På skrivarkursen samtalar vi om våra texter

Vinn en Prova-på-skrivarkurs! • Värde 895 kr


Minst 6 personer kommer att vinna varsin skrivarkurs!

Varje vår och höst har du möjlighet att vinna en Prova-på-skrivarkurs som ger dig en riktig fantasikick! Tävlingen är ett samarbete mellan Solentro, alltså bröderna Tobias och Hampus och mig, Veronica.

För att tävla:

1. För att tävla behöver du gå in på http://www.solentro.se och klicka på gilla-knappen överst på sidan.

2. Anmäl dig i formuläret längst ner på denna sida genom att svara på några frågor och motivera varför du vill vinna en plats på skrivarkursen. (max 150 ord)

3. Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast söndagen den 9 september.

Vinnare meddelas cirka 14 dagar efter deadline. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Veronica Grönte väljer ut vinnarna och beslutet kan inte överklagas. 

Värde

Priset för skrivarkursen är upp till 895 kr. Enkelt fika ingår.

Göteborg eller Stockholm

Du väljer att delta i Stockholm,, Göteborg, Malmö eller Nässjö.

• Stockholm fredag 23 november kl 16.30-21.00 • Klicka här och läs mera!
• Göteborg söndag 24 februari 2019 kl 11.00-16.00 • Klicka här och läs mera! 
• Malmö söndag 3 februari 2019 kl 11.00-16.00 • Klicka här och läs mera! 
• Nässjö fredag 9 november kl 14.00-18.30 • Klicka här och läs mera!

Kursledare och metodik

Det är jag, Veronica Grönte, som leder skrivarkursen. Under denna Prova-på-skrivarkurs tar vi bland annat hjälp av bildkort som blir en språngbräda för fantasin. Du får skapa en karaktär och skriva korta texter om huvudkaraktären. Hela tiden får du konkret hjälp, som gör att du kan känna dig lugn och avspänd.

Anonymitet och trygghet

För att ytterligare kunna fokusera helhjärtat på skrivövningar och respons är deltagarna anonyma inför varandra. Du presenterar dig med ditt förnamn. Vad du arbetar med, hur din familj ser ut, vad du gör på semestern eller vilka skrivambitioner du har lämnar vi därhän. I slutet av kurskvällen finns möjlighet för dem som vill att presentera sig lite kort.

Metodik i Pennvässaren 

Metodiken presenteras i min skrivhandledning Pennvässaren/Studentlitteratur

pennvassaren_2

Vinnare till skrivarkursen utses av Veronica Grönte.
Minst 6 personer kommer att vinna varsin skrivarkurs.
Beslutet kan inte överklagas.
Vinnarnas namn publiceras i Inspirationsbrevet.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Har du frågor, maila mig: veronica@forfattarskola.se

Anmälan: