Boka din plats!
Skriv ditt liv, Skrivkurs med Veronica Grönte, Författarskola.se, skrivarkurs

1 april 2016

Gestalta dina karaktärer • Skrivarkurs i Lund • Kväll

En röd tråd i berättelsen är nödvändig, men för att få din bok utgiven behöver dessutom dina karaktärer vara väl sammansatta och trovärdigt gestaltade. Det kraftfulla verktyget enneagrammet, som Meryl Streep använder för att lära känna och gestalta sina rollfigurer, hjälper och överraska dig i ditt författarskap.

Skärmavbild 2015-08-28 kl. 23.22.42

Vad är enneagrammet?

Enneagrammet är en frigörande personlighetsteori, en urgammal visdom som presenterar nio grundpersonligheter. Dessa hjälper oss att lära känna oss själva på djupet. När vi börjar ana varför vi beter oss som vi gör, varför vi fastnar i vissa mönster och varför vi sätter krokben på oss själva gång på gång, kan vi komma vidare och utvecklas.

Enneagrammet – validering

Enneagrammet är validerat på liknande sätt som Myers-Briggs-Typenindikator. Enneagrammet är dock än mer komplext genom att det avslöjar våra dolda drivkrafter och samtidigt beskriver varje personlighets unika utvecklingsväg. I England och USA ges universitetskurser i enneagrammet.

Enneagrammet – användning

Enneagrammet används av privatpersoner, företag och organisationer i syfte att öka självkännedom och kommunikation inom och mellan grupper. Enneagrammet används även av skådespelare och författare som vill gestala sina rollfigurer på ett trovärdigt och naturligt sätt.

Gör som Meryl Streep – utvecklas med enneagrammet

Meryl Streep använder enneagrammets personlighetsgalleri för att kunna gestalta en ny rollfigur på ett naturligt och trovärdigt sätt. Hon tränar genom att bete sig som karaktären, röra sig som karaktären och prata som hon. Meryl lever som sin rollfigur under en period. Lika viktigt är det för dig som författare att lära känna dina karaktärer på djupet, när du vill gestalta deras liv.

Enneagrammet – ett dynamiskt karaktärsgalleri

Under kursen ”Gestalta din karaktär” levandegör jag de nio olika personligheterna. Jag dramatiserar de nio karaktärerna för att de ska bli lätta att känna igen och särskilja. Provsmaka redan nu enneagrammets rollfigurer.

Kort engelskspråkig presentation. Klicka här.
• Trailer på svenska. Klicka här.
• Texter om enneagrammet på svenska. Klicka här.
• Fler korta presentationer på engelska. Klicka här.
• Enneagramkännaren Russ Hudson introducerar varje enneagramstrategi. Klicka här.

Min kunskap i enneagrammet

I femton år har jag studerat och använd mig av enneagrammet. Mötet med kunskapen förändrade och utvecklade mitt liv. Den ökade insikten om mig själv och min omgivning har betytt oerhört mycket. Att samtala om fiktiva karaktärer och hjälpa skrivarkursdeltagare att utifrån enneagrammet fördjupa kännedomen om sina karaktärer är en sann glädje. Jag är diplomerad enneagram practitioner.

Vi skriver korta gestaltande texter

Under kurskvällen skriver du några korta gestaltande texter med handfast vägledning. Mina presentationen av enneagramkaraktärerna och våra samtal kring dessa, kommer att behöva drygt halva kurstiden.

Bildkort gynnar kreativiten

Du bygger din karaktär i ett karaktärsschema och inför den uppgiften kan du även inspireras av olika bildkort.

Skrivarkurs

Interaktiva bildkort

Vi använder flera interaktiva bildkortslekar. Kanske hittar du din karaktär bland motiven?

Bildkort, skrivarkurs, skrivkurs, författarskola, skriv ditt liv

Kravlöshet och trygghet under skrivarkursen

Under mina skrivarkurser kan du som deltagare känna dig trygg. Hela upplägget går ut på att prestationskraven ska försvinna. Du presenterar dig endast med förnamn och berättar inget om ditt vardagsliv eller dina skrivardrömmar. Vi använder oss av en alternativ presentation som skapar en avspänd ingång.

Kursstart: fredag 1 april kl. 17:00
Kursslut: fredag 1 april kl. 21:30

Kursen hålls centralt i Lund
Kursledare: Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002

Boka-tidigt-pris: 550 kr (inkl. moms) vid bokning senast den 1 mars - spara 300 kr!
Pris: 850 kr (inkl. moms)

Detta ingår i kursavgiften

Enkelt fika vid 19-tiden. Dokumentation sänds via mail i efterhand.

Tips!
Kursen ”Gestalta din karaktär” passar bra att kombinera med skrivarkursen som följer lördag och söndag, 2-3 april i Lund.

Röster från tidigare kursdeltagare

 • Jag anmälde mig till en skrivkurs och fick en ny människosyn på köpet! Enneagrammet har givit mig förståelse för mig själv, men särskilt för andra. Det finns faktiskt inte så många knäppskallar som jag trodde, alla styrs vi av våra drivkrafter och med hjälp av enneagrammet förstår vi varför!

  För mig, som släktforskar och använder skrivandet för att "gjuta liv i" döda släktingar, är enneagrammet till stor hjälp. Jag vet en hel del om mina anfäders öden genom muntligt förmedlade minnen som berättar om om vad de sagt, beslut de har fattat och ibland finns även brev och foton. Genom enneagrammet kan jag förstå vad som kan ha utgjort grunden till deras olika val och hur de fungerade i olika situationer och relationer. Jag har nu ett verktyg för att kunna skapa trovärdiga gestalter som träder fram ur historiens dimmor.

  Kathinka Lindhe, bibliotekarie och radiojournalist, Halmstad

 • Jag gick en sommarskrivarkurs hos Veronica. Bland alla olika verktyg vi fick med oss hem var Enneagrammet ett som jag kommer ha mycket nytta av - både i mitt skrivande, i mötet med andra personer och i mötet med mig själv.

  Karaktären jag skriver om just nu är ganska olik mig själv. Med hjälp av Enneagrammet kan jag nu nästan helt och hållet leva mig in i en annan personlighetstyp. Tidigare märkte jag att jag hade svårt att skriva i jagform, för det kändes som om allt kom från mig och min egen personlighet, men nu funkar det helt plötsligt.

  En övning vi fick på utbildningen var att skriva om en situation där två mycket olika personlighetstyper var i konflikt med varandra. Det hade varit mycket svårare utan hjälp av Enneagrammet och utan Veronicas häftiga dramatiserade gestaltningar!

  Nina Malmberg Ljunggren, ekofrisör, Österlen

 • Nyttan med Enneagrammet är att det blir enklare att hålla ordning på en trovärdig dynamik mellan karaktärerna, det blir lite som ett ramverk för fantasin.

  Anette Rogers, konsult affärsutveckling, Eskilstuna

   

  Enneagrammet är ett suveränt stöd när det gäller att skapa trovärdiga karaktärer. Det kan ses som grundkaraktärer som författaren eller berättaren kan spinna vidare på. Nu när jag efter kursen bekantat mig ytterligare med enneagrammet, inser jag att det är ett mycket användbart verktyg inte endast i skrivandet utan även i min egen personliga utveckling.

  Kerstin Noradotter, lärare, Växjö

   

 • Enneagrammet fungerar som inspiration till att gestalta olika personlighetstyper och vidgar mitt tänk kring hur en gestalt, som kan vara långt från min egen personlighet, handlar, känner, pratar och tänker. Enneagrammet skapar mer trovärdighet till mina karaktärer och breddar mitt figurgalleri.
   
  I min egen livsresa ger Enneagreammet mig mer kunskap och förståelse för hur och varför olika personer agerar som de gör. Det ökar också min tolerans. Vi är alla olika och måste få vara det och vi kan få stöd av varandra. Jag har också reflekterat över min egen personlighet. Vad bör jag tänka på i olika livssituationer? Jag försöker fånga in och förstärka mina positiva sidor och vara mer vaksam över de reaktioner som inte är positiva för att titta närmare på dem och upptäcka vad de står för.  

  Tove Grönkvist, kommunikatör, Stockholm

 • Dramaturgi – vad är det?

  Den metod som jag utvecklat har dramaturgin som utgångspunkt. Dramaturgin är det mest effektiva verktyget när vi vill utveckla eller förbättra vår berättelse. Alla som skapar teater och film använder dramaturgin som hjälpmedel och många litterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande. Men, tyvärr är det väldigt få yrkesmän och kvinnor som vill avslöja på vilket sätt de dragit nytta av dramaturgins regelverk i sitt författande. Hemlighetsmakeriet är påtagligt. Min önskan är att dramaturgin ska få bli vars och ens egendom. Under mina kurser vill jag avslöja hur du kan utvecklas i ditt skrivandet med hjälp av dramaturgin.

 • Fiktivt eller självbiografiskt skrivande?

  Fördjupningskursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser. Under fördjupningskursen fortsätter vi där vi slutade på grundkursen och arbetar med struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Din förståelse för berättandets grammatik fördjupas och du får ännu lättare att sortera och strukturera ditt material – placera karaktärer och händelse kring den röda tråden – och göra din berättelse läsvärd och intressant.

Kursledare

Skrivarkursen leds av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur).
Sedan 1993 har jag arbetat med att förenkla och sammanfatta dramaturgin, förklara samband med hjälp av olika modeller, symboler och övningar.
Jag får ständigt höra att denna skrivarkurs är speciell, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan ger en helt ny kunskap, användbara verktyg och praktiskt material att ta med hem. När inspirationen försvinner, kan redskapen tas fram och då har skrivandet möjlighet att komma igång på nytt – och utvecklas.
Läs mera om bakgrunden här: Personligt Bakgrund

Anmälan stängd. Gestalta dina karaktärer • Skrivarkurs i Lund • Kväll, 1 april 2016

Kursen har redan ägt rum.