Boka din plats!

2-5 juli 2020

Onlinekurs i direktsändning • Grundkurs i självbiografiskt skrivande

Vill du skriva en självbiografi och berätta om hur ditt liv vände och utvecklades? Vill du förmedla hopp? Är du kvinna? Då kan denna online-skrivarkurs i direktsändning vara något för dig. Oavsett om du redan är en bit på väg i ditt skrivande eller om du inte alls kommit igång, har du stor nytta av denna skrivarkurs: Berätta om hur ditt liv vände – förmedla hopp

Onlinekurs i direktsändning, vad innebär det?

Denna typ av onlinekurs, innebär att hela gruppen möts i direktsändning under fyra dagar. Vi använder programmet Zoom, där vi enkelt ser varandra och pratar med varandra. Kursen pågår torsdag, fredag, lördag och söndag mellan kl 17.00 och 21.00. Vi tar en halvtimmes rast mitt i. Vi arbetar precis som om det vore en kurs i verkliga livet. Jag föreläser, vi reflekterar och jag delar ut skrivuppgifter som är korta modelltexter, alltid med ett speciellt syfte. Gruppen delas in i responspar i digitala rum. Helt ostört ger ni respons på varandras texter utifrån färdiga frågeställningar.
Detta sätt att gå en kurs online, skiljer sig helt och hållet från en ”vanlig” webbkurs, där du sitter för dig själv och arbetar med olika uppgifter. Här blir du inspirerad av gemenskapen i gruppen. Det kan hända att du får en liten uppgift att göra till nästa dag vid några tillfällen, vi får se.

Vilket blir resultatet av kursen?

  • När kursen är slut har du med dig ett berättelseskelett, en grundläggande planering av din bok.
  • Du har en genomtänkt röd tråd från början till slut.
  • Du har en grundläggande kunskap i dramaturgi.
  • Du har fått en inblick i enneagrammets personlighetsgalleri.
  • Du har lärt dig levandegöra personer och miljöer på ett sätt som berör läsaren.
  • Du har fått bästa starten på ditt skrivprojekt – med allra bästa verktygen.
  • Du har fått nya vänner.

Vem är jag som leder skrivarkursen?

Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med. Innehållet i min grundkurs ingår även i denna självbiografiska grundkurs.

OBS! Se om kursen passar för dig innan du anmäler dig!

Innan du anmäler dig och betalar för kursen, fyller du i detta formulär: Se om kursen passar för dig » Därefter talas vi vid på telefon. Om du anmäler dig innan vi pratat med varandra och det visar sig att du inte vill gå kursen eller att jag avråder dig från att delta, får du tillbaka kursavgiften förutom 1000 kr i expeditionsavgift.

Se om kursen passar för dig »

Max 12 deltagare

Den lilla gruppen ger oss möjlighet att dela våra texter med varandra och samtala om dem. Vi betraktar alla texter som fiktiva, vilket innebär att all respons som ges på texten handlar om texten och inte om författaren. Du kan känna dig trygg.

Röster från tidigare deltagare från onlinekursen

Med kursens hjälp kan jag skapa ett ramverk för min bok, fylla den med intressant innehåll i rätt ordning och med spännande utveckling. Min förväntning var just ramverket och det är guld värt. Jag hade höga förväntningar på dig Veronica och dessa har INTE grusats det minsta, tvärtemot imponerar du och din kurs med din otroliga pedagogik, tydlighet och värme.
Teresia K Scher, grundare av MyHeartHouse, Värnamo

Skrivarkursen ”Förmedla hopp” har varit värdefull på flera sätt men framför allt har den gett mig en verktygslåda proppfull med goda råd och bra tips för att framför allt kunna skapa struktur av min historia. Före kursen hade jag svårt att formulera, samla ihop och skriva ned mina tankar och känslor. Allt var i en enda röra.

Betydelsen av att formulera en premiss, ett budskap förstår jag nu! Ja, vad är motivet och drivkraften hos HK? Premissen är ett jättebra redskap att bygga röda tråden kring när man skriver. Jag har nu funnit min författarröst. På riktigt. Jag har gett ut min bok. Försoning. Tack Veronica!
Jessica Gunnarsson, administratör, Stockholm

Jag har lärt mig mycket. Detta är min tredje skrivkurs och jag tror inte att jag kommer att finna något bättre upplägg än detta. De första tre lektionerna betydde ALLT för mitt skrivande.

Kursen har betytt väldigt mycket för mitt skrivande. Det som varit viktigast för mig och mitt fortsatta skrivande är framför allt utvecklingstrappan, karaktärsschemat, övningen att gestalta min karaktär utifrån 11 frågeställningar och sist men inte minst OH-korten, som fick mig att våga öppna upp mina känslor ordentligt. Att kombinera ord- och bildkort var mycket bra för mitt skrivande.
Ellinor Wikman, specialpedagog, Göteborg

Under kursen tycker jag att karaktärsskapandet och dramaturgin har varit allra mest värdefullt. Det beror på att jag har fått hjälp att förstå hantverket i skrivandet på ett nytt sätt. Nu vet jag hur jag kan lära känna karaktärerna och förstår hur jag kan utveckla min berättelse. Det betyder mycket för mig att jag har kommit igång att skriva ”på riktigt”. Enneagrammet har gett mig ett värdefullt perspektiv, en hjälp att se på mig själv utifrån.

Responssamtalen med de andra kursdeltagarna, att både få och ge respons, har varit oerhört givande. Dessa har överstigit min förväntningar. Parindelningen har fungerat bra. Positivt att byta respondent vid varje övning. Reglerna för att skydda varandras integritet som vi fick läsa inför responssamtalen var viktiga och funktionella.
Lotta Briné, avdelningsföreståndare på SIS, Hornborga

Innan kursen startade visste jag inte om jag kunde skriva alls eller om min historia var värd att berätta. Kursen har gett mig verktyg och självförtroende. Jag är positivt överraskad. Jag har fått en tro på att jag kan bli författare.

Har du en historia du vill skriva men ingen aning om hur du ska lägga upp den? Då ska du gå Veronicas kurs där du får lära dig om karaktärsskapande, gestaltning, dramaturgi och den röda tråden. Efter kursen har du ett berättelseskelett och en början på din historia.
Patricia Erlandson, digital strateg, Bruksvallarna

Några frågor som jag ibland får:

– Ska jag ta med egna texter till skrivarkursen?

Nej, du ska inte ta med eget material till skrivarkursen. Vi börjar från början och skriver nya texter efter givna förutsättningar. Om du har en bok på gång kan du självklart ta med ditt material, men du kommer inte att utgå från det.. Den respons du får på dina nyskrivna texter ger dig insikter som hjälper dig vidare.

– Hur arbetar vi under skrivarkursen?

Under kursen arbetar vi utifrån min skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Mina designade övningar och responsfrågor ökar din medvetenhet och tar ditt skrivande till nästa nivå. Detta ingår bland annat i kursen:

Utvecklingstrappa

Du planerar din berättelse i en utvecklingstrappa och får berätta om den för en annan kursdeltagare.

Karaktärsbygge

Under kursen skapar du en huvudkaraktär. Ifall du väljer dig själv som huvudkaraktär i berättelsen, bygger du denna karaktär som om den vore en fiktiv rollfigur. Karaktären skapas i ett karaktärsschema. Du kan använda dig av enneagrammet som hjälp i karaktärsbygget.

Texter om huvudkaraktären

Utifrån tydlig vägledning skriver du korta texter som levandegör huvudkaraktären. Dessa modelltexter tillsammans med responsen du får, ger dig olika sorters aha-upplevelser och konkreta förslag på hur du kan beröra din läsare och variera din berättelse.

Berättarstruktur och ”knep”

Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten under kursen. Genom mina egna modeller och grafer och med hjälp av en kortfilm får du en ökad förståelse för hur den röda tråden skapas och hålls vid liv. Dramaturgins hållpunkter hjälper dig bygga en berättelse med spänning och rytm. Se film där jag berättar om grundkursen.

Respons 2 & 2

Till de olika texterna finns anpassade responsfrågor. Respons på texter ges 2 och 2 genom att utgå från frågeställningarna. Även om du är ovan vid att ge respons lyckas du bra. Responsen handlar om att upptäcka vad som fungerar i texten och vad som döljer sig mellan raderna. Inga tillrättavisanden eller förslag på förändringar ges. Vi arbetar ju med kladdar! Jag delar hela tiden in gruppen i nya par.

Respekt för varandra

Som responsgivare frågar du aldrig författaren om hennes eller hans privatliv. Texten står hela tiden i fokus. Författaren betraktas som vilken författare som helst och berättelsen ses som en fiktiv historia. Varje författares integritet är under skrivarkursen mycket viktig och vi påminner varandra om detta varje dag.

Vi skriver för hand

Eftersom texterna blir mycket korta under våra gemensamma arbetspass, skriver du oftast med papper och penna. Flera uppgifter handlar om att svara på frågor eller att fylla i ett schema.

– Vilka deltar under skrivarkursen?

Deltagare i olika åldrar anmäler sig till mina skrivarkurser. Till just denna kurs anmäler sig endast den kvinna som vill skriva en självbiografisk berättelser med en önskan att kunna förmedla hopp. Om du är mitt inne i en kris, behöver du avvakta med att delta.

– Vågar jag verkligen anmäla mig?

Under mina skrivarkurser kan du som deltagare känna dig trygg. Hela upplägget går ut på att prestationskraven ska försvinna. Vi möts i en slags anonymitet. Under presentationen berättar du därför tex inte vilket ditt yrke är, hur många barn och barnbarn du har eller var du bor. Vi använder oss av en alternativ presentation som skapar en avspänd ingång.

Atmosfären i gruppen blir kravlös, tillåtande och fri tack vare anonymiteten. Det är spännande att lära känna varandra endast genom texterna och textsamtalen.

Under textsamtalen betraktar responsgivaren texten som fiktiv och går inte in och har synpunkter på författarens situation eller på hur karaktärerna i berättelsen beter sig. Texten står i fokus och under skrivarkursen är vi inte terapeuter åt varandra.

Dessa uppgifter gör du i förväg

Tidslinje

Till den självbiografiska skrivarkursen har du med dig en tidslinje där betydelsefulla händelser i ditt liv finns med. Starta tidslinjen med din födelse och fortsätt fram till idag. Kanske kan du även lägga till det du hoppas ska hända? Under kursen får du verktyg som hjälper dig att välja ut vilka av händelserna som passar in i den berättelse som du vill skriva. Vill du få inspiration för att skapa en tidslinje, klicka här!

Enneagrammet

Vill du lära känna dig själv och de övriga rollfigurerna i din självbiografi ännu bättre? Inför och under kursen bekantar du dig med enneagrammet som hjälper dig att skapa väl sammansatta karaktärer och öka din förståelse för dem. Enneagrammet ger dig även insikter om huvudkaraktärens utveckling genom berättelsen.

Klicka här för att se en tecknad film om enneagrammet. Här läser du sammanfattningar av enneagrammets personlighetstyper.

Före kursen ser du dessa 9 kortfilmer. Om du vill läsa mer om enneagrammet, rekommenderar jag Marie Bernélis bok som introduktion: ”Enneagrammet: om skapelse, brustenhet och helande”. Jag kommer att sända dig ett frågebatteri, så att du kan få hjälp att hitta den enneagramstrategi som du själv använder dig av.

Flytande svenska

För att du ska kunna delta i skrivarkursen behöver du kunna tala och skriva flytande svenska. Har du frågor om detta, kontakta mig.

Studieförbundet Vuxenskolan

Skrivarkursen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Tid och plats

För att kunna delta i kursen behöver du vara närvarande hela tiden.

Uppgifter mellan träffarna?

Du kan komma att få några uppgifter att fundera på från den ena dagen till den andra, kanske något att läsa eller någon kort texter att skriva. Dessa uppgifter tar max 1,5 tim. Du behöver ha tid för detta, för att delta i kursen.

Torsdag – söndag,  2 – 5 juli 2020
16.30 – 18.30 Skrivarkurs
18.30 – 19.30 Paus
19.30 – 21.00 Skrivarkurs

Kursavgift

Fyll i formuläret "Se om kursen passar mig" innan du anmäler dig!: 4 900 kr (inkl. moms) vid bokning senast den 25 juni, endast 4900 - spara 1000 kr!
Fyll i formuläret "Se om kursen passar mig" innan du anmäler dig! - Kostnad för mat och logi tillkommer.: 5 900 kr (inkl. moms)

OBS! Se om kursen passar för dig innan du anmäler dig!

Innan du anmäler dig och betalar för kursen, fyller du i ett kort formulär för att se om kursen passar dig. Därefter talas vi vid på telefon. Om du anmäler dig innan vi pratat med varandra och det visar sig att du inte vill gå kursen eller att jag avråder dig från att delta, får du tillbaka kursavgiften förutom 1000 kr i expeditionsavgift.

Se om kursen passar för dig »

 

 

Anmälan stängd. Onlinekurs i direktsändning • Grundkurs i självbiografiskt skrivande, 2-5 juli 2020

Kursen har redan ägt rum.