Välkommen till skrivartävlingen! Deadline 12 oktober!

Målning av Jane Karlsson

Vilken är din upplevelse av bilden?

Vad ser du?
Vad hör du?
Vilken doft förnimmer du?
Vad tänker du?
Vad känner du?

Gör så här

Tolka bilden och skriv en text på max 100 ord.
Texten kan vara en dikt, en inre monolog eller en dialog.
Ditt bidrag kan även vara en reflektion i jag-form eller i tredje person.

Tips

När du skrivit din text, låt den vila över natten.
Läs den på nytt och redigera den, innan du skickar in den som ett tävlingsbidrag.
Vi förbehåller oss rätten att korrigera misstag vad gäller stavning eller meningsbyggnad.

Vem kan delta i tävlingen?`

Endast du som inte arbetar professionellt med skrivande kan delta.
Eftersom jag fått en fråga om vad ovanstående mening betyder förklarar jag här:
Om du har skrivit en bok, varit medförfattare i en bok som getts ut på ett förlag som inte är ditt eget, om du är lektör, korrekturläsare eller liknande, eller om du leder skrivarkurser i någon form, kan du inte delta i tävlingen.
Minimiålder för deltagandet är 15 år.

Ett bidrag per deltagare

Du kan endast skicka in ett bidrag till tävlingen.

Vinster

3 vinster/presentkort delas ut, värda 300 kr/st.
Presentkortet låter dig göra din egen bok på Solentro.

Deadline måndag 12 oktober

Deadline för tävlingen är måndag 12 oktober.
Vinnarna utses av Jane Karlsson och Veronica Grönte i samråd.
Beslutet kan inte överklagas.
Texter med vinnarnas namn publiceras i MaketeMetodens Inspirationsbrevet från Författarskola.se samt på Facebook.
Varje vinnare får dessutom ett personligt meddelande via mail.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Skrivartävlingen arrangeras av Författarskola.se

Veronica Grönte heter jag som inbjuder till skrivartävlingen. Jag är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt legitimerad lärare. 2002 kom min skrivhandledningen ut; Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur..

Läs om hur jag kan hjälpa dig i ditt eget skrivande.
Läs om skrivarkurserna.

pennvassaren_2

Läs om min skrivhandledning, Pennvässaren/Studentlitteratur.

Har du frågor, maila mig: veronica@forfattarskola.se

Anmälan till skrivartävlingen: