Boka din plats!
Skrivkurs med Veronica Grönte, Författarskola.se skrivarkurs, skrivarkurser

2 mars 2018

Skapa trovärdiga karaktärer med Enneagrammet • Malmö

En röd tråd i berättelsen är nödvändig, men för att få din bok utgiven behöver dessutom dina karaktärer vara väl sammansatta och trovärdigt gestaltade. Det kraftfulla verktyget Enneagrammet, hjälper dig att lära känna och gestalta sina rollfigurer. Enneagrammet ger dig en skjuts framåt i ditt författarskap.Vad är enneagrammet?

Enneagrammet är en frigörande personlighetsteori, en urgammal visdom som presenterar nio grundpersonligheter. Dessa hjälper oss att lära känna oss själva på djupet. När vi börjar ana varför vi beter oss som vi gör, varför vi fastnar i vissa mönster och varför vi sätter krokben på oss själva gång på gång, kan vi komma vidare och utvecklas med hjälp av Enneagrammet.

Enneagrammet – validering

Enneagrammet är validerat på liknande sätt som Myers-Briggs-Typenindikator. Enneagrammet är dock än mer komplext genom att det avslöjar våra dolda drivkrafter och samtidigt beskriver varje personlighets unika utvecklingsväg. I England och USA ges universitetskurser i enneagrammet.

Enneagrammet – användning

Enneagrammet används av privatpersoner, företag och organisationer i syfte att öka självkännedom och kommunikation inom och mellan grupper. Enneagrammet används även av skådespelare och författare som vill gestala sina rollfigurer på ett trovärdigt och naturligt sätt.

Gör som Meryl Streep – utvecklas med Enneagrammet

Meryl Streep använder Enneagrammets personlighetsgalleri för att kunna gestalta en ny rollfigur på ett naturligt och trovärdigt sätt. Hon tränar genom att bete sig som karaktären, röra sig som karaktären och prata som hon. Meryl lever som sin rollfigur under en period. Lika viktigt är det för dig som författare att lära känna dina karaktärer på djupet, när du vill gestalta deras liv.

Enneagrammet – ett dynamiskt karaktärsgalleri

Under kursen ”Skapa trovärdiga karaktäer med Enneagrammet” levandegör jag de nio olika personligheterna för att de ska bli lätta för dig att känna igen och särskilja. in presentation av Enneagramkaraktärerna och våra samtal kring dessa, kommer att cirka halva kurstiden i anspråk.

Provsmaka redan nu enneagrammets rollfigurer.

Kort engelskspråkig presentation. Klicka här.
• Trailer på svenska. Klicka här.
• Texter om enneagrammet på svenska. Klicka här.
• Fler korta presentationer på engelska. Klicka här.
• Enneagramkännaren Russ Hudson introducerar varje enneagramstrategi. Klicka här.

17 år med Enneagrammet

I sjutton år har jag känt till och använd mig av Enneagrammet. Mötet med kunskapen förändrade och utvecklade mitt liv. Den ökade insikten om mig själv och min omgivning har betytt oerhört mycket. Jag är diplomerad Enneagram practitioner.

Vi skriver korta gestaltande texter och få respons

Under kurskvällen skapar du en fiktiv karaktär med hjälp av Enneagrammet i ett karaktärsschema, du skriver korta gestaltande texter med handfast vägledning. Jag delar in gruppen i par och med hjälp av mina anpassade frågeställningar ger du respons på andras texter och får en meningsfull och spännande respons på dina egna. Vi fokuserar på det som fungerar i texterna och vi kritiserar inte texterna. Det är ju kladdar vi arbetar med under kursen!

Interaktiva bildkort gynnar kreativiten

Interaktiva bildkort kompletterar Enneagrammet genom att du kan få en bild på din huvudkaraktär.

Skrivarkurs

Kravlöshet och trygghet under skrivarkursen

Under mina skrivarkurser kan du som deltagare känna dig trygg. Hela upplägget går ut på att prestationskraven ska försvinna. För att detta ska fungera fullt ut, presenterar du dig endast med förnamn och berättar inget om ditt privatliv eller om dina skrivarambitioner. Vi använder oss av en alternativ presentation som skapar en avspänd ingång.

Kursstart: fredag 2 mars  kl. 17:00
Kursslut: fredag 2 mars ca kl. 21:00

Boka-tidigt-pris: 395 kr (inkl. moms) boka senast 2 februari - spara 500 kr!
Pris: 895 kr (inkl. moms)

Kursen är fristående eller kombineras med helgkursen

Kursen Skapa trovärdiga karaktärer med hjälp av Enneagrammet passar bra både som en fristående kurs och som uppvärmning inför helgens skrivarkurs – grundkurs. Välkommen till skrivarkursen i Malmö 3-4 mars.

Röster från tidigare kursdeltagare

 • Jag kom hit med förväntningar att få uppleva mig helt uppslukad av uppgiften, att jag inte skulle tänka på tid och rum. Det uppfylldes verkligen! Kul, inspirerande och det gav mersmak! Det allra mest givande var kartläggningen av huvudkaraktären och responsen på texten om karaktären från en annan deltagare. Att få nya infallsvinklar gillar jag!

  Jag ger kursen högsta betyg.

  Anna Arthinius, lärare, Huskvarna

 • Det känns som om jag fått mycket att smälta. Tydlig undervisning, koncentrerat och trivsamt! Mina önskningar var att få kunskap och inblick i hur man på ett intressant sätt kan ”komma in” i en berättelse och skriva om den. Jag känner att jag fått ”smaka på det”, men har mycket kvar att lära. Det allra mest givande var att ”Gestalta sin huvudkaraktär”, som var ett nytt sätt att fundera och tänka på för min del.

  ”Pirret” i magen byttes ut mot ett stort engagemang! En väldigt rolig skrivarkurs som jag ger högsta betyg.

  Gerd Derneborg,Karttekniker/Pensionär, Huskvarna

 • Det känns riktigt bra. En mycket trivsam och lärorik kurs. Jag känner att min kreativitet har ökat. Det allra mest givande var att få höra hur andra tolkar min text. Veronicas sätt att presentera kunskap och övningar, inspirerar mig mycket. Tack!

  Kursen får högsta betyg.

  Anders Lindberg, brevbärare, Nässjö

 • En mycket stimulerande kurs. Försökte att inte ha några förväntningar alls. Ville delta förutsättningslöst. Kursen gav mig en första inblick i skrivkonstens värld och jag är mycket nöjd. Att arbete med bildkorten och samtala om texterna med olika kursdeltagare gav väldigt mycket.

  Jag ger kursen högsta betyg.

  Carina Larsson, behandlingsassistent, Habo

 • Härligt! Jag är mycket nöjd med kursen. Det har känts kravlöst och skönt, utan prestationskrav. Bra att vi var anonyma inför varandra. Bra övningar med tydliga förklaringar. Karaktärsteckning utifrån första porträttet och de sju ”längtans-frågorna” kändes allra mest givande för mig. Oavsett var du befinner dig i din skrivarprocess får du ut mycket av en miniskrivarkurs hos Veronica – och du kommer hem med ny skrivarlust. Kursen ger mersmak!

  Jag ger kursen högsta betyg.

  Birgitta Fernström, skådespelare och författare, Borås

 • Att jag skulle bli inspirerad det visste jag redan, men upplägget fördjupade. Att få respons från olika personer varje gång vi jobbat med en text gav många nya dimensioner på mitt och andras skrivande och var mycket lärorikt. Att de som hörde texten kunde göra sig en bild av min karaktär och klä den med egenskaper, specifik längtan och livssituation fascinerade mig.

  Att få ta del av andras känslor, reflektioner och tankar kring min text var lika lärorikt som att få ta del av andras texter och samtala kring dessa. Att använda bildkort som inspiration tilltalar mig och väcker min fantasi på ett lekfullt sätt. Att tiden är mycket kort för textskrivandet gör att jag släpper mina krav och bara ger min hän. Uppskattade att det var en tydlig struktur på dagen med ett väl genomtänkt upplägg.

  Jag ger kursen högsta betyg.

  Astrid Hyllsjö, föreläsare, Lekeryd

 • Bildkorten som Veronica använder hjälper till att få en trivsam och avslappnad stämning i gruppen. Korten gör att det blir lätt att improvisera och det blir en rolig lek att hitta på en kort berättelse och lära känna nya karaktärer via bilderna. Många härliga skratt!

  Jag blev extra glad av att upptäcka hur intresserade vi alla blev över att få lära känna varandras karaktärer. När vi gick hem hade vi flera nya livsöden i våra tankar – ja, gruppens nyskapade karaktärer berörde oss.

  Att man kan skapa så många bilder inom läsaren genom att gestalta sin karaktär, är något jag kommer att ha nytta av i mitt eget skrivande. Jag ger kursen högsta betyg.

  Mona Strandberg, pedagog, Säve

 • Dramaturgi – vad är det?

  Den metod som jag utvecklat har dramaturgin som utgångspunkt. Dramaturgin är det mest effektiva verktyget när vi vill utveckla eller förbättra vår berättelse. Alla som skapar teater och film använder dramaturgin som hjälpmedel och många litterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande. Men, tyvärr är det väldigt få yrkesmän och kvinnor som vill avslöja på vilket sätt de dragit nytta av dramaturgins regelverk i sitt författande. Hemlighetsmakeriet är påtagligt. Min önskan är att dramaturgin ska få bli vars och ens egendom. Under mina kurser vill jag avslöja hur du kan utvecklas i ditt skrivandet med hjälp av dramaturgin.

Kursledare

Skrivarkursen leds av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur).
Sedan 1993 har jag arbetat med att förenkla och sammanfatta dramaturgin, förklara samband med hjälp av olika modeller, symboler och övningar.
Jag får ständigt höra att denna skrivarkurs är speciell, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan ger en helt ny kunskap, användbara verktyg och praktiskt material att ta med hem. När inspirationen försvinner, kan redskapen tas fram och då har skrivandet möjlighet att komma igång på nytt – och utvecklas.
Läs mera om bakgrunden här: Personligt Bakgrund

Anmälan Skapa trovärdiga karaktärer med Enneagrammet • Malmö, 2 mars 2018

Pris:

Biljettyp Pris Platser
Boka-tidigt-pris
boka senast 2 februari - spara 500 kr!
395 kr

Deltagaruppgifter

Övriga uppgifter


MaketeMetodens Inspirationsbrev:

Veronica skickar ut ett inspirationsbrev med tips, idéer och info om nya kurser då och då. Vill du också få det?