Boka din plats!

21 januari 2022

Träna dig i att använda PERSONA-korten

√ Utveckla dina samtal med symbolkort.
√ Lär dig använda PERSONA-korten.
√ Pröva metodiken 2 & 2 i digitalt grupprum
Kursen är kostnadsfri

Målgrupp

Kursen är till för dig som arbetar med personliga samtal i ditt yrke och önskar komplettera dina verktyg med symbolkort. Är du dessutom intresserad av skrivande, får du idéer som kan utveckla dina karaktärer och berättelser.

Online i direktsändning

Vi möts online i direktsändning i programmet Zoom. I de digitala grupprummen möts ni 2 & 2 för att pröva olika samtalsövningar med PERSONA-korten. Om du inte redan har PERSONA-korten beställer du dem i god tid. PERSONA-korten kostar 335 kr inkl moms och frakt.

Persona

77 handmålade porträttkort samt 33 interaktiva kommunikationskort är grundmaterialet för ett spännande PERSONA-spel med människor som spelbrickor och aktörer. Världen krymper, vårt liv blir mer komplext, vi lever nära inpå varandra. Främmande kulturer finns i vårt vardagsliv och vi kan bli oroliga, rädda, aggressiva och misstänksamma. PERSONA inbjuder spelarna till att se världen genom någon annans ögon, att vara någon annan för en kort stund eller att vara sig själv. På latin betyder PERSONA: ”Att dölja sitt verkliga jag, en som spelar roll, en skådespelare”. Genom att spela PERSONA får vi en instinkt för hur vi fungerar i relation till varandra. Hur är det att vara någon annan? Ett nordamerikanskt ordaspråk lyder: För att känna en annan människa måste man gå en mil i hans skor.

Interaktiva kommunikationskort – Persona

Olika användningsområden

Genom kombinationen av porträtt och kommunikationskort riktar sig PERSONA-korten till hela människan. Korten kan användas som ett spelliknande verktyg i en rad situationer: på egen hand, i familjen, i coachning och samtalsterapi, i sällskapslivet eller på arbetsplatsen.

Korten har många olika användningsområden: som underlag för berättande och fabulerande, som stimuli för kreativitet och fantasi. De förstärker kommunikation, uppmuntrar till uttrycksfullhet, befrämjar varseblivning och fördjupar självinsikten.

Vi möts i respekt för varandra

När vi använder PERSONA-korten respekterar vi varandras personligheter och varandras integritet. Du använder OH-korten på ett så personligt sätt du önskar, när du delar dina tankar med en lyssnare i ett digitalt grupprum. Du kan även välja att tolka korten genom en karaktär som du skapar i början av kursen.

Lär mera om PERSONA-korten

Klicka här för att komma till PERSONA-kortens hemsida.

Beställ korten inför kursen

Om du inte redan har PERSONA-korten beställer du dem. PERSONA kostar 335 kr inkl moms och frakt.
Om du även önskar beställa PERSOINTA kostar de 320 kr. Vi använder dem inte under kursen utan hänvisar endast till dem.

Beställ bildkorten senast måndag 10 januari

För att du ska vara säker på att få PERSONA-korten innan kursen startar, behöver du anmäla dig senast måndag 8 november. Om du redan har PERSONA-kortleken, kan du anmäla dig fram till den 14 november. Begränsat antal platser.

Planering för kursen

Fredag 21 januari 2022
09.00 – 12.30 Kurs med 20 minuters paus i mitten

Hålltider
09-00 – 09.30 Introduktion
09.30 – 10.15 Vi använder OH-korten
10.30 – 10.50 Paus
10.50 – 12.10 Vi använder OH-korten
12.10 – 12.15 Presentation av mina skrivarkurser
12.15 – 12.30 Avrundning och delning av dagens erfarenheter
Utvärdering efter kursen är obligatorisk eftersom kursen är kostnadsfri.

Kursavgift

Kostnadsfri kurs! Anmälan är bindande.: 0 kr (inkl. moms) OBS! Anmälan senast 10 januari för att PERSONA-korten ska hinna levereras. Du som redan har bildkorten kan anmäla dig fram till 20 januari.

OBS! • No-show-avgift! Eftersom kursen är kostnadsfri betalar du en no-show-avgift på 500 kr (exkl moms) om du inte dyker upp och inte överlåtit platsen till en kollega, Ifall du överlämnar platsen, kontakta mig, så att jag vet vem som kommer. Om du blir sjuk och kan visa läkarintyg, betalar du inget.

Vem är jag som leder kursen?

Jag heter Veronica Grönte, är skrivarkursledare sedan drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarlegitimation. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.  Foto: Marita Olsson

Begränsat antal deltagare

Kursstart: fredag 21 januari kl. 09:00
Kursslut: fredag 21 januari kl. 12:30

Plats: Vid närmaste dator.
Kostnad: Premiärpris 150 kr + PERSONA-korten 335 kr, om du inte redan har dem. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en kollega.
OBS! • No-show-avgift! Eftersom kursen är kostnadsfri betalar du en no-show-avgift på 500 kr (exkl moms) om du inte dyker upp och inte överlåtit platsen till en kollega, Ifall du överlämnar platsen, kontakta mig, så att jag vet vem som kommer. Om du blir sjuk och kan visa läkarintyg, betalar du inget.

Flera kortlekar i OH-genren

 • Veronica är en livlig samtalspartner. Hon skapar en trygg stämning som gör att man törs lägga fram sina idéer. På ett uppmuntrande och inkännande sätt lirkar hon fram de problem i skrivandet som man står inför och hon har ett starkt teoretiskt ramverk som ibland får en att häpna - jaha! Är det mittpunkten jag kämpar med?! Nu inser jag att min 'hjälpare’ inte är tillräckligt tredimensionell än! 

  Veronica har förflyttat perspektivet på mitt skrivande och fått mig att inse att det finns en hel del hjälp och skrivteori tillgänglig - om man bara vågar! 

  Joanna Ahlkvist, chefredaktör för tidskriften Moderna Läkare, Nyköping

 • Veronica är den person i Skrivarsverige som gett mig de mest konstruktiva och initierade responserna. Veronica har en förmåga att på ett mjukt sätt poängtera det grundläggande i en historia, att konstruktivt förmedla vad som kan göras bättre i en text, utan att nedvärdera eller ifrågasätta. Hon bidrar med idéer som utvecklar dramaturgin, som gör att jag kan jobba vidare med mitt skrivande, få tillbaka hoppet om att jag kan och att det är idé med att fortsätta. 

  Anders Strigén, revisor, Hyssna • Jag gick en skrivarkurs med Veronica för fyra år sedan och min bok började ta form. Under skrivprocessen har jag sedan fått värdefulla råd från lektörer som hjälpt mig med texten på olika sätt, men när boken var klar kunde jag ändå inte släppa tanken på att något fattades. Hur jag än ansträngde mig för att leta, hittade jag inte något konkret. Det blev bara en massa frågor hängande i luften. Veronicas coaching blev helt avgörande. Det som jag haft så svårt att se på egen hand, blev plötsligt självklart och synligt. 

  Astrid Hyllsjö, föreläsare, Lekeryd

   

   

 • Dramaturgi – vad är det?

  Den metod som jag utvecklat har dramaturgin som utgångspunkt. Dramaturgin är det mest effektiva verktyget när vi vill utveckla eller förbättra vår berättelse. Alla som skapar teater och film använder dramaturgin som hjälpmedel och många litterära författare utnyttjar kraften i dramaturgin för att nå framgångar i sitt skrivande. Men, tyvärr är det väldigt få yrkesmän och kvinnor som vill avslöja på vilket sätt de dragit nytta av dramaturgins regelverk i sitt författande. Hemlighetsmakeriet är påtagligt. Min önskan är att dramaturgin ska få bli vars och ens egendom. Under mina kurser vill jag avslöja hur du kan utvecklas i ditt skrivandet med hjälp av dramaturgin.

 • Fiktivt eller självbiografiskt skrivande?

  Fördjupningskursen passar både dig som skriver fiktiva och självbiografiska berättelser. Under fördjupningskursen fortsätter vi där vi slutade på grundkursen och arbetar med struktur, karaktärsutveckling och gestaltning. Din förståelse för berättandets grammatik fördjupas och du får ännu lättare att sortera och strukturera ditt material – placera karaktärer och händelse kring den röda tråden – och göra din berättelse läsvärd och intressant.

Kursledare

Skrivarkursen leds av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren (Studentlitteratur).
Sedan 1993 har jag arbetat med att förenkla och sammanfatta dramaturgin, förklara samband med hjälp av olika modeller, symboler och övningar.
Jag får ständigt höra att denna skrivarkurs är speciell, eftersom den inte endast bjuder inspiration medan kursen pågår, utan ger en helt ny kunskap, användbara verktyg och praktiskt material att ta med hem. När inspirationen försvinner, kan redskapen tas fram och då har skrivandet möjlighet att komma igång på nytt – och utvecklas.
Läs mera om bakgrunden här: Personligt Bakgrund

Anmälan Träna dig i att använda PERSONA-korten, 21 januari 2022

Pris:

Biljettyp Platser
Kostnadsfri kurs! Anmälan är bindande.
OBS! Anmälan senast 10 januari för att PERSONA-korten ska hinna levereras. Du som redan har bildkorten kan anmäla dig fram till 20 januari.

Kurser.se
Inspirationsbrev från Veronica
Instagram
Facebook
Fri sökning på webben
Tips från tidigare kursdeltagare
Annat

Ja, jag känner till att anmälan är bindande men att platsen kan överlåtas till kollega. Om jag inte kommer och inte sänt en ersättare betalar jag i efterhand 300 kr + moms via faktura. Vid sjukdom och läkarintyg uteblir avgiften.

Jag har redan dessa bildkort
Jag beställer bildkorten via bildkort.nu


MaketeMetodens Inspirationsbrev:

Veronica skickar ut ett inspirationsbrev med tips, idéer och info om nya kurser då och då. Vill du också få det?