Skriv en text – vinn tryckning av din bok!

Skriv en text på max 150 ord! Det ska märkas att du har inspirerats av BÅDE bilden och de tre orden.

Du börjar din text med orden: ”Jag klagar inte utan menar bara att jag måste…”

Väv in ALLA tre orden i texten. Du kan böja dem… ”dölja” kan bli ”dolde” osv…

Skriv orden: UPPRIKTIG, DÖLJA och ENSAM med versaler i texten.

Deadline: Skicka in ditt bidrag senast fredag 25 augusti

Förslag på texttyper:
1. Berättelse med början, mitt och slut.
2. Berättelse med öppet slut.
3. Scen utan börja och slut.
4. Dikt.
5. Inre monolog.
6. Replikskifte mellan två karaktärer.
7. Valfri texttyp.
Max 150 ord.
Bilkort: OH © Ely Raman och OH-verlag
Läs mer om OH-korten.
Läs mer om bildkorten.

Vinnande bidrag publiceras i Inspirationsbrevet och på Facebook.

Vinst

Du kan vinna ett presentkort på 300 kr för tryckning av en bok på Solentro. Du väljer själv om du vil trycka en fotobok eller en med endast text. Upp till tre vinnare väljs ut.

Vinnare utses av Veronica Grönte.
Beslutet kan inte överklagas.
Vinnarens namn publiceras i mitt Inspirationsbrev och på Facebook.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Deadline

Deadline för tävlingen är 25 augusti

Behöver du hjälp i ditt skrivande?

Jag har arbetat fram en metodik med egna modeller utifrån dramaturgin. Här kan du få en glimt om hur jag kan hjälpa dig att få bästa starten på ditt skrivprojekt.

Läs om hur jag kan hjälpa dig.
Läs om skrivarkurserna.
Läs om MaketeMetoden.
Läs om dramaturgi.
Läs om personlig coaching.

pennvassaren_2

Har du frågor om ditt skrivande eller om tävlingen, maila mig: veronica@forfattarskola.se

Anmälan: