Metodiken i Pennvässaren ger elever drivkraft – se filmen från Vidhögeskolan i Varberg

I filmen samtalar Margaretha Bengtsson, språk,- läs- och skrivutvecklare med Anna Olander, specialpedagog, om vad Inspirationsdagens metodik betytt för eleverna på Vidhögeskolan i Varberg under mitt Skapande skola-projekt där.

Välkommen till inspirationsdagen via Zoom!

Du behöver synas i bild för att vara med under Zoom-mötet.

Anmäl dig längst ner på sidan!

Alla lyckas skriva kort berättelse med röd tråd

Pennvässaren Veronica Grönte Skrivarkurs

Inspirationsdagen ger dig en glimt om hur MaketeMetoden i Pennvässaren kan hjälpa dina elever att lyckas skriva berättelser och andra texter med röd tråd.

Kostnadsfri Inspirationsdag för 9:e året i rad

Denna uppskattade Inspirationsdag ges för 9:e året i rad. Tidigare i Jönköping, Nässjö, Stockholm, Växjö, Göteborg, Visby och Malmö.

Målgrupp – pedagoger i grundskolan

Inspirationsdagen riktar sig till lärare, specialpedagoger och skolledare i åk F-9 samt pedagoger inom grundsärskolan. Dagen riktar sig i första hand till dig som undervisar på låg- och mellanstadiet, som ännu inte arbetar med MaketeMetodiken i Pennvässaren och till dig som vill bekanta dig med mitt Skapande skola-projekt; Veronicas skrivarverkstad. Dagen är inte anpassad till gymnasieskolans lärare.

OBS! Max 3 deltagare från samma skola

Max 3 deltagare från samma skola. Har ändrat antalet från 2 till 3 nu när vi möts via Zoom.

Läslyftsmodul presenterar min metodik

Några av mina stödstrukturer i Pennvässaren ingår i Läslyftsmodulen Läsa och skriva i alla ämnen som berör villkor och möjligheter för elevers läs- och skrivlärande i alla ämnen i årskurs 1-3. Innehållet lämpar sig även för mellanstadiet. Modulen är framtagen av Högskolan i Jönköping med Catarina Schmidt som vetenskaplig ledare.

Se filmen där jag medverkar i modulens avsnitt Berättande texter:

Förstelärare skriver om effekten av metodiken

Malin Sjöberg, förstelärare i Svedala bloggar om MaketeMetoden i Pennvässaren. Hon skriver:
”Att på bara tre veckor se elever gå från att vägra skriva över huvudtaget till att vilja och få sin text visad och uppläst inför alla är fantastiskt att få var med om.”
Läs hela artikeln.

Stödstrukturer för att nå skrivandemålen

Under inspirationsdagen får du prova modeller och praktiska verktyg som underlättar för eleverna att få lust att skriva – och uppnå skrivandemålen. Du får med dig färdiga lektionsplaneringar att använda redan nästa dag. Tillhörande kopieringsunderlag ingår utan kostnad och sänds till dig via mail.

Provsmaka mitt Skapande skola-projekt

Under Inspirationsdagen får du en glimt av innehållet i mitt Skapande skola-projekt. Jag besöker gärna din skola med min skrivarverkstad under detta eller nästa läsår.

Var och när?

När du har anmält dig får du länken till Zoom-mötet och du får även all annan information.

Program

12.30-14.00 OBS! Var uppkopplad redan kl 12.20!

Föreläsning med workshop – grunderna från MaketeMetoden i Pennvässaren, Veronica Grönte

✏️ Den dramaturgiska kurvan – förförståelse för läsande och skrivande • Gå över gatan-övningen med Hinderschema och responsfrågor. ✏️ ✏️ Deltagarna delas in i små digitala rum för att läsa sina texter för varandra och ge kortfattad respons.
✏️ Hur lyckas alla elever skriva en kort berättelse med röd tråd?

14.30-14.50 Bensträckare och fikapaus för var och en.

14.50- ca 16.00 Föreläsning med workshop – MaketeMetoden i Pennvässaren, Veronica Grönte

✏️ Berättelsen som pedagogiskt verktyg i alla ämnen – vi prövar Berättar-10:an.
✏️ Inspirerande skrivövning utifrån bildkort och ord som du kan använda tillsammans med dina elever redan nästa dag.

Att skriva sig till läsförståelse

MaketeMetoden i Pennvässaren gynnar skrivandet såväl som läsförståelsen – eleverna skriver sig till läsförståelse.
• Läs mera på Maketesidan: www.makete.se
• Metodiken och Lgr 11 Läs mera här.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan pedagog.
Om du inte kommer och inte sänt en ersättare betalar du/din skola i efterhand 500 kr + moms via faktura. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg uteblir avgiften.

Sista anmälningsdag: Snarast och först till kvarn! Begränsat antal platser. Endast 3 lärare från samma skola.

Fotografering och filmning kommer att ske under Inspirationsdagen. Foton och mycketikorta filmsekvenser från skärmen kommer att läggas ut på sociala media. Du behöver synas i bild för att vara med under Zoom-mötet.

Har du frågor, kontakta mig: veronica@pennvassaren.se, 073-90 12 12 5

Anmälan till inspirationsdag för pedagoger - 9 november via Zoom

  • Under Inspirationsdagen på Zoom kommer några foton och filmsekvenser av skärmen att tas. Vissa av dessa kommer att läggas ut på webben eller på Facebook. Inga namn kommer att nämnas. Du kan endast delta om du accepterar detta. Skriv ett "OK" som bekräftelse.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.