Boka din plats!

21 februari - 21 mars 2022

Nässjö • Lär känna dig själv och andra lite bättre – med Enneagrammet

Enneagrammet är ett verktyg som hjälper oss att upptäcka oss själva och förstå andra bättre. För de flesta är enneagrammet något nytt och obekant, men många av de insikter enneagrammet förmedlar bär vi med oss omedvetet. Vi känner igen alla nio strategierna.

Förstå dig själv och andra lite bättre

Ökad självkännedom och djupare förståelse för andra människor förutsätter att det omedvetna blir medvetet. Det är detta enneagrammet kan hjälpa oss med.

Anmälan direkt till Studieförbundet Vuxenskolan!

Eftersom kursen ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, sker anmälan direkt till dem. Avgiften för de 3 kurstillfällena är 590 kr. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.

Kursdatum

Vi möts under 3 måndagar, varannan vecka. Kursavgiften är endast 590 kr för alla tre kurstillfällena.

Måndag 21 februari kl 18-21
Måndag 7 mars kl 18-21
Måndag 21 mars kl 18-21

Detta lockar människor att lära känna enneagrammet

Vilka olika anledningar lockar människor att lära känna enneagrammet? Så här svarar några av de tillfrågade:
– Jag vill förstå mig själv bättre.
– Jag vill förstå mina nära och kära och mina arbetskamrater bättre.
– Jag vill förbättra mina relationer.
– Jag vill bli en bättre förälder.
– Jag vill bli en mer effektiv ledare.
– Jag vill hitta en riktning i livet.
– Jag vill förändra mina inre hinder som till exempel rädsla, låg självkänsla, ilska osv.
– Jag vill bli mer medveten om mina styrkor så att jag kan använda dem.
– Jag vill bli fri från mina smärtsamma personlighetsmönster.
– Jag vill befria mig från begränsande övertygelser.

Vad blir resultatet av kursen?

När introduktionskursen är slut, har du fått nya insikter om dig själv och en större förståelse för andra människor. Du har en grund att bygga vidare på om du vill fortsätta att lära känna dig själv genom enneagrammet.

Upplägg

Under de tre kursträffarna, varvas korta föreläsningspass och videoavsnitt med samtal och reflektioner.
Vi träffas varannan vecka.

Förslag på litteratur

Förslag på litteratur att läsa parallellt med kursen: Enneagrammet – om skapelse, brustenhet och helande
Boken är skriven av Marie Berneli, som är diakon i Svenska kyrkan i Malmö.
Du kan delta i kursen utan att köpa boken.

Kursledare

Veronica Grönte är diplomerad Enneagram Practitioner, har arbetat som skrivarkursledare under drygt 20 år och är legitimerad lärare. Dessutom är Veronica författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.

Frågor?

Kontakta kursledare Veronica Grönte, veronica@forfattarskola.se, tel 073-901 21 25, eller SVs verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se

Vuxenskolan

.

Anmälan Nässjö • Lär känna dig själv och andra lite bättre – med Enneagrammet, 21 februari - 21 mars 2022

Pris:

Biljettyp Pris Platser
OBS! • Anmälan sker via Studieförbundet Vuxenskolan
Kursdatum: 21 febr, 7 mars och 21 mars 2022
590 kr

Deltagaruppgifter

Övriga uppgifter


MaketeMetodens Inspirationsbrev:

Veronica skickar ut ett inspirationsbrev med tips, idéer och info om nya kurser då och då. Vill du också få det?