Utvärdering dag 1 - Skriva barnbok online 13 & 20 nov 2021

Steg 1 av 3

  • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
  • 1. Du skrev 4 meningar "Gå över gatan". Du skapande gråsuggan i ett karaktärsschema. Du använde Berättar-10:an och du fick respons på berättelsen. 4. Inre monolog med utgångspunkt från föremål 5. Du skapade en egen djurkaraktär och berättade om den för kursdeltagare. 6. Du använde hinderschemat, hann kanske läsa upp "skelettet" och fick respons/samtalade om hur det kan utvecklas.
  • 1
    - Den gav mig inte något alls
    2345
    - Väldigt mycket