Maluma och Takete

Symbolerna Maluma och Takete beskriver kontrasterna mellan det mjuka och det hårda.

Skärmavbild 2014-08-22 kl. 23.16.37  

Det är konflikten mellan dessa ytterligheter som sätter igång den dramatiska berättelsen. Kombinationsordet blev Makete. Läs mera på sidan om MaketeMetoden.

Dramaturgi

I MaketeMetoden är dramaturgin utgångspunkten. Under mer än 20 år har jag försökt lära mig förstå dramaturgins väsen och har konstruerat en metodik där mina kursdeltagare arbetar steg för steg för att skapa karaktärer, berättelser och gestaltningar. Läs mera om grundkursen.

Befolkad utvecklingskurva

Min befolkade dramatiska kurva visar huvudaraktärens utveckling från början till slut.

Skärmavbild 2014-08-22 kl. 23.17.54

Effektiva skrivmallar

I MaketeMetoden använder vi effektiva och praktiska verktyg. För att lättare kunna omfatta dramaturgin system, finns skrivmallar att använda redan från planeringsstadiet. För att skapa karaktärer använder vi karaktärsscheman. När vi gestaltar tar vi hjälp av frågestrukturer och när vi bygger ett berättelseskelett kommer hinderscheman och berättarmallar till nytta.

Fokuserade textsamtal

I MaketeMetoden har textsamtalet stor betydelse. Till varje texttyp finns anpassade frågeställningar. Under grundkursen ger deltagarna respons på varandras texter, 2 & 2. Under fortsättningskurserna ger vi respons i grupp. Frågeställningarna låter författaren upptäcka på vilket sätt texten berör läsaren. MaketeMetodens responsfrågor lyfter både text och författare.

Interaktiva bildkort

I MaketeMetoden använder vi bildkort. OH-genrens interaktiva bildkort blir en språngbräda för fantasin och en utgångspunkt när vi bygger karaktärer. Bildkorten är skapade av erkända konstnärer och används över hela världen.

Enneagrammet

I MaketeMetoden använder vi oss med enneagrammet. För att få hjälp att skapa väl sammansatta och trovärdiga karaktärer är enneagrammets personlighetscirkel en guldgruva för författare. Under grundkursen ges en mycket kort presentation och när vi möts till fortsättningskurs kan mera tid ägnas åt enneagrammet.

Trygghet i gruppen

MaketeMetoden stärker deltagarens tro på sin förmåga. I metodiken finns ett förhållningssätt som bidrar till den trygghet och kravlöshet som uppstår i gruppen.

1997

Ursprunget till MaketeMetoden i Pennvässaren kom ut på mitt eget förlag Divendo 1997. Samma år hade jag mina första fortbildningskurser för lärare.