Välkommen till skrivartävlingen! Deadline 24 april!

Vem är det som tänker?

Upp till 3 vinster i varje kategori • varje vinst är värd 300 kr

Om det blir 1, 2 eller 3 vinster i varje kategori, beror på hur många bidrag som kommer in och kvalitén på dem.

Kategori 1 • elever i åk 2-4
Kategori 2 • elever i åk 5-7
Kategori 3 • elever i åk 8-9

Skrivövning från Pennvässaren

Uppgiften till tävlingen är en variant på övning 60, sid 165 i min skrivhandledning Pennvässaren.

Gör så här:

Läs texten två gånger utan att visa bilden. Låt eleverna blunda och fundera på vem eller vad det är som tänker. Låt eleverna två och två prata om vem det kan vara som längtar. Be inte elverna gissa vem som tänker, utan visa bilderna och låt eleverna prata med varandra i par på nytt och gissa. Visa bilderna och läs texten på nytt. Nu blir det nog lite lättare att gissa.

Jag längtar till landet.
Jag vill vara tillsammans med mina vänner.
Min familj tycker inte att jag hör hemma där jag är nu.
Jag har försökt ta mig hem. Varför är jag tvungen att vara här?
Nu måste jag fråga mannen om han kan hjälpa mig.
En dag lyser jag på ängen igen.

Röd tråd

Notera att början och slut hänger ihop. Första meningen handlar om längtan till landet. I sista meningen läser vi om ängen, som vi vet finns på landet.

Inre monolog – vem är det som tänker?

Den inre monologen avslöjar tankarna antingen hos en människa, ett djur, en växt eller ett föremål som finns i bilden. Vem eller vad det är som tänker behöver inte vara helt självklart. Lyssnarna ska försöka ana och gissa. Undertexten ska rymma så mycket information som möjligt.

Låt eleverna skriva sin egen inre monolog med inspiration från EN detalj i ett av bildkorten.

Förslag på några deltaljer i bilderna:

• aluminiumburken på trottoaren
• mannen som vi bara ser benen på
• portföljen
• pappersskräpet vid trottoarkanten
• killen som dricker mjölk från spenan
• flickan som vilar på kons rygg
• kon
• någon annan detalj

Låt eleverna se bilderna och börjorna tillsammans

Skriv en mening till varje ”börja”. Klicka här för att hämta kopieringsunderlag.

•  Jag längtar…
•  Jag vill…
•  Min familj / mina syskon / mina kompisar tycker…
•  Jag har försökt…
•  Varför…
•  Nu måste jag…
•  En dag…

Ett kopieringsunderlag – varsågod!

Klicka här för att hämta kopieringsunderlag.

Röd tråd

För att den röda tråden ska bli tydlig, gör så här: Låt varje mening handla om den längtan som den första meningen handlar om. När du kommer till sista meningen, läs första meningen igen, så att du säkert minns längtan. Du kan använda exakt samma ord i första och sista meningen, om du vill. Då knyts den röda tråden ihop på ett mycket tydligt sätt. Det blir ofta vackert.

Uppläsning i helklass eller i smågrupper

I helkass: Du, läraren, kan läsa upp texterna anonymt. Läs med konstpaus mellan varje mening. Ha bilderna framme medan du läser. Låt eleverna två och två prata om vem det kan vara som längtar och vilka känslor inom karaktären som blir starka. Vilka ord och uttryck var betydelsefulla för upplevelsen? Fördela responstillfällena under några dagar. Fråga om författaren vill avslöja sig. Om inte, förblir han anonym.
I smågrupper: Låt eleven själv läsa upp sin text med konstpauser, medan bildkorten visas i storbild. Kamraterna gissar vem eller vad som tänker och beskriver vilka känslor som blir starkast i texten.

Ge inga förslag på förbättringar!

Låt inte eleverna komma med förslag på förbättringar i varandras texter, utan fokusera endast på det som fungerar. Låt varje elev få glädjas över det fina och vackra som finns i texten. Det kan hända att eleven själv, efter att ha fått höra sin text läsas upp, vill ändra och utveckla något i texten, innan hen skickar in den till tävlingen. Det är så klart helt ok!

Skicka in bidragen

Formuläret längst ner på denna sida används när texterna skickas in. Deadline 24 april.

9 presentkort i potten!

3 vinster i varje kategori • varje vinst är värd 300 kr

Om det blir 1, 2 eller 3 vinster i varje kategori, beror på hur många bidrag som kommer in och kvalitén på dem.

Vinsten är ett presentkort för att göra din egen bok hos Solentro.

Kategori 1 • elever i åk 2-4
Kategori 2 • elever i åk 5-7
Kategori 3 • elever i åk 8-9

Presentkort från Solentro sänds till 3 vinnare i varje kategori.

Deadline fredag 24 april

Deadline för tävlingen är fredag 24 april
Vinnarna utses av mig, Veronica Grönte.
Beslutet kan inte överklagas.
Texter med vinnarnas förnamn publiceras här på sidan.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Bekanta dig med bildkorten

Bildkortslådan innehåller mängder med spännande bildkort som väcker skrivlusten till liv.

Beställ bildkortslådan INSPIRATION här!

Metodiken passar för både barn och vuxna

Veronica Grönte heter jag som inbjuder till skrivartävlingen. Jag besöker skolor med min skrivarverkstad, ett Skapande skola-projekt. Jag leder även skrivarkurser på olika platser i landet. Under mina skrivarkurser för vuxna använder jag mig av samma metodik som tillsammans med eleverna. Dramaturgi och gestaltning är mitt fokus. När du deltar i min  grundkurs i dramaturgi och gestaltning får du bästa verktygen för ditt eget skrivande och på samma gång bidrar dina nya insikter att du står än stadigare och får en ökad professionalitet i klassrummet.

Jag vill lära dig och dina elever allt jag kan!

Se filmen där jag besöker en klass med min skrivmetodik, som en del i Läslyftet
Lyssna till hur pedagoger i Varberg upplevde mitt Skapande skola-besök.
Läs om vad en förstelärare i Svedala skriver om metodiken i Pennvässaren.

Läs om hur jag kan hjälpa dig i ditt eget skrivande.
Läs om skrivarkurserna.

pennvassaren_2

Läs om min skrivhandledning, Pennvässaren/Studentlitteratur.

Har du frågor, maila mig: veronica@forfattarskola.se

Anmälan till skrivartävlingen:

Skrivartävling april 2020