Välkommen till skrivartävlingen! Deadline 15 september!

Målning av Annika Carlberg-sjöström

Vad ser du i denna bild?

Vad känner du?
Vad tänker du?
Vilken blir din tolkning?

Gör så här

Tolka bilden och skriv en text på max 150 ord.
Texten kan vara en dikt, en inre monolog eller en dialog.
Ditt bidrag kan även vara en reflektion i jag-form eller i tredje person.

Vem kan delta i tävlingen?`

Endast du som inte arbetar professionellt med skrivande kan delta.
Minimiålder för att delta är 15 år.

Vinster

3 vinster/presentkort delas ut, värda 300 kr/st.
Presentkortet låter dig göra din egen bok på Solentro.

Deadline tisdag 15 september

Deadline för tävlingen är tisdag 15 september
Vinnarna utses av Annika Carlberg-sjöström.
Beslutet kan inte överklagas.
Texter med vinnarnas namn publiceras i MaketeMetodens Inspirationsbrevet från Författarskola.se.
Varje vinnare får dessutom ett personligt meddelande via mail.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Skrivartävlingen arrangeras av Författarskola.se

Veronica Grönte heter jag som inbjuder till skrivartävlingen. Jag är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt legitimerad lärare. 2002 kom min skrivhandledningen ut: Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur..

Läs om hur jag kan hjälpa dig i ditt eget skrivande.
Läs om skrivarkurserna.

pennvassaren_2

Läs om min skrivhandledning, Pennvässaren/Studentlitteratur.

Har du frågor, maila mig: veronica@forfattarskola.se

Anmälan till skrivartävlingen: