigare kursdeltagare om anonymiteten:

– En enastående upplevelse att utforska mitt skrivande utan att behöva berätta vem jag är och utan att behöva förhålla mig till de andras privatliv eller CV. Två dagar där jag bara var mitt förnamn och mina karaktärer. Det här borde alla få vara med om!
Susanne Granat Ahlstrand, skolutvecklare, Nynäshamn

Nästa grundkurs i november 2024

Är du intresserad av att få verktyg för att skapa struktur och ett intressant innehåll i din berättelse, välkommen till min nästa grundkurs som jag ger 8-10 november 2024.

Röster från tidigare kursdeltagare

Klicka här och läs om hur tidigare deltagare upplevt min grundkurs online och vad de fått med sig.
Klickar här för att läsa röster från deltagare som deltagit i min grundkurs i verkliga livet.
Klicka här och läs om hur deltagare fått med sig från sommar-grundkursen på Smögen.

Vem är jag som leder leder skrivarkurserna?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Min skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser kom ut på Studentlitteratur 2002.
Läs innehållsförteckningen i Pennvässaren.
Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.
Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med.

Vill du veta hur mina skrivarkurser fungerar?

Jag ringer gärna upp dig för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Du får veta vad mina skrivarkurser innehåller och hur de är upplagda. Under vårt samtal bildar du dig en uppfattning om vilken av mina skrivarkurser som bäst passar dina behov. 

Om du önskar ett samtal innan du anmäler dig till en av mina skrivarkurser, hör av dig genom ett mail så hör jag av mig. E-post: veronica@forfattarskola.se