Boka din plats!

13 mars 2021

Utveckla dig själv och dina karaktärer med OH-korten

Vill du utveckla dig själv och samtidigt få ett verktyg för att lära känna och fördjupa dina karaktärer? OH-kortens metodik leder ofta fram till överraskande reflektioner och insikter om dig själv. När du använder bildkorten på liknande sätt för att leva dig in i dina karaktärer, får du en ökad klarsyn om dem och få ny inspiration till ditt skrivande.

Online i direktsändning

Vi möts online i direktsändning med hjälp av det förträffliga programmet Zoom. I de digitala grupprummen möts ni 2 och 2 för att pröva olika samtalsövningar med OH-korten.

Hur kan OH-korten användas?

OH-korten är översatta till över 20 språk och används över hela världen.

I förpackningen finns två kortlekar om vardera 88 kort: den ena med akvareller som hänvisar till delar av våra vardagsliv, den andra med ord som utgör en verbal bakgrund till målningarna. När samtliga bilder kombineras med samtliga ord ger kortlekarna 7744 kombinationsmöjligheter.

Olika användningsområden

Genom kombinationen av ord och bild riktar sig OH-korten till hela människan. OH-korten förenar bekanta bilder och ord på ständigt nya sätt och stimulerar därmed vår kreativitet. OH-korten kan användas som ett spelliknande verktyg i en rad situationer: på egen hand, i familjen, i coachning, i sällskapslivet eller på arbetsplatsen. Korten har många användningsområden: som underlag för berättande och fabulerande, som stimuli för kreativitet och fantasi. De kan förstärka kommunikation, uppmuntra till uttrycksfullhet, befrämja varseblivning och fördjupa självinsikten.

Personliga berättelser eller dramatiska historier

OH-korten är en obunden bok av ändlösa sidor som leder oss in i nya äventyr varje gång vi öppnar kortleken. Vi hittar personliga berättelser som vi kan dela med varandra eller dramatiska historier fyllda av skratt.

Träning i att lyssna

OH-korten ökar vår förmåga till lyssnande och gensvar, att verkligen höra på varandra utan att bedöma och tävla. OH-korten är ett sätt för oss att utbyta känslor, idéer och aningar i ett sammanhang som skyddar integritet och sårbarhet.

Träffen har 3 målgrupper

Eftersom OH-korten är användbara i många olika sammanhang, inbjuder jag tre olika målgrupper till denna introduktion.

 • Du arbetar som coach eller terapeut och är intresserad av att lära känna Oh-korten för att kanske använda dem tillsammans med dina klienter.
 • Du har ett skrivprojekt på gång och önskar få ett verktyg som utvecklar både dig själv och din karaktärer.
 • Du är intresserad av din personliga utveckling men har nödvändigtvis inte ett skrivprojekt på gång.

Röster och erfarenheter av OH-korten

Lyssna en mamma som med hjälp av OH-korten fick sitt barn att våga berätta om vad som hänt på förskolan. En sjuksköterska hade stor nytta av korten när hon arbetade med ungdomar på en psykiatrisk klinik. En kvinna berättar om hur säkerhet och förtroende kan växa fram med hjälp av OH-korten. Ely Raman, bildkortens skapare delar sina erfarenheter om vad OH-korten har betytt för honom i relation med andra människor. En samtalscoach vittnar om hur OH-korten lockat fram viktiga och aktuella känslor inom klienterna. En kvinna beskriver hur OH-korten lett till att säkerhet och förtroende vuxit fram. En mamma berättar hur hennes 3-årige son hittade ord för sina känslor genom OH-korten.

Vi möts i respekt för varandra

När vi använder OH-korten respekterar vi varandras personligheter och varandras integritet. Det finns ingen ”rätt” tolkning av korten.

Privat eller personlig?

Du får möjlighet att använda OH-korten på ett personligt sätt, när du delar dina tankar om korten för en lyssnare i ett digitalt grupprum. Du väljer naturligtvis själv hur personlig du vill vara. Deltagarna presenterar sig endast med sitt förnamn.

Vi möts i anonymitet – presentation endast med förnamn

När du registrerar dig på Zoom presenterar du dig endast med ditt förnamn. Det räcker.

Lär mera om OH-korten

Klicka här för att komma till OH-kortens hemsida.
Klicka här för att läsa om OH-kortens olika användningsområden.

Starkt rabatterad introduktionsträff

Den första träffen är en starkt rabatterad introduktionsträff och du betalar endast för OH-korten som kostar 440 kr. Om du redan har OH-korten betalar du ingenting för träffen. Klicka här för att läsa med om OH-korten.

Utvärdering

Eftersom detta är en rabatterad introduktionsträff, är utvärderingen obligatorisk.

Anmäl dig senast lördag 7 mars

För att du ska vara säker på att få OH-korten innan kursen startar behöver du anmäla dig senast lördag 7 mars.

Så här ser dagen ut

Lördag 13 mars
10.00 – 12.00 Kurs med 10 minuters paus i mitten
12.00 – 13.00 Lunchpaus
13.00 – 14.30 Kurs
14.30 – 15.00 Paus
15.00 – 16.20 Kurs
16.20 – 16.30 Presentation av olika skrivarkurser
16.30 – 17.00 Avrundning och delning av dagens erfarenheter

Kursavgift

Introduktionspris. Anmälan är bindande.: 440 kr (inkl. moms) OBS! Anmälan senast 7 mars för att OH-korten ska hinna leveras.
Anmälan för dig som redan har OH-korten. Anmälan är bindande.: 0 kr (inkl. moms) Du som redan har köpt OH-korten anmäler dig här, utan kostnad.

Vem är jag som leder kursen?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.  Foto: Marita Olsson

Här berättar jag lite om mig själv och vad jag vill hjälpa dig med. Se film om grundkursen – intervju från bokmässan.

Bildkorten används över hela världen

Oh-korten är översatta till över 20 språk och används över hela världen.

Begränsat antal deltagare

Kursstart: lördag 13 mars kl. 10:00
Kursslut: lördag 13 mars kl. 16:00

Plats: Vid närmaste dator.
Kostnad: Introduktionspris. Du betalar endast för OH-korten, 440 kr. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

 • Veronica är en livlig samtalspartner. Hon skapar en trygg stämning som gör att man törs lägga fram sina idéer. På ett uppmuntrande och inkännande sätt lirkar hon fram de problem i skrivandet som man står inför och hon har ett starkt teoretiskt ramverk som ibland får en att häpna - jaha! Är det mittpunkten jag kämpar med?! Nu inser jag att min 'hjälpare’ inte är tillräckligt tredimensionell än! 

  Veronica har förflyttat perspektivet på mitt skrivande och fått mig att inse att det finns en hel del hjälp och skrivteori tillgänglig - om man bara vågar! 

  Joanna Ahlkvist, chefredaktör för tidskriften Moderna Läkare, Nyköping

 • Veronica är den person i Skrivarsverige som gett mig de mest konstruktiva och initierade responserna. Veronica har en förmåga att på ett mjukt sätt poängtera det grundläggande i en historia, att konstruktivt förmedla vad som kan göras bättre i en text, utan att nedvärdera eller ifrågasätta. Hon bidrar med idéer som utvecklar dramaturgin, som gör att jag kan jobba vidare med mitt skrivande, få tillbaka hoppet om att jag kan och att det är idé med att fortsätta. 

  Anders Strigén, revisor, Hyssna • Jag gick en skrivarkurs med Veronica för fyra år sedan och min bok började ta form. Under skrivprocessen har jag sedan fått värdefulla råd från lektörer som hjälpt mig med texten på olika sätt, men när boken var klar kunde jag ändå inte släppa tanken på att något fattades. Hur jag än ansträngde mig för att leta, hittade jag inte något konkret. Det blev bara en massa frågor hängande i luften. Veronicas coaching blev helt avgörande. Det som jag haft så svårt att se på egen hand, blev plötsligt självklart och synligt. 

  Astrid Hyllsjö, föreläsare, Lekeryd

   

   

 • Dramaturgi – vad är det?

  Den metod som jag utvecklat har dramaturgin som utgångspunkt. Dramaturgin är det mest effektiva verktyget när vi vill utveckla eller förbättra vår berättelse. Alla som skapar teater och film använder dramaturgin som hjälpmedel och många litterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande. Men, tyvärr är det väldigt få yrkesmän och kvinnor som vill avslöja på vilket sätt de dragit nytta av dramaturgins regelverk i sitt författande. Hemlighetsmakeriet är påtagligt. Min önskan är att dramaturgin ska få bli vars och ens egendom. Under mina kurser vill jag avslöja hur du kan utvecklas i ditt skrivandet med hjälp av dramaturgin.

 • Fiktivt eller självbiografiskt skrivande?

  Fördjupningskursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser. Under fördjupningskursen fortsätter vi där vi slutade på grundkursen och arbetar med struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Din förståelse för berättandets grammatik fördjupas och du får ännu lättare att sortera och strukturera ditt material – placera karaktärer och händelse kring den röda tråden – och göra din berättelse läsvärd och intressant.

Kursledare

Skrivarkursen leds av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur).
Sedan 1993 har jag arbetat med att förenkla och sammanfatta dramaturgin, förklara samband med hjälp av olika modeller, symboler och övningar.
Jag får ständigt höra att denna skrivarkurs är speciell, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan ger en helt ny kunskap, användbara verktyg och praktiskt material att ta med hem. När inspirationen försvinner, kan redskapen tas fram och då har skrivandet möjlighet att komma igång på nytt – och utvecklas.
Läs mera om bakgrunden här: Personligt Bakgrund

Anmälan stängd. Utveckla dig själv och dina karaktärer med OH-korten, 13 mars 2021

Kursen har redan ägt rum.