Hej alla engagerade lärare från Inspirationsdagen i Växjö!

Härligt att träffa er idag!

Här kommer materialet, så att du kan använda det direkt!

Innehållsförteckning 

 1. Om upphovsrätten
 2. Beställa reviderad Pennvässaren
 3. Länkar till bilder som jag visade – MaketeMetoden
 4. Gå över gatan
 5. Hinderbana och spänning
 6. Idéhäftet Berättarteknik – som jag visade
 7. Berättelsen som pedagogiskt verktyg – Myran Myrsan // Metodikens arbetsgång 
 8. Skapande skola – utan kostnad för skolan/kommunen // Jag hjälper till med ansökan // Jag bjuder på en workshop!
 9. Saga och film
 10. Bokprat och filmsnack
 11. Mera om korta berättelser
 12. Berättelse med flera hinder
 13. Skriv en lång berättelse tillsammans i klassen
 14. Förslag på arbetsgång under en termin
 15. Facebook – skriv gärna en kommentar! 
 16. Filmen om katten – förskolan
 17. Lösa kopieringsunderlag + kompendium 

Kopieringsunderlag – tänk på upphovsrätten!

När du kopierar, låt alltid källhänvisningen finnas kvar på varje kopia. 
Källhänvisning ska finnas även till mina grafer och illustrationer.

Mina egna förpackningar 

Illustrationerna och skrivmallarna är mina egna förpackningar och därför är det viktigt att de går att härleda.

På webben – på bloggen?

Om du lägger ut någon bild på webben, eller berättar om arbetet i klassen,
är jag mycket tacksam för att du skriver ”Material från Pennvässaren av Veronica Grönte”
och även länkar till min hemsida: http://www.makete.se

Ändra i ett kopieringsunderlag?

Ändrar du något i ett kopieringsunderlag eller i en bild, ska källhänvisningen fortfarande finnas kvar på den nya kopia som du gör. Om du tex själv ritar och kopierar ett hinderschema med 2 hinder och 2 lösningar, skriver du min källhänvisning på detta. Hör gärna av dig till mig, så kommer vi överens om hur vi bäst gör.

Upphovsrätten – läs mera här

http://www.makete.se/upphovsratt

Reviderad versionen av Pennvässaren

Den reviderade versionen innehåller nya och fler kopieringsunderlag.
Klicka här för att beställa.

Klicka här för att beställa kompletterande bildkort.

Bilder som jag visade finns här

Här är länken till Makete-sidan där de bilder jag visade finns.
http://makete.se/makete-metoden

Gå-över-gatan-övningen

Läs mera i Pennvässaren, s 27-35

Hinderbana och spänning

Gå-över-gatan-berättelser
http://makete.se/makete-metoden/hinderbana-och-spanning

När är en berättelse slut?

Idéhäftet Berättarteknik

Om att använda berättelsen som pedagogiskt verktyg i alla ämnen 

http://bioresurs.uu.se/publikationer/linnelektioner-idehafte-1-berattarteknik/

Saga och film

http://makete.se/makete-metoden/saga-och-film

Bokprat och filmsnack

Förslag på hur vi kan samtala om högläsningsboken eller en film vi ser tillsammans. Inspiration till att variera uppgifter vid redovisning av lästa böcker. 
Pennvässaren sid 297

Skriv en lång berättelse tillsammans

Skriv en lång berättelse tillsammans i klassen.
Exemplet i Pennvässaren kommer från åk 1, men principen passar alla åldrar.
Pennvässaren s 226 (Sagan om Rasmus)

Vad är dramaturgi? 

http://forfattarskola.se/dramaturgi/

Förslag på arbetsgång under en termin

Förslag på arbetsgång under en termin 
En lärares planering av innehållet i Pennvässaren. Rekommenderas varmt!
Pennvässaren sig 343 

Facebook – skriv gärna en kommentar

Skriv gärna en kommentar om Inspirationsdagen på min FB-sida!
https://www.facebook.com/314808098531396/videos/298594604328793/?notif_id=1542645008241525&notif_t=premiere_video_processed

Väldigt roligt är det så klart om du vill skriva ett inlägg om MaketeMetoden i Pennvässaren i grupper på Facebook som har med skolan eller läs- och skrivutveckling att göra.

Berättelsen om katten – film 

Filmen: https://www.youtube.com/watch?v=EACkmzST-Nc
Så här gick arbetet till: http://www.makete.se/forskola-1-5ar/sagan-om-katten

Berättelsen om Myran Myrsan 

Genre: Faction
Läs min artikel på sidan 2-4 i Bilagan:

http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/06/bilagan2003_3.pdf

Arbetsgång
1: Skapa huvudkaraktär 
2: Fråga vad HK längtar efter och vill 
3: HK:s längtan/mål bestämmer slutet.
4: Planera berättelsen i hinderschemat. Var trogen uppgifterna i karaktärsschemat.
5: Skriv rent anteckningarna i hinderschemat eller sätt kött på benen som jag visar med min berättelse om myran Myrsan.

Skapande skola-projekt • Skrivarverkstad

Min skrivarverkstad tillsammans med eleverna är utan kostnad för skolan.
Jag bjuder dessutom på en workshop för alla lärare på skolan vid bokning av minst 2 dagar.
Vi hjälps även åt att bjuda in lärare från andra skolor i kommunen eller i grannkommunerna.

Skapande skola-projekt • Berättarverkstad

I förskolan, förskoleklassen och i åk 1 barnen bygger en spännande berättelse med röd tråd och jag är sekreterare. Läraren fotograferar och barnens berättelse tillsammans med bilderna kan bli en enkel bok, som denna om nallen:
Nallen – Södergårdsskolan åk 1

Mera om Skapande skola – Kulturrådet

En enskild skola kan ta kontakt med kommunens Skapande skola-samordnare och önska att bidrag söks till ett speciellt projekt. Läs mera om Skapande skola här:
 http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/
Jag hjälper gärna till med formuleringen av ansökan. Hör av dig, så skickar jag ansökningshjälp.
Mailadress: veronica@pennvassaren.se

Film om mitt Skapande skola-projekt i Varberg

Se filmen på Facebook.
Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser under Inspirationsdagen: https://www.facebook.com/314808098531396/videos/1748382141840644/
Se filmen på Vimeo:
https://vimeo.com/239274434

Kompendiet från Inspirationsdagen

Skriv ut hela kompendiet: Kompendium Inspirationsdag Växjö 2019 -6


Skriv ut Berättar-10:an: 4. Berättar-10 a Studentlitteratur ©


Skriv ut hinderschemat: Hinderschema 1 hinder Pennvässaren © Sida_097


Skriv ut hinderschemat: Hinderschema 2 hinder okt 2017 ©

Lycka till och hör gärna av dig till mig om frågor eller problem uppstår!
Dela gärna glädjeämnen!

Många hälsningar

Veronica

Kontaktuppgifter
Veronica Grönte
www.forfattarskola.se 
veronica@pennvassaren.se
073-90 12 12 5