Vi firar Pennvässaren 20 år!

På olika sätt vill jag fira att Pennvässaren föddes 2002 och fyller 20 nu! Här presenterar jag en del av firandet.

✏️ Kostnadsfri workshop via Zoom 23 november

Välkommen till kostnadsfri workshop via Zoom 23 november kl 15-17.30. Anmäl dig här!

✏️ Kostnadsfri kompetensutveckling i mars 2023

Jag vill bjuda två skolor i landet på kostnadsfri kompetensutveckling, en eftermiddag i mars 2023. Det är denna fortbildning du läser om här på sidan.

Kompetensutveckling med PennvässarMetoden! Värde 18 000 kr

Min glädje över Pennvässarens 20-åriga födelsedag ger mig lust att att bjuda på kompetensutveckling. En eftermiddag den 7, 8, eller 9 finns chansen att jag besöker din skola. Kompetensutvecklingens värde är 18 000 kr.

Vad innehåller kompetensutvecklings-eftermiddagen?

 • Jag berättar om syftet med Pennvässaren och du får pröva flera korta skrivövningar.
 • Vi prövar gå över gatan-övningen och jag visar en dramatisering som gör att kroppen ska minnas berättarstrukturen.
 • Jag demonstrerar den röda trådens betydelse i berättelsen. Vi skapar förståelse genom en rapp!
 • Du får en inblick i hur du använder ”Karaktärsschemat” och detta underlättar skrivandet.
 • Vi använder ”Hinderschemat” och ”Berättar-10:an” som gör att alla elever lyckas skriva en berättelse med röd tråd och bli nöjda med den.
 • Vi prövar responskort för meningsfulla textsamtal. Dessa kan eleverna använda parvis.
 • Under eftermiddagen skapar vi undertext i berättelser för att eleverna ska kunna göra samma sak och förstå vad det innebär att läsa mellan raderna.
 • Vi förstå hur det kommer sig att kunskap i dramaturgi leder till en förbättrad läsförståelse.
 • Vi blir påminda om hur viktig lärarens modellering är. De texter du skriver under eftermiddagen kan du enkelt använda som modellering.
 • Jag slår ett slag för berättelsen som pedagogiskt verktyg i alla ämnen.
 • Kopieringsunderlagen mailas till dig så att du kan använda dem tillsammans med dina elever redan nästa dag.

Provläs Pennvässaren här

Kläcka här för att provläsa Pennvässaren!

Fyll i anmälningsformuläret längst ner på sidan!

Längst ner på sidan fyller du i anmälningsformuläret där du berättar varför din skola önskar denna fortbildningseftermiddag med mig och PennvässarMetoden.

Se filmen från min medverkan i Läslyftet

Se filmen från Läslyftet, där jag arbetar i åk 2.

Röster om PennvässarMetoden:

Ulrika Tagesson, Byleskolan åk 2-3, Täby:

”Jag har arbetat i 30 år och aldrig tidigare tänkt på att berättelsens slut ska finnas med redan från början för att underlätta skrivprocessen. Detta är helt revolutionerande!”

Anna Paris, Musiklådans skola åk 3, Uppsala:

”När vi använder hinderschemat kan alla producera, bli färdiga och känna sig nöjda. Eftersom texterna är korta och uppbyggda på samma sätt med röd tråd, blir det lätt att tillsammans samtala om dem. Vi kan bekräfta det som fungerar och lyfta fram utvecklingspotentialen.”

Britt Markusson, rektor, Svenshögskolan Lund:

”Till Svenshögskolan, som är en mångkulturell skola, inbjöd vi Veronica att leda fortbildning med pedagogerna under ett helt år, både heldagar och halvdagar. Jag deltog själv vid varje träff. Vi har Pennvässarmetoden som vår skrivstrategi på skolan. Detta är en jätterolig metod för alla elever att jobba utifrån och även för lärarna!”

Riktlinjer för tävlingen

 • Målgrupp för kompetensutvecklingen: Lärare på låg-, mellan- och även i viss mån högstadiet.
 • En motivering bifogas anmälan – varför önskar din skola en eftermiddag med PennvässarMetoden?
 • Endast skolor där jag inte tidigare arbetat med mitt Skapande skola-projekt kan skicka in sin intresseanmälan.
 • För att sprida PennvässarMetoden, bjuder din skola in lärare från alla grundskolor i kommunen. Max 2 lärare från varje annan skola kan delta för att så många skolor som möjligt ska bli representerade.
 • Skolan bjuder på lokal med storbildskanon.
 • Skolan kopierar ett arbetsmaterial till varje deltagare. (8 sidor)
 • Skolan betalar min tåg- eller bilresa från Nässjö + övernattning på hotell eller bed & breakfast.

Pennvässaren 20 år! Vinn kompetensutveckling till din skola!

Gör så här

Anmäl din skola i formuläret nedan och berätta varför din skola önskar min workshop.
Deadline: 20 december.

Anmälningsformulär