Utvärdering dag 1 - Skriva barnbok online 20 & 27 mars 2021

Steg 1 av 3

  • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
  • 1. Du skrev 4 meningar "Gå över gatan". Du skapande gråsuggan i ett karaktärsschema. Du använde Berättar-10:an och du fick respons på berättelsen. 4. Du skapade en egen djurkaraktäre och berättade om den för kursdeltagare. 5. Du använde hinderschemat, läste upp det "skelettet" och fick respons/samtalade om hur det kan utvecklas.
  • 1
    - Den gav mig inte något alls
    2345
    - Väldigt mycket